50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Verotus
Haapaveden hallitus esittää tuloveroksi 9,40 prosenttia, kiinteistöverotusta ei haluta kiristää

Haa­pa­ve­den hal­li­tus esittää tu­lo­ve­rok­si 9,40 pro­sent­tia, kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta ei haluta ki­ris­tää

10.10.2023 15:00
Tilaajille
Haapaveden hallituksessa maanantaina: Tuloverotukseen esitetään korotusta, mutta kiinteistöverotukseen ei

Haa­pa­ve­den hal­li­tuk­ses­sa maa­nan­tai­na: Tu­lo­ve­ro­tuk­seen esi­te­tään ko­ro­tus­ta, mutta kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­seen ei

06.10.2023 12:00
Tilaajille
Merijärven kunnanhallitus haluaa korottaa tuloverotusta - myös osaan kiinteistöveroista korotusesitys

Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus haluaa ko­rot­taa tu­lo­ve­ro­tus­ta - myös osaan kiin­teis­tö­ve­rois­ta ko­ro­tu­se­si­tys

05.10.2023 15:00
Tilaajille
Yli 5 miljoonalla suomalaisella on esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivä toukokuussa – korona-aikana työhuonevähennystä hyödyntäneiden määrä moninkertaistui

Yli 5 mil­joo­nal­la suo­ma­lai­sel­la on esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen mää­rä­päi­vä tou­ko­kuus­sa – ko­ro­na-ai­ka­na työ­huo­ne­vä­hen­nys­tä hyö­dyn­tä­nei­den määrä mo­nin­ker­tais­tui

03.05.2023 21:00
Tilaajille
Suomessa tehdään pimeää työtä jopa 1,4 miljardin euron arvosta – poliisin mukaan pimeään työhön liittyy usein ammattimaista rikollisuutta

Suo­mes­sa tehdään pimeää työtä jopa 1,4 mil­jar­din euron arvosta – ­po­lii­sin mukaan pimeään työhön liittyy usein am­mat­ti­mais­ta ri­kol­li­suut­ta

28.11.2022 21:00
Tilaajille
Keskiviikko on veropäivä: Suomalaiset saivat ennätysmäärän mätkyjä

Kes­ki­viik­ko on ve­ro­päi­vä: Suo­ma­lai­set saivat en­nä­tys­mää­rän mätkyjä

09.11.2022 08:45
Tilaajille
Vuorenmaa puikoissa, seuraa Haapaveden valtuuston kokousta suorana linkin kautta: Valtuusto päättää muun muassa ensi vuoden verotuksesta

Vuo­ren­maa pui­kois­sa, seuraa Haa­pa­ve­den val­tuus­ton ko­kous­ta suorana linkin kautta: Val­tuus­to päättää muun muassa ensi vuoden ve­ro­tuk­ses­ta

18.10.2022 14:00
Kiinteistöveroista esitys Merijärven kunnanhallitukselle, verokorotuksia ei esitetä

Kiin­teis­tö­ve­rois­ta esitys Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tuk­sel­le, ve­ro­ko­ro­tuk­sia ei esitetä

10.10.2022 06:00
Tilaajille
Työmatkakuluvähennysten korotus astuu voimaan heinäkuun alussa– korotuksesta hyötyy liki 600 000 suomalaista

Työ­mat­ka­ku­lu­vä­hen­nys­ten korotus astuu voimaan hei­nä­kuun alussa– ko­ro­tuk­ses­ta hyötyy liki 600 000 suo­ma­lais­ta

30.06.2022 13:30
Ensimmäiset veronpalautukset maksetaan ensi maanantaina

En­sim­mäi­set ve­ron­pa­lau­tuk­set mak­se­taan ensi maa­nan­tai­na

28.06.2022 17:00
Haapaveden kaupunginvaltuusto nimesi Antti Pekkalan ja Seppo Pitkälän luottamustehtäviin

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­val­tuus­to nimesi Antti Pek­ka­lan ja Seppo Pit­kä­län luot­ta­mus­teh­tä­viin

23.11.2021 11:00
Tilaajille
Kärsämäen kunnanhallitus esittää, ettei verotusta kiristetä

Kär­sä­mäen kun­nan­hal­li­tus esit­tää, ettei ve­ro­tus­ta ki­ris­te­tä

06.11.2021 12:00
Tilaajille
Verovyötä ei kiristetä Haapavedellä

Ve­ro­vyö­tä ei ki­ris­te­tä Haa­pa­ve­del­lä

12.10.2021 12:00
Tilaajille
Esityksenä verotuksen säilyttäminen ennallaan, Haapaveden kaupunginvaltuusto päättää tulo- ja kiinteistöverotuksesta maanantaina

Esi­tyk­se­nä ve­ro­tuk­sen säi­lyt­tä­mi­nen en­nal­laan, Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­val­tuus­to päättää tulo- ja kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­ses­ta maa­nan­tai­na

09.10.2021 12:30
Tilaajille
Millaisia summia veronpalautuksia maksetaan Pyhäjokialueen kuntiin? Entä mikä on mätkyjen kokonaissumma kunnissa?

Mil­lai­sia summia ve­ron­pa­lau­tuk­sia mak­se­taan Py­hä­jo­kia­lueen kun­tiin? Entä mikä on mät­ky­jen ko­ko­nais­sum­ma kun­nis­sa?

04.08.2021 08:00
Tilaajille
Ensi vuoden verokortit löytyvät OmaVerosta – kaikille ei lähetetä enää paperista verokorttia

Ensi vuoden ve­ro­kor­tit löy­ty­vät Oma­Ve­ros­ta – kai­kil­le ei lä­he­te­tä enää pa­pe­ris­ta ve­ro­kort­tia

16.12.2020 08:00
Tilaajille