50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Musiikki
Tv-vinkkaus lauantaille: Virpi Piipon ja Katja Eslen kappale Levyraadissa

Tv-vink­kaus lauan­tail­le: Virpi Piipon ja Katja Eslen kappale Le­vy­raa­dis­sa

23.02.2024 21:00
Tilaajille
Siskokset lauloivat jatkoon Voicessa

Sis­kok­set lau­loi­vat jatkoon Voi­ces­sa

09.02.2024 06:00
Tilaajille
Muhoksella muistetaan edesmennyttä Sentenced-kitaristi Miika Tenkulaa – luvassa on kaksipäiväinen kirjanjulkaisu- ja musiikkitapahtuma maaliskuussa

Mu­hok­sel­la muis­te­taan edes­men­nyt­tä Sen­ten­ced-ki­ta­ris­ti Miika Ten­ku­laa – luvassa on kak­si­päi­väi­nen kir­jan­jul­kai­su- ja mu­siik­ki­ta­pah­tu­ma maa­lis­kuus­sa

07.02.2024 18:00
Tilaajille
Alpualaissiskokset mukana The Voice of Finlandissa

Al­pua­lais­sis­kok­set mukana The Voice of Fin­lan­dis­sa

13.01.2024 12:00
Tilaajille
Musiikki geeneissä : Musiikin ammattilainen viihtyy myös autotalliverstaalla

Mu­siik­ki gee­neis­sä : Mu­sii­kin am­mat­ti­lai­nen viihtyy myös au­to­tal­li­vers­taal­la

16.12.2023 06:00
Tilaajille
Heurekan liikkuva tiedeshow "Musiikkia"

Heu­re­kan liik­ku­va tie­des­how "Mu­siik­kia"

07.11.2023 14:58
Tilaajille
"Jarkko Ahola on todella kovan luokan laulaja"

"Jarkko Ahola on todella kovan luokan lau­la­ja"

03.11.2023 06:00
Tilaajille
Harmonikkataiteilija esiintyi koululaiskonserteissa - Paalasen harmonikkataiturointi sai koululaisilta isot kehut

Har­mo­nik­ka­tai­tei­li­ja esiin­tyi kou­lu­lais­kon­ser­teis­sa - Paa­la­sen har­mo­nik­ka­tai­tu­roin­ti sai kou­lu­lai­sil­ta isot kehut

01.11.2023 15:00
Tilaajille
Oulunsalo Soi -kamarimusiikkifestivaalin uudeksi taiteelliseksi johtajaksi on valittu alttoviulisti Atte Kilpeläinen –Tuttu mies Meta4:sta

Ou­lun­sa­lo Soi -ka­ma­ri­mu­siik­ki­fes­ti­vaa­lin uudeksi tai­teel­li­sek­si joh­ta­jak­si on valittu alt­to­viu­lis­ti Atte Kil­pe­läi­nen –Tuttu mies Me­ta4:s­ta

08.10.2023 18:00
Tilaajille
Toista kertaa mukana – pyhäjokiselle Saana Kastellille Kultaisen Harmonikan kuudes sija

Toista kertaa mukana – py­hä­jo­ki­sel­le Saana Kas­tel­lil­le Kul­tai­sen Har­mo­ni­kan kuudes sija

01.07.2023 09:42
Tilaajille
Kanteletaiteilija Maija Kauhanen toimii Haapavesi Folkissa tänä kesänä soitonopettajana ja hän myös nousee esiintymislavalle – keikkasetissä on niin klubimusiikkia kuin eroottisia kansanlauluja

Kan­te­le­tai­tei­li­ja Maija Kau­ha­nen toimii Haa­pa­ve­si Fol­kis­sa tänä kesänä soi­to­no­pet­ta­ja­na ja hän myös nousee esiin­ty­mis­la­val­le – keik­ka­se­tis­sä on niin klu­bi­mu­siik­kia kuin eroot­ti­sia kan­san­lau­lu­ja

30.06.2023 11:00
Tilaajille
Tapahtumalla 40-juhlavuosi: Pyhäjokinen Saana Kastelli soittaa Kultaisen Harmonikan finaalissa

Ta­pah­tu­mal­la 40-juh­la­vuo­si: Py­hä­jo­ki­nen Saana Kas­tel­li soittaa Kul­tai­sen Har­mo­ni­kan fi­naa­lis­sa

19.06.2023 13:30
Tilaajille
Biisi vahvalla sanomalla – raahelaislähtöiset artistit julkaisivat yhteiskappaleen

Biisi vah­val­la sa­no­mal­la – raa­he­lais­läh­töi­set ar­tis­tit jul­kai­si­vat yh­teis­kap­pa­leen

09.06.2023 21:00
Tilaajille
Vihantilaislähtöisen Jarkko Someron lauluissa kuuluvat niin paikallisten ikäihmisten kuin kaukomaidenkin senioreiden tarinat

Vi­han­ti­lais­läh­töi­sen Jarkko Someron lau­luis­sa kuu­lu­vat niin pai­kal­lis­ten ikäih­mis­ten kuin kau­ko­mai­den­kin se­nio­rei­den tarinat

31.05.2023 21:00
Tilaajille
Uutta levyä julkaisevalla Gobralla on kulttibändin maine: "Kokoonnumme kuulemma juhannuksena suolle soittamaan"

Uutta levyä jul­kai­se­val­la Gob­ral­la on kult­ti­bän­din maine: "Ko­koon­num­me kuu­lem­ma ju­han­nuk­se­na suolle soit­ta­maan"

20.04.2023 21:00 1
Raahe Festivalista kuoriutui kaikkien aikojen kotiseutujuhla – Leppäluoto ja Putro tuovat paikallista tähtiloistetta, Indica tekee paluun

Raahe Fes­ti­va­lis­ta kuo­riu­tui kaik­kien aikojen ko­ti­seu­tu­juh­la – Lep­pä­luo­to ja Putro tuovat pai­kal­lis­ta täh­ti­lois­tet­ta, Indica tekee paluun

12.04.2023 06:00
Tilaajille
Raahelaisbändien keikkakunto katsastetaan lauantaina: Neljän bändiä pistää rokit soimaan Riemussa

Raa­he­lais­bän­dien keik­ka­kun­to kat­sas­te­taan lauan­tai­na: Neljän bändiä pistää rokit soimaan Rie­mus­sa

01.04.2023 17:00
Tilaajille
Oulun teatterin Taikahuilussa yleisön lemmikiksi noussut oulaistelaislähtöinen Tomi Punkeri tasapainottelee kahden työn välissä

Oulun teat­te­rin Tai­ka­hui­lus­sa yleisön lem­mi­kik­si noussut ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Tomi Punkeri ta­sa­pai­not­te­lee kahden työn välissä

17.03.2023 21:00
Tilaajille
Muistojen harmonikka -konsertti ja nuottikirja: "Juha ei ollut pelkästään opettaja, vaan myös ystävä. Hän halusi aina motivoida ja kannustaa jokaista oppilasta"

Muis­to­jen har­mo­nik­ka -kon­sert­ti ja nuot­ti­kir­ja: "Juha ei ollut pel­käs­tään opet­ta­ja, vaan myös ystävä. Hän halusi aina mo­ti­voi­da ja kan­nus­taa jo­kais­ta op­pi­las­ta"

17.03.2023 17:00
Tilaajille
Eetu Viinikka & Varttuneet julkaisi loppiaisena toisen levy: "Bändinä olemme menneet eteenpäin"

Eetu Vii­nik­ka & Vart­tu­neet jul­kai­si lop­piai­se­na toisen levy: "Bän­di­nä olemme menneet eteen­päin"

08.01.2023 21:00
Tilaajille