Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Seurakunnat
Katso video: Tutkija Mikko Salo inventoi kirkkoesineistöä: "Usein ihmisillä on mielikuva, että tämän on eräänlaista aarteen etsintää"

Katso video: Tutkija Mikko Salo in­ven­toi kirk­koe­si­neis­töä: "Usein ih­mi­sil­lä on mie­li­ku­va, että tämän on erään­lais­ta aarteen et­sin­tää"

10.05.2023 13:30
Tilaajille
Tutkija Mikko Salo inventoi Kalajoen rovastikunnan seurakuntien esineistöä

Tutkija Mikko Salo in­ven­toi Ka­la­joen ro­vas­ti­kun­nan seu­ra­kun­tien esi­neis­töä

10.05.2023 11:09
Tilaajille
Seurakuntavaalit lähestyvät, tutustu ehdokkaisiin seurakuntavaalien vaalikoneen kautta

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit lä­hes­ty­vät, tutustu eh­dok­kai­siin seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­ko­neen kautta

22.10.2022 13:31
Tilaajille
Ruumishuoneen rakentaminen siirtyy Kärsämäen seurakunnassa, Löytöpirtin toimintaa käynnistellään kesällä

Ruu­mis­huo­neen ra­ken­ta­mi­nen siirtyy Kär­sä­mäen seu­ra­kun­nas­sa, Löy­tö­pir­tin toi­min­taa käyn­nis­tel­lään kesällä

06.05.2021 14:03
Tilaajille
Urkusadun avulla opitaan rakastamaan, Oulaisten seurakunta mukana rasisminvastaisessa työssä

Ur­ku­sa­dun avulla opitaan ra­kas­ta­maan, Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta mukana ra­sis­min­vas­tai­ses­sa työssä

14.03.2021 15:00
Tilaajille
Oulaisten uusi pappi, Miika Kähkönen, kertoo sunnuntain saarnansa käsittelevän ihmisen itsekuria ja alkavaa paaston aikaa

Ou­lais­ten uusi pappi, Miika Käh­kö­nen, kertoo sun­nun­tain saar­nan­sa kä­sit­te­le­vän ihmisen it­se­ku­ria ja alkavaa paaston aikaa

21.02.2021 08:51
Tilaajille
Suora linkki lähetykseen: Oulaisten seurakunnan uusi pappi, Miika Kähkönen, vihitään virkaan

Suora linkki lä­he­tyk­seen: Ou­lais­ten seu­ra­kun­nan uusi pappi, Miika Käh­kö­nen, vi­hi­tään virkaan

14.02.2021 08:00
Tilaajille
Seurakuntien jäsenmäärät laskussa – Pyhäjokialueella suurin menetys Raahessa

Seu­ra­kun­tien jä­sen­mää­rät las­kus­sa – Py­hä­jo­ki­alueel­la suurin menetys Raa­hes­sa

01.02.2021 18:00
Tilaajille
Vapaaehtoisia tarvitaan Ylivieskan uuden kirkon tehtäviin, ilmoittautua voi helmikuun aikana

Va­paa­eh­toi­sia tar­vi­taan Yli­vies­kan uuden kirkon teh­tä­viin, il­moit­tau­tua voi hel­mi­kuun aikana

31.01.2021 09:00
Tilaajille
Raimo Jokela johtaa Oulaisten seurakunnan kirkkovaltuustoa seuraavat kaksi vuotta

Raimo Jokela johtaa Ou­lais­ten seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­toa seu­raa­vat kaksi vuotta

29.01.2021 11:30
Tilaajille
Henna Röyttä valittiin sijaistajaksi Oulaisten seurakunnan nuorisotyöhön

Henna Röyttä va­lit­tiin si­jais­ta­jak­si Ou­lais­ten seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työ­hön

24.01.2021 15:00
Tilaajille
Yle TV1 tekee ohjelman Ylivieskan uuden kirkon vihkiäistilaisuudesta huhtikuussa

Yle TV1 tekee oh­jel­man Yli­vies­kan uuden kirkon vih­kiäis­ti­lai­suu­des­ta huh­ti­kuus­sa

22.01.2021 08:00
Tilaajille
Seurakuntapastoriksi hakeneet haastateltiin: Kähköstä esitetään tehtävään

Seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si ha­ke­neet haas­ta­tel­tiin: Käh­kös­tä esi­te­tään teh­tä­vään

30.12.2020 10:41
Tilaajille
Keittiön kuningatar loihti joulun 36 vuotta, Raahen seurakunnan emäntä muistelee kymmenien jouluaterioiden valmistamista

Keit­tiön ku­nin­ga­tar loihti joulun 36 vuotta, Raahen seu­ra­kun­nan emäntä muis­te­lee kym­me­nien jou­lu­ate­rioi­den val­mis­ta­mis­ta

27.12.2020 16:00
Tilaajille
Kärsämäen seurakunnan musiikkivideolla jo yli tuhat katsojaa -täältä pääse jouluiseen tunnelmaan

Kär­sä­mäen seu­ra­kun­nan mu­siik­ki­vi­deol­la jo yli tuhat kat­so­jaa -täältä pääse jou­lui­seen tun­nel­maan

20.12.2020 16:00
Synkkien virsien iltaa vietetään Oulaisten kirkossa tuomiosunnuntain aattona

Synk­kien virsien iltaa vie­te­tään Ou­lais­ten kir­kos­sa tuo­mio­sun­nun­tain aattona

15.11.2020 12:00
Tilaajille