Joulukalenteri: Jo yli 20 lasten ja ai­kuis­ten pii­rus­tus­ta julki, lisää tulee päi­vit­täin

Katso video: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia Leden Group tuo Ou­lai­siin?

Etsi ehdokas: Pre­si­dent­ti­vaa­lien vaa­li­ko­ne on avattu

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Varhaiskasvatus
Polveilevat sijaisjärjestelyt loppuvat, kun Raahe täyttää pitkään avoinna olleen varhaiskasvatuspäällikön viran

Pol­vei­le­vat si­jais­jär­jes­te­lyt lop­pu­vat, kun Raahe täyttää pitkään avoinna olleen var­hais­kas­va­tus­pääl­li­kön viran

31.08.2023 17:00
Tilaajille
Kati Haarala aloittaa elokuussa Pyhäjoen varhaiskasvatusjohtajana

Kati Haarala aloit­taa elo­kuus­sa Py­hä­joen var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja­na

28.06.2023 13:30
Tilaajille
Pienen lapsen päiväkoti-ikävän helpottamiseen on keinonsa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muutamasta varhaiskasvatuksen kommunikaatio-ohjaajasta

Pienen lapsen päi­vä­ko­ti-ikä­vän hel­pot­ta­mi­seen on kei­non­sa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muu­ta­mas­ta var­hais­kas­va­tuk­sen kom­mu­ni­kaa­tio-oh­jaa­jas­ta

18.05.2023 17:00
Tilaajille
Kymmenet vanhemmat kritisoivat Pyhäjoen varhaiskasvatuksen tilannetta: "Ilmeisiä epäkohtia on useita"

Kym­me­net van­hem­mat kri­ti­soi­vat Py­hä­joen var­hais­kas­va­tuk­sen ti­lan­net­ta: "Il­mei­siä epä­koh­tia on useita"

23.09.2022 11:00
Tilaajille
Valtuustoseminaarissa annettiin esitys, miten päivähoitotilanne ratkaistaan Oulaisissa

Val­tuus­to­se­mi­naa­ris­sa an­net­tiin esitys, miten päi­vä­hoi­to­ti­lan­ne rat­kais­taan Ou­lai­sis­sa

05.01.2022 15:05
Tilaajille
Sivistys- ja kulttuurijohtaja Ari Sarpola vastasi Oulaisten varhaiskasvatuksesta tehtyyn kanteluun ja antoi ratkaisuehdotuksen: "Esitetään valtuustolle 2 miljoonan investointia uuden päiväkodin rakentamiseksi"

Si­vis­tys- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Ari Sarpola vastasi Ou­lais­ten var­hais­kas­va­tuk­ses­ta tehtyyn kan­te­luun ja antoi rat­kai­sueh­do­tuk­sen: "E­si­te­tään val­tuus­tol­le 2 mil­joo­nan in­ves­toin­tia uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­sek­si"

19.11.2021 17:00
Tilaajille
Pikku-Linnan päiväkoti avataan tammikuussa Oulaisiin: Rakennuksen tutkinut Kääriäinen sai vastattavaksi, veisikö hän lapsen Pikku-Linnaan päivähoitoon

Pik­ku-Lin­nan päi­vä­ko­ti avataan tam­mi­kuus­sa Ou­lai­siin: Ra­ken­nuk­sen tut­ki­nut Kää­riäi­nen sai vas­tat­ta­vak­si, veisikö hän lapsen Pik­ku-Lin­naan päi­vä­hoi­toon

09.11.2021 21:18
Tilaajille
Oulaisten Pikku-Linnan väliaikaiselle päiväkodille toimintalupa, asiasta järjestetään yleisötilaisuus tiistaina

Ou­lais­ten Pik­ku-Lin­nan vä­li­ai­kai­sel­le päi­vä­ko­dil­le toi­min­ta­lu­pa, asiasta jär­jes­te­tään ylei­sö­ti­lai­suus tiis­tai­na

05.11.2021 11:18
Tilaajille
Oulaisten varhaiskasvatuksen johtaja Henna Nabb kuvailee työtään tulipalojen sammuttamiseksi – paikkakunnalle tarvitaan kolmas päiväkoti

Ou­lais­ten var­hais­kas­va­tuk­sen johtaja Henna Nabb ku­vai­lee työtään tu­li­pa­lo­jen sam­mut­ta­mi­sek­si – paik­ka­kun­nal­le tar­vi­taan kolmas päi­vä­ko­ti

19.08.2021 09:57
Tilaajille
Oulaisten päivähoidon paikkapula ei ole ainoastaan akuutti, vaan myös krooninen – kestävä ratkaisu on rakentaa uusi päiväkoti
Pääkirjoitus

Ou­lais­ten päi­vä­hoi­don paik­ka­pu­la ei ole ai­noas­taan akuut­ti, vaan myös kroo­ni­nen – kestävä rat­kai­su on ra­ken­taa uusi päi­vä­ko­ti

18.08.2021 09:36
Tilaajille
Ari Sarpolalla on ratkaisuesitys Oulaisten varhaiskasvatuksen huolestuttavaan tilaan: "Rakennetaan uusi päiväkoti"

Ari Sar­po­lal­la on rat­kai­su­esi­tys Ou­lais­ten var­hais­kas­va­tuk­sen huo­les­tut­ta­vaan tilaan: "Ra­ken­ne­taan uusi päi­vä­ko­ti"

27.05.2021 08:00 1
Tilaajille
Kuntavaalit: Vanhemmat toivovat suunnitelmallisuutta Oulaisten varhaiskasvatuspäätöksiin, Satu Tikkanen kokosi yhteen MLL:n terveiset ehdokkaille

Kun­ta­vaa­lit: Van­hem­mat toi­vo­vat suun­ni­tel­mal­li­suut­ta Ou­lais­ten var­hais­kas­va­tus­pää­tök­siin, Satu Tik­ka­nen kokosi yhteen MLL:n ter­vei­set eh­dok­kail­le

19.05.2021 15:00
Tilaajille
Varhaiskasvatuksen suunnittelutyötä jatketaan elokuuhun saakka Oulaisissa

Var­hais­kas­va­tuk­sen suun­nit­te­lu­työ­tä jat­ke­taan elo­kuu­hun saakka Ou­lai­sis­sa

07.03.2021 11:00
Tilaajille