Tilaajille

Kär­sä­mä­ki­set ja py­hä­jo­ki­set haas­te­taan vas­taa­maan tur­val­li­suus­ky­se­lyyn

Viisi kuntaa haastaa asukkaat vastaamaan turvallisuuskyselyyn. Kärsämäki ja Pyhäjoki ovat kyselyssä mukana ja tarkoitus on selvittää, kokevatko asukkaat turvattomuutta tai häiriötä oman asuinkunnan alueella asuessaan ja liikkuessaan.

Asukkailta pyydetään liikenne- ja asuinympäristöön liittyviä kommentteja ja vastauksia nettikyselyllä,.