Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Tilaajille

Päi­vä­ko­ti­asia ta­pe­til­la: Ou­lais­ten si­vis­tys­lau­ta­kun­ta esit­tää, että uusi päi­vä­ko­ti ra­ken­ne­taan Rii­hen­mut­kaan ja ra­ken­ta­mi­nen alkaa ke­vääl­lä

Oulainen

Päivähoito on päätöksenteon keskiössä Oulaisissa.

Tähän mennessä päiväkodille on ollut kaksi vaihtoehtoa, jotka ovat saaneet luottamushenkilöiltä eniten kannatusta. Aiemmin valtaosa on kannattanut rakentamista Pyhäjoen pohjoispuolelle, Juho Oksan koulun naapuriin. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää nyt, että päiväkoti rakennetaan joen eteläpuolelle Rantakadun ja Siltakadun kulmaukseen kaupungin omistamalle tontille.
Tähän mennessä päiväkodille on ollut kaksi vaihtoehtoa, jotka ovat saaneet luottamushenkilöiltä eniten kannatusta. Aiemmin valtaosa on kannattanut rakentamista Pyhäjoen pohjoispuolelle, Juho Oksan koulun naapuriin. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää nyt, että päiväkoti rakennetaan joen eteläpuolelle Rantakadun ja Siltakadun kulmaukseen kaupungin omistamalle tontille.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsitteli asiaa keskiviikkona, ja lautakunta esittää, että uusi neljäryhmäinen päiväkoti rakennetaan Riihenmutkaan. Paikka sijaitsee Pyhäjoen eteläpuolella Siltakadun ja Rantakadun alueella. Kyseinen tontti on Oulaisten kaupungin omistuksessa.