50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Teknologia
Kuukausi
Oulaistelaista Sari Myllykoski-Hanhelaa esitetään Arvo-osuuskunnan hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi –Katso nimet, ketä muita neuvostoon kuuluu

Ou­lais­te­lais­ta Sari Myl­ly­kos­ki-Han­he­laa esi­te­tään Ar­vo-osuus­kun­nan hal­lin­to­neu­vos­ton uudeksi jä­se­nek­si –Katso nimet, ketä muita neu­vos­toon kuuluu

21.02.2024 15:00
Tilaajille
"Rosatom puolustaa etujaan, kunnes kaikki on täytetty" – Venäläiset vaatimassa Fennovoimalta yhä enemmän korvauksia

"Ro­sa­tom puo­lus­taa etu­jaan, kunnes kaikki on täy­tet­ty" – Ve­nä­läi­set vaa­ti­mas­sa Fen­no­voi­mal­ta yhä enemmän kor­vauk­sia

16.02.2024 09:00
Tilaajille
SSAB:n valtava voimajohtohanke etenee – Maanomistajia toistasataa

SSAB:n valtava voi­ma­joh­to­han­ke etenee – Maa­no­mis­ta­jia tois­ta­sa­taa

11.02.2024 09:00
Tilaajille
Wanhat moottorikelkat kisaavat lauantaiaamuna Oulaisissa – Pyhäjokiseutu pääsi kuvaamaan täysin kunnostetun Myskin

Wanhat moot­to­ri­kel­kat ki­saa­vat lauan­taiaa­mu­na Ou­lai­sis­sa – ­Py­hä­jo­ki­seu­tu pääsi ku­vaa­maan täysin kun­nos­te­tun Myskin

09.02.2024 14:13
Tilaajille
Vanhemmat
Pohteella on otettu käyttöön asiakaspalautejärjestelmä

Poh­teel­la on otettu käyt­töön asia­kas­pa­lau­te­jär­jes­tel­mä

06.01.2024 18:00
Tilaajille
Fingrid toivoo kuluttajien rajoittavan sähkön käyttöä kireän pakkasen vuoksi

Fingrid toivoo ku­lut­ta­jien ra­joit­ta­van sähkön käyttöä kireän pak­ka­sen vuoksi

04.01.2024 21:00
Elisa laajensi 5G-verkon kattavuutta Haapavedellä

Elisa laa­jen­si 5G-ver­kon kat­ta­vuut­ta Haa­pa­ve­del­lä

30.12.2023 06:00
Tilaajille
"Viisi kuntaa oli lopussa mukana" –Leden Groupin hallituksen puheenjohtaja Seppo Heikkilä paljastaa, miten uuden tehtaan sijoituspaikaksi varmistui Oulainen

"Viisi kuntaa oli lopussa mukana" –Leden Groupin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Seppo Heik­ki­lä pal­jas­taa, miten uuden tehtaan si­joi­tus­pai­kak­si var­mis­tui Ou­lai­nen

14.12.2023 17:00
Tilaajille
"Te uskoitte tähän meidän hankkeeseen" –Leden Groupin hallituksen puheenjohtaja Seppo Heikkilä toteaa Oulaisten päättäjille Avaintekopalkinnon kiitospuheessaan

"Te us­koit­te tähän meidän hank­kee­seen" –Leden Groupin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Seppo Heik­ki­lä toteaa Ou­lais­ten päät­tä­jil­le Avain­te­ko­pal­kin­non kii­tos­pu­hees­saan

14.12.2023 14:45
Tilaajille
Kanteleen Voima, Piipsan Tuulivoima ja Liquid Wind suunnittelevat synteettisen polttoaineen tuotantolaitosta Haapavedelle

Kan­te­leen Voima, Piipsan Tuu­li­voi­ma ja Liquid Wind suun­nit­te­le­vat syn­teet­ti­sen polt­toai­neen tuo­tan­to­lai­tos­ta Haa­pa­ve­del­le

12.12.2023 12:00
Tilaajille
Kuntien sometus on kuin vanhemmuus

Kuntien sometus on kuin van­hem­muus

15.11.2023 06:00
Tilaajille
Ensi vuoden alusta lähimaksaminen onnistuu myös yli 50 euron ostoksille

Ensi vuoden alusta lä­hi­mak­sa­mi­nen on­nis­tuu myös yli 50 euron os­tok­sil­le

22.10.2023 18:00
Traficomilta vakava varoitus tietomurtoaallosta suomalaisten organisaatioiden sähköpostitileillä

Tra­fi­co­mil­ta vakava va­roi­tus tie­to­mur­toaal­los­ta suo­ma­lais­ten or­ga­ni­saa­tioi­den säh­kö­pos­ti­ti­leil­lä

20.10.2023 13:58
Satoja kotihoidon käyntejä tehdään päivittäin etäyhteyden avulla  – hoitaja kysyy Sirkan kuulumiset etäyhteydellä aamuin ja illoin

Satoja ko­ti­hoi­don käyn­te­jä tehdään päi­vit­täin etäyh­tey­den avulla – hoitaja kysyy Sirkan kuu­lu­mi­set etäyh­tey­del­lä aamuin ja illoin

17.09.2023 06:00
Tilaajille
Kahen kahavit: Puraise ruudulta paikallislehtien antia! – Teemaviikko avasi maksumuurit Suomen paikallislehtiin

Kahen ka­ha­vit: Puraise ruu­dul­ta pai­kal­lis­leh­tien antia! – Tee­ma­viik­ko avasi mak­su­muu­rit Suomen pai­kal­lis­leh­tiin

08.09.2023 14:00 2
Karahkan tuulivoimalat tuottavat kaupallista sähköä jo ensi vuonna – Alueelle rakennetaan kaikkiaan 25 voimalaa

Ka­rah­kan tuu­li­voi­ma­lat tuot­ta­vat kau­pal­lis­ta sähköä jo ensi vuonna – Alueel­le ra­ken­ne­taan kaik­kiaan 25 voi­ma­laa

29.08.2023 06:00
Tilaajille
Tekniset ongelmat estävät kaupunginvaltuuston kokouksen striimaamisen Raahessa

Tek­ni­set on­gel­mat estävät kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­sen strii­maa­mi­sen Raa­hes­sa

28.08.2023 12:36
Tilaajille
Loisteputket ja pinnikantaiset halogeenilamput poistuvat markkinoilta elo-syyskuun vaihteessa

Lois­te­put­ket ja pin­ni­kan­tai­set ha­lo­gee­ni­lam­put pois­tu­vat mark­ki­noil­ta elo-syys­kuun vaih­tees­sa

16.08.2023 21:00
Kaukolämpötyöt jatkuvat aikataulussa Oulaisissa – Pyhäjoen sillan liikennettä ohjataan ajoittain valoilla

Kau­ko­läm­pö­työt jat­ku­vat ai­ka­tau­lus­sa Ou­lai­sis­sa – Py­hä­joen sillan lii­ken­net­tä oh­ja­taan ajoit­tain va­loil­la

10.08.2023 17:00
Tilaajille
Elenia uudistaa sähköverkkoa säävarmaksi Kärsämäellä – 370 asukkaan sähkönjakelun varmuus paranee

Elenia uu­dis­taa säh­kö­verk­koa sää­var­mak­si Kär­sä­mäel­lä – 370 asuk­kaan säh­kön­ja­ke­lun varmuus paranee

25.07.2023 13:30
Tilaajille