Mainos: Syksyn supertarjouksena Pyhäjokiseutu Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Musiikki
Toista kertaa mukana – pyhäjokiselle Saana Kastellille Kultaisen Harmonikan kuudes sija

Toista kertaa mukana – py­hä­jo­ki­sel­le Saana Kas­tel­lil­le Kul­tai­sen Har­mo­ni­kan kuudes sija

01.07.2023 09:42
Tilaajille
Kanteletaiteilija Maija Kauhanen toimii Haapavesi Folkissa tänä kesänä soitonopettajana ja hän myös nousee esiintymislavalle – keikkasetissä on niin klubimusiikkia kuin eroottisia kansanlauluja

Kan­te­le­tai­tei­li­ja Maija Kau­ha­nen toimii Haa­pa­ve­si Fol­kis­sa tänä kesänä soi­ton­opet­ta­ja­na ja hän myös nousee esiin­ty­mis­la­val­le – keik­ka­se­tis­sä on niin klu­bi­mu­siik­kia kuin eroot­ti­sia kan­san­lau­lu­ja

30.06.2023 11:00
Tilaajille
Tapahtumalla 40-juhlavuosi: Pyhäjokinen Saana Kastelli soittaa Kultaisen Harmonikan finaalissa

Ta­pah­tu­mal­la 40-juh­la­vuo­si: Py­hä­jo­ki­nen Saana Kas­tel­li soittaa Kul­tai­sen Har­mo­ni­kan fi­naa­lis­sa

19.06.2023 13:30
Tilaajille
Biisi vahvalla sanomalla – raahelaislähtöiset artistit julkaisivat yhteiskappaleen

Biisi vah­val­la sa­no­mal­la – raa­he­lais­läh­töi­set ar­tis­tit jul­kai­si­vat yh­teis­kap­pa­leen

09.06.2023 21:00
Tilaajille
Vihantilaislähtöisen Jarkko Someron lauluissa kuuluvat niin paikallisten ikäihmisten kuin kaukomaidenkin senioreiden tarinat

Vi­han­ti­lais­läh­töi­sen Jarkko Someron lau­luis­sa kuu­lu­vat niin pai­kal­lis­ten ikä­ih­mis­ten kuin kau­ko­mai­den­kin se­nio­rei­den tarinat

31.05.2023 21:00
Tilaajille
Uutta levyä julkaisevalla Gobralla on kulttibändin maine: "Kokoonnumme kuulemma juhannuksena suolle soittamaan"

Uutta levyä jul­kai­se­val­la Gob­ral­la on kult­ti­bän­din maine: "Ko­koon­num­me kuu­lem­ma ju­han­nuk­se­na suolle soit­ta­maan"

20.04.2023 21:00 1
Raahe Festivalista kuoriutui kaikkien aikojen kotiseutujuhla – Leppäluoto ja Putro tuovat paikallista tähtiloistetta, Indica tekee paluun

Raahe Fes­ti­va­lis­ta kuo­riu­tui kaik­kien aikojen ko­ti­seu­tu­juh­la – Lep­pä­luo­to ja Putro tuovat pai­kal­lis­ta täh­ti­lois­tet­ta, Indica tekee paluun

12.04.2023 06:00
Tilaajille
Raahelaisbändien keikkakunto katsastetaan lauantaina: Neljän bändiä pistää rokit soimaan Riemussa

Raa­he­lais­bän­dien keik­ka­kun­to kat­sas­te­taan lauan­tai­na: Neljän bändiä pistää rokit soimaan Rie­mus­sa

01.04.2023 17:00
Tilaajille
Oulun teatterin Taikahuilussa yleisön lemmikiksi noussut oulaistelaislähtöinen Tomi Punkeri tasapainottelee kahden työn välissä

Oulun teat­te­rin Tai­ka­hui­lus­sa yleisön lem­mi­kik­si noussut ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Tomi Punkeri ta­sa­pai­not­te­lee kahden työn välissä

17.03.2023 21:00
Tilaajille
Muistojen harmonikka -konsertti ja nuottikirja: "Juha ei ollut pelkästään opettaja, vaan myös ystävä. Hän halusi aina motivoida ja kannustaa jokaista oppilasta"

Muis­to­jen har­mo­nik­ka -kon­sert­ti ja nuot­ti­kir­ja: "Juha ei ollut pel­käs­tään opet­ta­ja, vaan myös ystävä. Hän halusi aina mo­ti­voi­da ja kan­nus­taa jo­kais­ta op­pi­las­ta"

17.03.2023 17:00
Tilaajille
Eetu Viinikka & Varttuneet julkaisi loppiaisena toisen levy: "Bändinä olemme menneet eteenpäin"

Eetu Vii­nik­ka & Vart­tu­neet jul­kai­si lop­piai­se­na toisen levy: "Bän­di­nä olemme menneet eteen­päin"

08.01.2023 21:00
Tilaajille
Jauhinkankaan oppilaat Sväng-yhtyeen juttusilla

Jau­hin­kan­kaan op­pi­laat Sväng-yh­tyeen jut­tu­sil­la

21.11.2022 10:10
Tilaajille
Katso video: Jauhinkankaan oppilaat Svängin kanssa juttusilla: "Mikä on huuliharpun vihollinen? Tykkääkö huuliharppu pähkinöistä ja sipseistä?

Katso video: Jau­hin­kan­kaan op­pi­laat Svängin kanssa jut­tu­sil­la: "Mikä on huu­li­har­pun vi­hol­li­nen? Tyk­kää­kö huu­li­harp­pu päh­ki­nöis­tä ja sip­seis­tä?

17.11.2022 13:30
Oulaisten Musiikkiviikot: Teija Nikun kanssa matkataan Balkanille

Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot: Teija Nikun kanssa mat­ka­taan Bal­ka­nil­le

11.11.2022 11:00
Vihannin Lumimetsässä valmistaudutaan Härkäjuhliin, aamukammassa enää viisi piikkiä jäljellä

Vi­han­nin Lu­mi­met­säs­sä val­mis­tau­du­taan Här­kä­juh­liin, aa­mu­kam­mas­sa enää viisi piikkiä jäl­jel­lä

08.08.2022 06:01
Yhdysvaltain Wisconsinissa varttunut Jane Ilmola löysi myyttien kanteleen Suomesta – Perusti kantelelukion aikoinaan Haapavedelle

Yh­dys­val­tain Wis­con­si­nis­sa vart­tu­nut Jane Ilmola löysi myyt­tien kan­te­leen Suo­mes­ta – Perusti kan­te­le­lu­kion ai­koi­naan Haa­pa­ve­del­le

20.07.2022 21:00 1
Tilaajille
Englannissa radioissa soiva Asko Argillander & The Blue Flame esiintyy lauantaina muuten Raahessa ja biisit ovat raahelaisen Pauli Juusolan käsialaa

Eng­lan­nis­sa ra­diois­sa soiva Asko Ar­gil­lan­der & The Blue Flame esiin­tyy lauan­tai­na muuten Raa­hes­sa ja biisit ovat raa­he­lai­sen Pauli Juu­so­lan kä­si­alaa

29.06.2022 21:00
Tilaajille
Antti ja Minna kuin 2000-luvun Seppo ja Yoshiko – Kamarimusiikkifestivaalin johtokaksikko hakee uutta yleisöä

Antti ja Minna kuin 2000-lu­vun Seppo ja Yoshiko – Ka­ma­ri­mu­siik­ki­fes­ti­vaa­lin joh­to­kak­sik­ko hakee uutta yleisöä

11.05.2022 21:00
Tilaajille
Vatjukselle ja Niemenmaalle valitaan seuraajat Seinäjoen Tangomarkkinoilla: Pennanen ja Somero eivät päässeet semifinaaliin

Vat­juk­sel­le ja Nie­men­maal­le va­li­taan seu­raa­jat Sei­nä­joen Tan­go­mark­ki­noil­la: Pen­na­nen ja Somero eivät pääs­seet se­mi­fi­naa­liin

02.05.2022 15:44
Tilaajille
Osallistu linkin kautta tai Oulaisten Olotilassa: Yhdessä etänä -aamupäivä torstaina Oulaisissa

Osal­lis­tu linkin kautta tai Ou­lais­ten Olo­ti­las­sa: Yhdessä etänä -aa­mu­päi­vä tors­tai­na Ou­lai­sis­sa

27.04.2022 06:00 1