Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Päiväkoti
Moilanen: Vaitonainen esityslista ei tarkoita sitä, että päiväkodin rakentaminen Oulaisiin olisi vaakalaudalla

Moi­la­nen: Vai­to­nai­nen esi­tys­lis­ta ei tar­koi­ta sitä, että päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen Ou­lai­siin olisi vaa­ka­lau­dal­la

09.08.2022 17:00
Tilaajille
Oulaisten Valorannan päiväkotia laajennetaan, Pikku-Metsossa päivähoidossa olevat lapset siirtyvät Valorantaan

Ou­lais­ten Va­lo­ran­nan päi­vä­ko­tia laa­jen­ne­taan, Pik­ku-Met­sos­sa päi­vä­hoi­dos­sa olevat lapset siir­ty­vät Va­lo­ran­taan

01.06.2022 11:00
Tilaajille
Lapset ja hoitotädit asettuivat taloksi Valorannan päiväkotiin

Lapset ja hoi­to­tä­dit aset­tui­vat taloksi Va­lo­ran­nan päi­vä­ko­tiin

09.05.2022 17:00
Tilaajille
Kaupunki kerää haapavetisiltä mielipiteitä kyselyssä: Aiheena uuden päiväkodin rakentaminen, vastaa kyselyyn linkin kautta

Kau­pun­ki kerää haa­pa­ve­ti­sil­tä mie­li­pi­tei­tä ky­se­lys­sä: Aiheena uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen, vastaa ky­se­lyyn linkin kautta

05.03.2022 06:00
Merijärven päiväkodin johtaja Elina Virtanen: "Tämä on positiivinen tilanne, kun päivähoitoa tarvitsevia lapsia on paljon"

Me­ri­jär­ven päi­vä­ko­din johtaja Elina Vir­ta­nen: "Tämä on po­si­tii­vi­nen ti­lan­ne, kun päi­vä­hoi­toa tar­vit­se­via lapsia on paljon"

04.03.2022 17:00
Tilaajille
Kaksi tuntia päiväkotipuhetta ja kaksi äänestystä: Neliryhmäisen päiväkodin suunnittelu ja rakentaminen alkaa Oulaisten Riihenmutkaan

Kaksi tuntia päi­vä­ko­ti­pu­het­ta ja kaksi ää­nes­tys­tä: Ne­li­ryh­mäi­sen päi­vä­ko­din suun­nit­te­lu ja ra­ken­ta­mi­nen alkaa Ou­lais­ten Rii­hen­mut­kaan

25.02.2022 17:00
Tilaajille
Oulaisiin avataan kolmas väliaikainen päiväkoti: "Myös perhepäivähoitajille on kovasti kysyntää"

Ou­lai­siin avataan kolmas vä­li­ai­kai­nen päi­vä­ko­ti: "Myös per­he­päi­vä­hoi­ta­jil­le on kovasti ky­syn­tää"

17.02.2022 13:30
Tilaajille
Riihenmutka piti pintansa äänin 5–4, Oulaisten kaupunginhallitus äänesti päiväkodin paikasta

Rii­hen­mut­ka piti pin­tan­sa äänin 5–4, Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tus äänesti päi­vä­ko­din pai­kas­ta

15.02.2022 13:30 1
Tilaajille
Oulaisten päiväkotiasia päätöspöydällä: Hyväksyykö kaupunginhallitus päiväkodin paikaksi Riihenmutkan?

Ou­lais­ten päi­vä­ko­ti­asia pää­tös­pöy­däl­lä: Hy­väk­syy­kö kau­pun­gin­hal­li­tus päi­vä­ko­din pai­kak­si Rii­hen­mut­kan?

14.02.2022 13:30
Tilaajille
Taustatyö uuden päiväkodin rakentamisen eteen etenee Oulaisissa: Päiväkotirakentamisen työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran keskiviikkoiltana, työryhmässä mukana kahdeksan vanhempaa

Taus­ta­työ uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­sen eteen etenee Ou­lai­sis­sa: Päi­vä­ko­ti­ra­ken­ta­mi­sen työ­ryh­mä ko­koon­tuu en­sim­mäi­sen kerran kes­ki­viik­koil­ta­na, työ­ryh­mäs­sä mukana kah­dek­san van­hem­paa

09.02.2022 14:52
Tilaajille
Nyt kysytään kaikkien oulaistelaisten mielipidettä päiväkodin rakentamisesta: Käy vastaamassa kaupungin järjestämään kyselyyn

Nyt ky­sy­tään kaik­kien ou­lais­te­lais­ten mie­li­pi­det­tä päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­ses­ta: Käy vas­taa­mas­sa kau­pun­gin jär­jes­tä­mään ky­se­lyyn

20.01.2022 10:10 1
Kärsämäki ratkaisee päivähoitohaastetta: Aleksintielle avataan uusi ryhmis

Kär­sä­mä­ki rat­kai­see päi­vä­hoi­to­haas­tet­ta: Alek­sin­tiel­le avataan uusi ryhmis

19.01.2022 13:30
Tilaajille
Oulaisten päiväkodin rakentaminen kaupunginhallituksessa, hallitus jätti asian pöydälle

Ou­lais­ten päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa, hal­li­tus jätti asian pöy­däl­le

18.01.2022 09:33
Tilaajille
Päiväkotiasia tapetilla: Oulaisten sivistyslautakunta esittää, että uusi päiväkoti rakennetaan Riihenmutkaan ja rakentaminen alkaa keväällä

Päi­vä­ko­ti­asia ta­pe­til­la: Ou­lais­ten si­vis­tys­lau­ta­kun­ta esit­tää, että uusi päi­vä­ko­ti ra­ken­ne­taan Rii­hen­mut­kaan ja ra­ken­ta­mi­nen alkaa ke­vääl­lä

13.01.2022 13:30
Tilaajille
Valtuustoseminaarissa annettiin esitys, miten päivähoitotilanne ratkaistaan Oulaisissa

Val­tuus­to­se­mi­naa­ris­sa an­net­tiin esitys, miten päi­vä­hoi­to­ti­lan­ne rat­kais­taan Ou­lai­sis­sa

05.01.2022 15:05
Tilaajille
Väliaikainen Pikkulinnan päiväkoti avataan maanantaina, katso mitkä ovat tällä hetkellä vaihtoehdot uuden päiväkodin paikaksi

Vä­li­ai­kai­nen Pik­ku­lin­nan päi­vä­ko­ti avataan maa­nan­tai­na, katso mitkä ovat tällä het­kel­lä vaih­to­eh­dot uuden päi­vä­ko­din pai­kak­si

29.12.2021 17:00
Tilaajille
Päivähoitojonoa saatiin purettua Oulaisissa: Pikkulinnan avaamista valmistellaan ja päivähoitopaikkaa odottaa nyt 16 lasta

Päi­vä­hoi­to­jo­noa saatiin pu­ret­tua Ou­lai­sis­sa: Pik­ku­lin­nan avaa­mis­ta val­mis­tel­laan ja päi­vä­hoi­to­paik­kaa odottaa nyt 16 lasta

22.11.2021 11:00
Tilaajille
Oulaisten Pikku-Linnan väliaikaiselle päiväkodille toimintalupa, asiasta järjestetään yleisötilaisuus tiistaina

Ou­lais­ten Pik­ku-Lin­nan vä­li­ai­kai­sel­le päi­vä­ko­dil­le toi­min­ta­lu­pa, asiasta jär­jes­te­tään ylei­sö­ti­lai­suus tiis­tai­na

05.11.2021 11:18
Tilaajille
Pikku-Metso avattiin, väliaikainen päiväkoti ei poista päivähoito-ongelmaa Oulaisista

Pik­ku-Met­so avat­tiin, vä­li­ai­kai­nen päi­vä­ko­ti ei poista päi­vä­hoi­to-on­gel­maa Ou­lai­sis­ta

19.10.2021 15:00
Tilaajille
Päivähoitopaikkaa odottaa 25 lasta Oulaisissa: "Tilanne ei ole uusi, vaan pula päivähoitopaikoista on ollut tiedossa jo kauan, joten todellisia ratkaisuja pitää jo tehdä"

Päi­vä­hoi­to­paik­kaa odottaa 25 lasta Ou­lai­sis­sa: "Ti­lan­ne ei ole uusi, vaan pula päi­vä­hoi­to­pai­kois­ta on ollut tie­dos­sa jo kauan, joten to­del­li­sia rat­kai­su­ja pitää jo tehdä"

08.09.2021 08:00
Tilaajille