Karkauspäivä : Aaro Tör­mi­kos­ki on kar­kaus­päi­vän päi­vän­san­ka­ri: "On sitä monet ih­me­tel­leet ja nau­ra­neet­kin, että miten oot syn­ty­nyt kar­kaus­päi­vä­nä"

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kierrätys
Juhlapyhinä kulutetaan paljon ja jätettä syntyy – oikeaoppinen kierrätys on tärkeää ja ruokahävikkiä voi vähentää lukemattomilla tavoilla

Juh­la­py­hi­nä ku­lu­te­taan paljon ja jätettä syntyy – oi­kea­op­pi­nen kier­rä­tys on tärkeää ja ruo­ka­hä­vik­kiä voi vä­hen­tää lu­ke­mat­to­mil­la ta­voil­la

27.12.2023 06:00
Tilaajille
Vestia: Joulu ja uusivuosi vaikuttavat jäteastioiden tyhjennyksiin

Vestia: Joulu ja uu­si­vuo­si vai­kut­ta­vat jä­te­as­tioi­den tyh­jen­nyk­siin

21.12.2023 18:00
Tilaajille
Merijärvi ja Vestia tekevät tonttikaupat lajittelupihan rakentamista varten

Me­ri­jär­vi ja Vestia tekevät tont­ti­kau­pat la­jit­te­lu­pi­han ra­ken­ta­mis­ta varten

07.10.2023 12:00
Tilaajille
Lajittelu helpottuu - Pohjois-Pohjanmaalle avattiin 40 uutta muovipakkausten keräyspistettä

La­jit­te­lu hel­pot­tuu - Poh­jois-Poh­jan­maal­le avat­tiin 40 uutta muo­vi­pak­kaus­ten ke­räys­pis­tet­tä

22.09.2023 11:00
Tilaajille
Jätteiden keräysvelvoite sakkaa 485 taloyhtiössä, yhtiöistä noin puolet on Pyhäjokialueella

Jät­tei­den ke­räys­vel­voi­te sakkaa 485 ta­loyh­tiös­sä, yh­tiöis­tä noin puolet on Py­hä­jo­ki­alueel­la

05.09.2023 13:30
Tilaajille
Vihannin S-marketin yhteydessä ollut Rinki-ekopiste suljetaan

Vi­han­nin S-mar­ke­tin yh­tey­des­sä ollut Rin­ki-eko­pis­te sul­je­taan

19.04.2023 21:00
Tilaajille
Minne Alkon pullot, pantittomat tölkit tai kaupan omat merkit pitikään palauttaa? Suomalaiset palauttavat vuosittain yli 2 miljardia pantillista juomapakkausta

Minne Alkon pullot, pan­tit­to­mat tölkit tai kaupan omat merkit pi­ti­kään pa­laut­taa? Suo­ma­lai­set pa­laut­ta­vat vuo­sit­tain yli 2 mil­jar­dia pan­til­lis­ta juo­ma­pak­kaus­ta

29.12.2022 21:00
Tilaajille
Ekopisteet eivät ole kaatopaikkoja: "Ekopisteille jätetään tavaraa, joka ei sinne kuulu"

Eko­pis­teet eivät ole kaa­to­paik­ko­ja: "E­ko­pis­teil­le jä­te­tään ta­va­raa, joka ei sinne kuulu"

27.08.2022 06:00
Tilaajille
Kaikki muovipakkaukset kelpaavat nyt muovinkeräykseen

Kaikki muo­vi­pak­kauk­set kel­paa­vat nyt muo­vin­ke­räyk­seen

15.06.2022 13:30
Tilaajille
Vestia aloittaa kesäkuussa poistotekstiilien keräämisen kaikilla lajittelupihoilla

Vestia aloit­taa ke­sä­kuus­sa pois­to­teks­tii­lien ke­rää­mi­sen kai­kil­la la­jit­te­lu­pi­hoil­la

31.05.2022 06:00
Tilaajille
Vestia: "Kuntalaisten jätteet pystyttiin hyödyntämään lähes 100 prosenttisesti"

Vestia: "Kun­ta­lais­ten jätteet pys­tyt­tiin hyö­dyn­tä­mään lähes 100 pro­sent­ti­ses­ti"

25.05.2022 11:00
Tilaajille
Jorma Mikkola julkisti kierrättäjien toiveen: "Merijärvelle tarvitaan myös muovijätteiden keräyspiste, ja kaupan pihalla sille riittäisi tilaa"

Jorma Mikkola jul­kis­ti kier­rät­tä­jien toi­veen: "Me­ri­jär­vel­le tar­vi­taan myös muo­vi­jät­tei­den ke­räys­pis­te, ja kaupan pihalla sille riit­täi­si tilaa"

19.05.2022 17:00
Tilaajille
Kierrätyskontit täyttyivät Merijärvellä

Kier­rä­tys­kon­tit täyt­tyi­vät Me­ri­jär­vel­lä

19.05.2022 10:00
Tilaajille
Vestian kierrätyspäivät keskiviikkona Merijärvellä: "Kierrätyspäivillä vastaanotetaan tänä vuonna uutena jätelajina poistotekstiilejä"

Vestian kier­rä­tys­päi­vät kes­ki­viik­ko­na Me­ri­jär­vel­lä: "Kier­rä­tys­päi­vil­lä vas­taan­ote­taan tänä vuonna uutena jä­te­la­ji­na pois­to­teks­tii­le­jä"

16.05.2022 13:30
Tilaajille
Reilu teko -säkkikeräys alkoi: keräyspaikat Kärsämäellä, Pyhäjoella ja Vihannissa

Reilu teko -säk­ki­ke­räys alkoi: ke­räys­pai­kat Kär­sä­mäel­lä, Py­hä­joel­la ja Vi­han­nis­sa

05.05.2022 13:30
Tilaajille
Vestian Hautakoski opastaa: Miten hävitän kinkkurasvan? Mihin kierrätysastiaan lahjapaperit ja foliot kuuluvat?

Vestian Hau­ta­kos­ki opas­taa: Miten hävitän kink­ku­ras­van? Mihin kier­rä­tys­as­tiaan lah­ja­pa­pe­rit ja foliot kuu­lu­vat?

08.12.2021 06:00
Tilaajille
Vestia järjestää taas kierrätyspäiviä, Merijärvellä ajankohta on syyskuun alussa

Vestia jär­jes­tää taas kier­rä­tys­päi­viä, Me­ri­jär­vel­lä ajan­koh­ta on syys­kuun alussa

16.08.2021 10:00
Tilaajille
Oulaisten hyötyjäteasemalla asioitiin ahkerasti viime vuonna,  Vestia keräsi vuoden aikana jätettä noin 37 700 tonnia

Ou­lais­ten hyö­ty­jä­te­ase­mal­la asioi­tiin ah­ke­ras­ti viime vuonna, Vestia keräsi vuoden aikana jätettä noin 37 700 tonnia

24.05.2021 15:00
Tilaajille
Vestia järjestää kierrätyspäivät Merijärvellä toukokuussa

Vestia jär­jes­tää kier­rä­tys­päi­vät Me­ri­jär­vel­lä tou­ko­kuus­sa

24.04.2021 08:00
Tilaajille
"Etenkin japanilaiset ovat kiinnostuneet suomalaisesta designista", tietää oulaistelaisopettaja Katja Huhtahaara, joka aloitti vintage-liikkeen Raahessa

"E­ten­kin ja­pa­ni­lai­set ovat kiin­nos­tu­neet suo­ma­lai­ses­ta de­sig­nis­ta", tietää ou­lais­te­lais­opet­ta­ja Katja Huh­ta­haa­ra, joka aloitti vin­ta­ge-liik­keen Raa­hes­sa

13.03.2021 09:00
Tilaajille