Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Teknologia
Kyösti Rajaniemi aloitti teknisenä johtajana Oulaisissa: "Halusin uusia haasteita"

Kyösti Ra­ja­nie­mi aloitti tek­ni­se­nä joh­ta­ja­na Ou­lai­sis­sa: "Ha­lu­sin uusia haas­tei­ta"

12.01.2023 11:00
Tilaajille
Uusi verkkopäällikkö on nimetty Oulaisten Kuitu-yhtiöön – Kai Pajala kertoo, kuka tehtävää nyt hoitaa

Uusi verk­ko­pääl­lik­kö on nimetty Ou­lais­ten Kui­tu-yh­tiöön – Kai Pajala kertoo, kuka teh­tä­vää nyt hoitaa

29.12.2022 13:08
Tilaajille
Fennovoiman hallintorakennus

Fen­no­voi­man hal­lin­to­ra­ken­nus

29.12.2022 09:42
Tilaajille
Fennovoiman hallintorakennus

Fen­no­voi­man hal­lin­to­ra­ken­nus

29.12.2022 09:41
Tilaajille
Fennovoiman hallintorakennus

Fen­no­voi­man hal­lin­to­ra­ken­nus

29.12.2022 09:38
Tilaajille
Matti Heikkinen kertoo, miksei hän ole enää ensi vuonna Oulaisten Kuidulla töissä: "Työajan vähennys tuli puskista"

Matti Heik­ki­nen kertoo, miksei hän ole enää ensi vuonna Ou­lais­ten Kui­dul­la töissä: "Työa­jan vä­hen­nys tuli pus­kis­ta"

21.12.2022 13:24
Tilaajille
70 tuulivoimalan puisto suunnitteilla Kärsämäen Halmemäelle, YVA-menettelystä yleisötilaisuus tammikuussa

70 tuu­li­voi­ma­lan puisto suun­nit­teil­la Kär­sä­mäen Hal­me­mäel­le, YVA-me­net­te­lys­tä ylei­sö­ti­lai­suus tam­mi­kuus­sa

14.12.2022 11:09
Tilaajille
Vedyn mahdollisuudet ja lisäkoulutus kiinnostavat yrityksiä Raahen seudulla

Vedyn mah­dol­li­suu­det ja li­sä­kou­lu­tus kiin­nos­ta­vat yri­tyk­siä Raahen seu­dul­la

12.12.2022 06:00
Tilaajille
Maailman ensimmäinen fossiilivapaasta teräksestä tehty rannekello, raaka-aineena SSAB:n teräsjauhe

Maail­man en­sim­mäi­nen fos­sii­li­va­paas­ta te­räk­ses­tä tehty ran­ne­kel­lo, raa­ka-ai­nee­na SSAB:n te­räs­jau­he

07.12.2022 21:00
Tilaajille
SSAB:n voimalinja herättää eriäviä mielpiteitä: Fingrid haluaa välttää voimajohtolinjojen risteämisen Möykkyperällä

SSAB:n voi­ma­lin­ja he­rät­tää eriäviä miel­pi­tei­tä: Fingrid haluaa välttää voi­ma­joh­to­lin­jo­jen ris­teä­mi­sen Möyk­ky­pe­räl­lä

28.11.2022 06:00
Tilaajille
Lujabetoni aloittaa tuulivoimaloiden tornien valmistamisen Kärsämäellä – Tehtaalle tulossa laajennus ja sata uutta työpaikkaa

Lu­ja­be­to­ni aloit­taa tuu­li­voi­ma­loi­den tornien val­mis­ta­mi­sen Kär­sä­mäel­lä – Teh­taal­le tulossa laa­jen­nus ja sata uutta työ­paik­kaa

17.11.2022 10:59
Tilaajille
Ydinvoimalaitosalueella toiminnot on ajettu alas, työmaa on suljettu Pyhäjoella

Ydin­voi­ma­lai­tos­alueel­la toi­min­not on ajettu alas, työmaa on sul­jet­tu Py­hä­joel­la

11.11.2022 17:00 1
Kuinka käy talollisten seurojen talouden energian hintojen noustessa? – Selviytymiskeinot mietinnässä

Kuinka käy ta­lol­lis­ten seu­ro­jen ta­lou­den ener­gian hin­to­jen nous­tes­sa? – Sel­viy­ty­mis­kei­not mie­tin­näs­sä

25.10.2022 17:00
Tilaajille
Yle Areenaan kohdistui palvelunestohyökkäys: "Olemme varautuneet tämän tyyppisiin harmeihin, ja sen ansiosta pystymme reagoimaan nopeasti"

Yle Aree­naan koh­dis­tui pal­ve­lu­nes­to­hyök­käys: "Olemme va­rau­tu­neet tämän tyyp­pi­siin har­mei­hin, ja sen an­sios­ta pys­tym­me rea­goi­maan no­peas­ti"

22.10.2022 06:00
Tilaajille
Lehto Groupissa alkavat muutosneuvottelut, tavoitteena usean miljoonan euron kustannussäästöt ensi vuodelle

Lehto Grou­pis­sa alkavat muu­tos­neu­vot­te­lut, ta­voit­tee­na usean mil­joo­nan euron kus­tan­nus­sääs­töt ensi vuo­del­le

10.10.2022 11:00
Tilaajille
Rakennusalan ammattilaiset valitsivat oulaistelaisen Antti Mäkelän jatkamaan alueellisen yhdistyksen johdossa

Ra­ken­nus­alan am­mat­ti­lai­set va­lit­si­vat ou­lais­te­lai­sen Antti Mäkelän jat­ka­maan alueel­li­sen yh­dis­tyk­sen joh­dos­sa

06.10.2022 13:30
Tilaajille
Aarno Uusikallion ideoinnin ja mietinnän myötä syntyi laite, jolla voi istuttaa perunaa maahan helposti

Aarno Uu­si­kal­lion ideoin­nin ja mie­tin­nän myötä syntyi laite, jolla voi is­tut­taa perunaa maahan hel­pos­ti

29.09.2022 11:08
Tilaajille
Näin suomalaisia autetaan suurten sähkölaskujen kanssa: kotitalousvähennys, suora tuki ja veronalennus

Näin suo­ma­lai­sia au­te­taan suurten säh­kö­las­ku­jen kanssa: ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys, suora tuki ja ve­ron­alen­nus

28.09.2022 11:28
Tilaajille
Jussi Joensuu on Junnikkalan uusi metsäjohtaja: "Pääsen osallistumaan Oulun Laanilaan rakennettavan uuden sukupolven sahan investointihankkeeseen"

Jussi Joensuu on Jun­nik­ka­lan uusi met­sä­joh­ta­ja: "Pääsen osal­lis­tu­maan Oulun Laa­ni­laan ra­ken­net­ta­van uuden su­ku­pol­ven sahan in­ves­toin­ti­hank­kee­seen"

22.09.2022 12:18
Tilaajille
Elenia uudistaa Vihannissa sähköverkkoa säävarmaksi

Elenia uu­dis­taa Vi­han­nis­sa säh­kö­verk­koa sää­var­mak­si

20.09.2022 11:00
Tilaajille