Tutustu Vau!Hausiin: Täl­lai­sel­ta näyttää Ou­lais­ten uusissa yrit­tä­jien pal­ve­lu­ti­lois­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kunnanjohtaja
Viimeisin 4 tuntia
Haku päättyy maanantaina – Esa Jussilalle valitaan seuraaja Kärsämäelle

Haku päättyy maa­nan­tai­na – Esa Jus­si­lal­le va­li­taan seu­raa­ja Kär­sä­mäel­le

15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Uusi kunnanjohtaja palkataan: Veteli kutsuu haastatteluun kuusi hakijaa, Jokela sai kutsun haastatteluun

Uusi kun­nan­joh­ta­ja pal­ka­taan: Veteli kutsuu haas­tat­te­luun kuusi ha­ki­jaa, Jokela sai kutsun haas­tat­te­luun

20.02.2024 08:06
Tilaajille
Siikalatva palkkaa johtajan – Haastatelluista kolme valittiin soveltuvuusarviointiin

Sii­ka­lat­va palkkaa joh­ta­jan – Haas­ta­tel­luis­ta kolme va­lit­tiin so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin

09.02.2024 12:57
Tilaajille
Jussilalle etsitään seuraajaa – Kärsämäen kunnanjohtajan virka hakuun

Jus­si­lal­le et­si­tään seu­raa­jaa – Kär­sä­mäen kun­nan­joh­ta­jan virka hakuun

08.02.2024 10:01
Tilaajille
Seppäselle valitaan seuraaja – 11 haki Siikalatvan johtoon, virka kiinnostaa Kari Jokelaa ja Päivi Keisasta

Sep­pä­sel­le va­li­taan seu­raa­ja – 11 haki Sii­ka­lat­van joh­toon, virka kiin­nos­taa Kari Jokelaa ja Päivi Kei­sas­ta

10.01.2024 08:52
Tilaajille
Merijärven talous on tiukilla, mutta uuden koulun rakentamisesta ei luovuta

Me­ri­jär­ven talous on tiu­kil­la, mutta uuden koulun ra­ken­ta­mi­ses­ta ei luovuta

19.12.2023 06:00
Tilaajille
Muhoksen kunnanjohtaja valitaan viikon päästä - Hinno, Niskanen ja Tamminen kärkiehdokkaat virkaan

Mu­hok­sen kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan viikon päästä - Hinno, Nis­ka­nen ja Tam­mi­nen kär­ki­eh­dok­kaat virkaan

24.08.2023 14:09
Tilaajille
Uuden opettelua pienen yhteisön johdossa: Raahelaislähtöinen Päivi Rautio on Lestijärven tuore kunnanjohtaja

Uuden opet­te­lua pienen yh­tei­sön joh­dos­sa: Raa­he­lais­läh­töi­nen Päivi Rautio on Les­ti­jär­ven tuore kun­nan­joh­ta­ja

14.08.2023 11:00
Tilaajille
Kahen Kahavit Matti 50 vee: Ehtiikö kunnanjohtaja tehdä kotitöitä? Millaiset näkymät Matilla on Hanhikiven niemen tulevaisuudesta?

Kahen Kahavit Matti 50 vee: Ehtiikö kun­nan­joh­ta­ja tehdä ko­ti­töi­tä? Mil­lai­set näkymät Matilla on Han­hi­ki­ven niemen tu­le­vai­suu­des­ta?

09.06.2023 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavien synttärihaastattelussa Pyhäjoen Matti Soronen

Kahen Ka­ha­vien synt­tä­ri­haas­tat­te­lus­sa Py­hä­joen Matti Soronen

09.06.2023 13:19
Tilaajille
Oulaisten Riikka Moilanen on yksi virkaa hakeneista - Muhoksella päätettiin jatkaa kunnanjohtajan hakuaikaa kesäkuun loppupuolelle

Ou­lais­ten Riikka Moi­la­nen on yksi virkaa ha­ke­neis­ta - Mu­hok­sel­la pää­tet­tiin jatkaa kun­nan­joh­ta­jan ha­ku­ai­kaa ke­sä­kuun lop­pu­puo­lel­le

06.06.2023 09:08
Tilaajille
Kahvikupposten äärellä riitti jutunjuurta Merijärvellä: "Tämä on hieno käytäntö, että kuntalaisia halutaan kuulla"

Kah­vi­kup­pos­ten äärellä riitti ju­tun­juur­ta Me­ri­jär­vel­lä: "Tämä on hieno käy­tän­tö, että kun­ta­lai­sia ha­lu­taan kuulla"

03.11.2022 06:00
Tilaajille
Hailuodon kunnanjohtaja valittaneen alkukesästä – Oulaisten Rautiota ei valittu soveltuvuustestiin

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja va­lit­ta­neen al­ku­ke­säs­tä – Ou­lais­ten Rau­tio­ta ei valittu so­vel­tu­vuus­tes­tiin

19.05.2022 11:00
Tilaajille
Hailuodon kunnanjohtajaksi halukkaista neljä kutsutaan haastatteluihin – mukana Päivi Rautio Oulaisista

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­jak­si ha­luk­kais­ta neljä kut­su­taan haas­tat­te­lui­hin – ­mu­ka­na Päivi Rautio Ou­lai­sis­ta

27.04.2022 14:37
Iin kunnanjohtajaksi vielä kolme vaihtoehtoa, Marjukka Manninen on yksi heistä

Iin kun­nan­joh­ta­jak­si vielä kolme vaih­toeh­toa, Mar­juk­ka Man­ni­nen on yksi heistä

10.02.2022 11:00
Tilaajille
Hailuodon kunnanjohtajan virka kiinnosti kahdeksaa uutta hakijaa – hakijoiden joukossa Päivi Rautio

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­jan virka kiin­nos­ti kah­dek­saa uutta hakijaa – ha­ki­joi­den jou­kos­sa Päivi Rautio

09.02.2022 17:31
Tilaajille
Keitele haastattelee neljä kunnanjohtajakandidaattia, Oulaisten Päivi Rautio on yksi hakijoista

Keitele haas­tat­te­lee neljä kun­nan­joh­ta­ja­kan­di­daat­tia, Ou­lais­ten Päivi Rautio on yksi ha­ki­jois­ta

13.10.2021 14:10
Tilaajille
Keiteleen kunnanjohtajan jatkettu hakuaika toi kahdeksan uutta hakijaa, joukossa Oulaisten perusturvajohtaja Päivi Rautio

Kei­te­leen kun­nan­joh­ta­jan jat­ket­tu ha­ku­ai­ka toi kah­dek­san uutta ha­ki­jaa, jou­kos­sa Ou­lais­ten pe­rus­tur­va­joh­ta­ja Päivi Rautio

07.10.2021 09:19
Tilaajille
Selänteen johtaja valittiin, Aikkila kunnanjohtajaksi Ranualle

Se­län­teen johtaja va­lit­tiin, Aikkila kun­nan­joh­ta­jak­si Ra­nual­le

31.08.2021 08:59
Tilaajille
Selänteen johtaja Tuomas Aikkila sai haastattelukutsun, Aikkila on ehdolla Ranuan kunnanjohtajaksi

Se­län­teen johtaja Tuomas Aikkila sai haas­tat­te­lu­kut­sun, Aikkila on ehdolla Ranuan kun­nan­joh­ta­jak­si

11.08.2021 20:00
Tilaajille