50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kiinteistöverot
Voimalaverojen leikkaus olisi iso menetys Pohjois-Pohjanmaan kunnille: Muhoksen kunta maksaa verotuloilla 36 opettajan palkat

Voi­ma­la­ve­ro­jen leik­kaus olisi iso menetys Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nil­le: Mu­hok­sen kunta maksaa ve­ro­tu­loil­la 36 opet­ta­jan palkat

13.12.2023 12:00
Tilaajille
Veronkorotus läpi ilman vastaväitteitä – valtuutettu Eteläahon sanoin "kaupungin käsi työntyy hieman syvemmälle raahelaisen palkansaajan taskuun"

Ve­ron­ko­ro­tus läpi ilman vas­ta­väit­tei­tä – ­val­tuu­tet­tu Ete­läa­hon sanoin "kau­pun­gin käsi työntyy hieman sy­vem­mäl­le raa­he­lai­sen pal­kan­saa­jan tas­kuun"

16.11.2023 21:00
Tilaajille
Tuuli- ja aurinkovoimalat ovat merkittävä tulonlähde Pohjois-Pohjanmaan kunnille – Pyhäjoki on yksi eniten hyötyvistä

Tuuli- ja au­rin­ko­voi­ma­lat ovat mer­kit­tä­vä tu­lon­läh­de Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nil­le – Py­hä­jo­ki on yksi eniten hyö­ty­vis­tä

15.11.2023 09:00
Tilaajille
Haapavesi ei kiristä verovyötä: Valtuustoa keskustelutti veroja enemmän lisätalousarvio ja yhteistyön onnistuminen

Haa­pa­ve­si ei kiristä ve­ro­vyö­tä: Val­tuus­toa kes­kus­te­lut­ti veroja enemmän li­sä­ta­lou­sar­vio ja yh­teis­työn on­nis­tu­mi­nen

17.10.2023 19:56
Tilaajille
Seuraa kokouksen suoraa lähetystä kello 17 alkaen: Haapaveden valtuusto päättää muun muassa tuloverosta ja kiinteistöveroista

Seuraa ko­kouk­sen suoraa lä­he­tys­tä kello 17 alkaen: Haa­pa­ve­den val­tuus­to päättää muun muassa tu­lo­ve­ros­ta ja kiin­teis­tö­ve­rois­ta

17.10.2023 15:00
Korotuksille vastaesitys: Merijärven kiinteistöveroprosenteista tehtiin päätös äänestämällä

Ko­ro­tuk­sil­le vas­tae­si­tys: Me­ri­jär­ven kiin­teis­tö­ve­rop­ro­sen­teis­ta tehtiin päätös ää­nes­tä­mäl­lä

11.10.2023 12:00
Tilaajille
Haapaveden hallitus esittää tuloveroksi 9,40 prosenttia, kiinteistöverotusta ei haluta kiristää

Haa­pa­ve­den hal­li­tus esittää tu­lo­ve­rok­si 9,40 pro­sent­tia, kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta ei haluta ki­ris­tää

10.10.2023 15:00
Tilaajille
Merijärven kunnanhallitus haluaa korottaa tuloverotusta - myös osaan kiinteistöveroista korotusesitys

Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus haluaa ko­rot­taa tu­lo­ve­ro­tus­ta - myös osaan kiin­teis­tö­ve­rois­ta ko­ro­tu­se­si­tys

05.10.2023 15:00
Tilaajille
Seuraa Oulaisten valtuustokokouksen livelähetystä: Valtuusto päättää verotuksesta

Seuraa Ou­lais­ten val­tuus­to­ko­kouk­sen li­ve­lä­he­tys­tä: Val­tuus­to päättää ve­ro­tuk­ses­ta

09.11.2022 11:45
Vuorenmaa puikoissa, seuraa Haapaveden valtuuston kokousta suorana linkin kautta: Valtuusto päättää muun muassa ensi vuoden verotuksesta

Vuo­ren­maa pui­kois­sa, seuraa Haa­pa­ve­den val­tuus­ton ko­kous­ta suorana linkin kautta: Val­tuus­to päättää muun muassa ensi vuoden ve­ro­tuk­ses­ta

18.10.2022 14:00
Merijärven kunnanhallituksella tuhti päätöspaketti, hallitus ei esitä kiinteistöverotukseen kiristyksiä

Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tuk­sel­la tuhti pää­tös­pa­ket­ti, hal­li­tus ei esitä kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­seen ki­ris­tyk­siä

15.10.2022 06:00
Kiinteistöveroista esitys Merijärven kunnanhallitukselle, verokorotuksia ei esitetä

Kiin­teis­tö­ve­rois­ta esitys Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tuk­sel­le, ve­ro­ko­ro­tuk­sia ei esitetä

10.10.2022 06:00
Tilaajille
Jäikö kiinteistövero maksamatta? – Verohallinto kokeilee tekstiviestimuistutusta

Jäikö kiin­teis­tö­ve­ro mak­sa­mat­ta? – Ve­ro­hal­lin­to ko­kei­lee teks­ti­vies­ti­muis­tu­tus­ta

26.09.2022 18:05
Kärsämäen tulovero säilyy edelleen 21,50 prosentissa, kiinteistöverotustakaan ei kiristetä

Kär­sä­mäen tu­lo­ve­ro säilyy edel­leen 21,50 pro­sen­tis­sa, kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta­kaan ei ki­ris­te­tä

15.11.2021 13:30
Tilaajille
Kärsämäen kunnanhallitus esittää, ettei verotusta kiristetä

Kär­sä­mäen kun­nan­hal­li­tus esit­tää, ettei ve­ro­tus­ta ki­ris­te­tä

06.11.2021 12:00
Tilaajille
Esityksenä verotuksen säilyttäminen ennallaan, Haapaveden kaupunginvaltuusto päättää tulo- ja kiinteistöverotuksesta maanantaina

Esi­tyk­se­nä ve­ro­tuk­sen säi­lyt­tä­mi­nen en­nal­laan, Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­val­tuus­to päättää tulo- ja kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­ses­ta maa­nan­tai­na

09.10.2021 12:30
Tilaajille
Merijärven kunnanhallitus linjaa tulo- ja kiinteistöverotusta keskiviikkona

Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus linjaa tulo- ja kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta kes­ki­viik­ko­na

07.10.2021 15:00
Tilaajille