Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Pääkirjoitus
Tilaajille

Ou­lais­ten päi­vä­hoi­don paik­ka­pu­la ei ole ai­noas­taan akuut­ti, vaan myös kroo­ni­nen – kestävä rat­kai­su on ra­ken­taa uusi päi­vä­ko­ti

Oulainen

Oulaisten varhaiskasvatuksen paikkapula on ilmeinen. Varhaiskasvatuksen johtajan aika kuluu siinä, että hän yrittää saada akuutteja päivähoidon tarpeita täytettyä. Varsinainen työ, eli varhaiskasvatuksen toiminnan kehittäminen on jäänyt taka-alalle. Aikaa kuluu liian paljon niin sanotusti tulipaloja sammuttaessa eli äkillisiä varhaiskasvatuspaikkoja etsiessä.

Tilanne ei ole uusi, vaan Oulaisissa on ollut paikkapulaa jo pitemmän aikaa. Tosin kevään aikana entistä useammat vanhemmat ovat halunneet kaupungin hoitopaikka lapselleen. Eikä kaupunki voi vastuustaan liueta. Laki on laki ja se määrää, että varhaiskasvatuspaikka on löydyttää kahdessa viikossa lapselle, jonka vanhemmat saava työ tai opiskelupaikan. Kiireettömissä tapauksessa paikka pitää järjestyä neljässä kuukaudessa. Koska paikkapula ei ole ainoastaan akuutti, vaan myös krooninen, on tilanteelle pakko tehdä kestävälle pohjalle perustuva ratkaisu.