Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Mielenterveys
Liina Mäkelä, 17, toivoo kouluihin mielenterveystarkastuksia – Oulaistelaislähtöinen Pohteen nuorisovaltuuston puheenjohtaja tähtää politiikan huipulle

Liina Mäkelä, 17, toivoo kou­lui­hin mie­len­ter­veys­tar­kas­tuk­sia – Ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Pohteen nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja tähtää po­li­tii­kan hui­pul­le

02.10.2023 21:00
Tilaajille
Tekniikan avulla voidaan perustaa matalan kynnyksen hoitopaikkoja– Erityisen tärkeää se on mielenterveyden asioissa.
Pääkirjoitus

Tek­nii­kan avulla voidaan pe­rus­taa matalan kyn­nyk­sen hoi­to­paik­ko­ja– Eri­tyi­sen tärkeää se on mie­len­ter­vey­den asiois­sa.

25.08.2023 14:33
Tilaajille
Mikä helpottaisi yksinäisyyttä? Ammattilaisilla on ratkaisuja, mutta hyvinvoinnin edistämisen päällikkö Sanna Salmela haluaa tietää, mitä muut sanovat

Mikä hel­pot­tai­si yk­si­näi­syyt­tä? Am­mat­ti­lai­sil­la on rat­kai­su­ja, mutta hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sen pääl­lik­kö Sanna Salmela haluaa tietää, mitä muut sanovat

03.07.2023 21:00
Tilaajille
Ortotopologialla kerättiin apua opiskelijoiden hyvinvointiin – Mika Nuojua aikoo hypätä tulevaisuudessakin dosentti Aapo Heikkilän kenkiin

Or­to­to­po­lo­gial­la ke­rät­tiin apua opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tiin – Mika Nuojua aikoo hypätä tu­le­vai­suu­des­sa­kin do­sent­ti Aapo Heik­ki­län kenkiin

15.05.2022 06:00
Yksinäisyys nousee pintaan juhlapyhinä – Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystyksellä on edessä ensimmäinen joulu

Yk­si­näi­syys nousee pintaan juh­la­py­hi­nä – Jo­ki­laak­so­jen so­siaa­li- ja krii­si­päi­vys­tyk­sel­lä on edessä en­sim­mäi­nen joulu

24.12.2021 08:00
Tilaajille
Mihin ottaa yhteyttä, jos läheisen mieli sairastuu?

Mihin ottaa yh­teyt­tä, jos lä­hei­sen mieli sai­ras­tuu?

09.10.2017 16:26
Selvitystyö mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon suunnitelmista on valmistumassa jokilaaksojen alueella

Sel­vi­tys­työ mie­len­ter­veys­työn ja psy­kiat­ri­sen hoidon suun­ni­tel­mis­ta on val­mis­tu­mas­sa jo­ki­laak­so­jen alueel­la

08.09.2017 17:00