Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Ydinvoima
RAOS Project toimitti Hanhikivi 1:n alustavan turvallisuusselosteen Fennovoimalle – Työt jatkuvat laitospaikalla aikataulussaan

RAOS Project toi­mit­ti Han­hi­ki­vi 1:n alus­ta­van tur­val­li­suus­se­los­teen Fen­no­voi­mal­le – Työt jat­ku­vat lai­tos­pai­kal­la ai­ka­tau­lus­saan

16.12.2021 17:00
Tilaajille
Fennovoiman rakentamisluvan kannalta tärkeä turvallisuusseloste halutaan saada valmiiksi kevään aikana – Titan-2 jatkaa ehdollisena pääurakoitsijana

Fen­no­voi­man ra­ken­ta­mis­lu­van kan­nal­ta tärkeä tur­val­li­suus­se­los­te ha­lu­taan saada val­miik­si kevään aikana – Titan-2 jatkaa eh­dol­li­se­na pää­ura­koit­si­ja­na

21.12.2020 13:41
RAOS Projectin toimitusjohtaja Gromov: "Pyhäjoen pienestä kylästä tulee merkittävä kaupunki"

RAOS Pro­jec­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja Gromov: "Py­hä­joen pie­nes­tä kylästä tulee mer­kit­tä­vä kau­pun­ki"

25.11.2020 18:00
Tilaajille
Keijo Itäpalon mielipiteessä pureudutaan Hanhikiven hankkeeseen: "Ei ydinvoimaa Pohjanlahden rannalle"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Keijo Itä­pa­lon mie­li­pi­tees­sä pu­reu­du­taan Han­hi­ki­ven hank­kee­seen: "Ei ydin­voi­maa Poh­jan­lah­den ran­nal­le"

04.11.2020 08:36
Tilaajille

Fen­no­voi­ma sulki Py­hä­joen toi­mis­ton ja peruu kevään työ­maa­vie­rai­lut Han­hi­ki­ven nie­mel­le

24.03.2020 08:10
Suurhankkeiden hiilidioksidipäästöjä ei lasketa: Fennovoima ei aio kompensoida rakentamisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä eikä kaatamaansa metsää

Suur­hank­kei­den hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jä ei las­ke­ta: Fen­no­voi­ma ei aio kom­pen­soi­da ra­ken­ta­mi­sen ai­heut­ta­maa hii­li­ja­lan­jäl­keä eikä kaa­ta­maan­sa metsää

07.02.2020 08:50
Mielipidekysely: Fennovoiman loppusijoituslaitos torjutaan Pyhäjoella ja Eurajoella

Mie­li­pi­de­ky­se­ly: Fen­no­voi­man lop­pu­si­joi­tus­lai­tos tor­ju­taan Py­hä­joel­la ja Eu­ra­joel­la

07.10.2017 08:48

Py­hä­jo­ki myönsi useita jat­ko­ai­ko­ja ra­ken­ta­mis­vel­voit­tei­siin

29.09.2017 12:23
Pyhäjoen kunnanjohtaja Atomexpo 2017 -foorumissa: Pyhäjoki kasvaa ja kehittyy hankkeen rinnalla

Py­hä­joen kun­nan­joh­ta­ja Ato­mex­po 2017 -foo­ru­mis­sa: Py­hä­jo­ki kasvaa ja ke­hit­tyy hank­keen rin­nal­la

21.06.2017 14:22