Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vanhukset
Marja-Leena Kärkkäinen johtaa Pohteen vanhusneuvostoa, Pyhäjokialueelta ja Raahesta omat edustajat

Mar­ja-Lee­na Kärk­käi­nen johtaa Pohteen van­hus­neu­vos­toa, Py­hä­jo­ki­alueel­ta ja Raa­hes­ta omat edus­ta­jat

05.12.2022 06:00
Tilaajille
Valtakunnallisen vanhustenviikon teemana on oikeus päästä ulos luontoon

Val­ta­kun­nal­li­sen van­hus­ten­vii­kon teemana on oikeus päästä ulos luon­toon

03.10.2022 17:00
THL:n ensimmäinen kansallinen vanhuspalvelujen asiakaskysely alkoi – Läheisten toivotaan auttavan vastaamisessa

THL:n en­sim­mäi­nen kan­sal­li­nen van­hus­pal­ve­lu­jen asia­kas­ky­se­ly alkoi – Lä­heis­ten toi­vo­taan aut­ta­van vas­taa­mi­ses­sa

15.03.2022 21:00
Tilaajille
Perusturva on selvittänyt Oulaisten ikääntyvän väestön hoitomahdollisuuksia, asunto-osuuskunta kiinnostaa ja uusi tonttivaraus palveluasunnoista käsittelyssä

Pe­rus­tur­va on sel­vit­tä­nyt Ou­lais­ten ikään­ty­vän väestön hoi­to­mah­dol­li­suuk­sia, asun­to-osuus­kun­ta kiin­nos­taa ja uusi tont­ti­va­raus pal­ve­lu­asun­nois­ta kä­sit­te­lys­sä

24.03.2021 08:00
Tilaajille
Vanhusten hoivapaikoikkoja tarvitaan lisää Oulaisiin, valtuutetut puhuvat uuden toimitilan rakentamisesta

Van­hus­ten hoi­va­pai­koik­ko­ja tar­vi­taan lisää Ou­lai­siin, val­tuu­te­tut puhuvat uuden toi­mi­ti­lan ra­ken­ta­mi­ses­ta

17.11.2020 18:00
Tilaajille
Hyvän mielen tempaus jatkuu: Vanhusten toiveita todeksi

Hyvän mielen tempaus jatkuu: Van­hus­ten toi­vei­ta todeksi

12.01.2018 11:54
Valepoliisit huijaavat härskisti varsinkin vanhuksia: Rajusti uusia rikosilmoituksia

Va­le­po­lii­sit hui­jaa­vat härs­kis­ti var­sin­kin van­huk­sia: Rajusti uusia ri­kos­il­moi­tuk­sia

11.10.2017 12:34
Vanhustenviikko alkaa - Kuuntelemalla osoitamme arvostusta

Van­hus­ten­viik­ko alkaa - Kuun­te­le­mal­la osoi­tam­me ar­vos­tus­ta

01.10.2017 09:00
Palvelukeskus Ukonmäki on laitettu myyntiin

Pal­ve­lu­kes­kus Ukon­mä­ki on lai­tet­tu myyn­tiin

05.09.2017 09:09
Esperi Care laajentaa toimintaansa

Esperi Care laa­jen­taa toi­min­taan­sa

01.09.2017 14:16
Leijonat lauloivat vanhusten kanssa

Lei­jo­nat lau­loi­vat van­hus­ten kanssa

17.05.2017 08:57