Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Verot
Vuoden 2020 tuloverotiedot on julkaistu: Verokone on käytössäsi

Vuoden 2020 tu­lo­ve­ro­tie­dot on jul­kais­tu: Ve­ro­ko­ne on käy­tös­sä­si

10.11.2021 08:32
Tilaajille
Yli 2 300 ihmistä pyrki salaamaan tulotietonsa medialle annettavalta verolistalta – Pohjois-Pohjanmaalta mukana tuttuja nimiä

Yli 2 300 ihmistä pyrki sa­laa­maan tu­lo­tie­ton­sa me­dial­le an­net­ta­val­ta ve­ro­lis­tal­ta – Poh­jois-Poh­jan­maal­ta mukana tuttuja nimiä

06.11.2021 15:00
Tilaajille
Pyhäjoen hallitus ei esitä verokorotuksia kunnanvaltuustolle

Py­hä­joen hal­li­tus ei esitä ve­ro­ko­ro­tuk­sia kun­nan­val­tuus­tol­le

06.11.2021 08:00
Tilaajille
Nykyisillä veroprosenteilla mennään, Merijärvi ei kirraa verovyötä

Ny­kyi­sil­lä ve­ro­pro­sen­teil­la men­nään, Me­ri­jär­vi ei kirraa ve­ro­vyö­tä

03.11.2021 11:36
Tilaajille
Etätyöhön liittyviä kuluja voi vähentää verotuksessa tulonhankkimismenoina – verohallinto on koonnut tietopaketin ja järjestää 23. maaliskuuta maksuttoman webinaarin

Etä­työ­hön liit­ty­viä kuluja voi vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa tu­lon­hank­ki­mis­me­noi­na – ve­ro­hal­lin­to on koonnut tie­to­pa­ke­tin ja jär­jes­tää 23. maa­lis­kuu­ta mak­sut­to­man we­bi­naa­rin

21.03.2021 09:00
Tilaajille
OmaVero-palvelu päivittyy, autovero- ja valmisteveroasiat voi hoitaa pian verkossa

Oma­Ve­ro-pal­ve­lu päi­vit­tyy, au­to­ve­ro- ja val­mis­te­ve­ro­asiat voi hoitaa pian ver­kos­sa

30.12.2020 13:00
Tilaajille
Ensi vuoden verokortit löytyvät OmaVerosta – kaikille ei lähetetä enää paperista verokorttia

Ensi vuoden ve­ro­kor­tit löy­ty­vät Oma­Ve­ros­ta – kai­kil­le ei lä­he­te­tä enää pa­pe­ris­ta ve­ro­kort­tia

16.12.2020 08:00
Tilaajille
39 kuntaa korottaa tuloverotusta ensi vuonna

39 kuntaa ko­rot­taa tu­lo­ve­ro­tus­ta ensi vuonna

20.11.2020 18:00
Tilaajille
Älylukkoyhtiö iLoqia myyneitä tulokärjessä Pohjois-Pohjanmaan verotiedoissa, sijoittaja Jorma Takanen tienasi yli 17 miljoonaa – maakunnan verotiedoista salattu lähes 270 suurituloisen tiedot

Äly­luk­ko­yh­tiö iLoqia myy­nei­tä tu­lo­kär­jes­sä Poh­jois-Poh­jan­maan ve­ro­tie­dois­sa, si­joit­ta­ja Jorma Takanen tienasi yli 17 mil­joo­naa – maa­kun­nan ve­ro­tie­dois­ta salattu lähes 270 suu­ri­tu­loi­sen tiedot

03.11.2020 12:31
Tilaajille