Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Musiikki
Englannissa radioissa soiva Asko Argillander & The Blue Flame esiintyy lauantaina muuten Raahessa ja biisit ovat raahelaisen Pauli Juusolan käsialaa

Eng­lan­nis­sa ra­diois­sa soiva Asko Ar­gil­lan­der & The Blue Flame esiin­tyy lauan­tai­na muuten Raa­hes­sa ja biisit ovat raa­he­lai­sen Pauli Juu­so­lan kä­si­alaa

29.06.2022 21:00
Tilaajille
Antti ja Minna kuin 2000-luvun Seppo ja Yoshiko – Kamarimusiikkifestivaalin johtokaksikko hakee uutta yleisöä

Antti ja Minna kuin 2000-lu­vun Seppo ja Yoshiko – Ka­ma­ri­mu­siik­ki­fes­ti­vaa­lin joh­to­kak­sik­ko hakee uutta yleisöä

11.05.2022 21:00
Tilaajille
Vatjukselle ja Niemenmaalle valitaan seuraajat Seinäjoen Tangomarkkinoilla: Pennanen ja Somero eivät päässeet semifinaaliin

Vat­juk­sel­le ja Nie­men­maal­le va­li­taan seu­raa­jat Sei­nä­joen Tan­go­mark­ki­noil­la: Pen­na­nen ja Somero eivät pääs­seet se­mi­fi­naa­liin

02.05.2022 15:44
Tilaajille
Osallistu linkin kautta tai Oulaisten Olotilassa: Yhdessä etänä -aamupäivä torstaina Oulaisissa

Osal­lis­tu linkin kautta tai Ou­lais­ten Olo­ti­las­sa: Yhdessä etänä -aa­mu­päi­vä tors­tai­na Ou­lai­sis­sa

27.04.2022 06:00 1
Kuhmon Kamarimusiikkitapahtuman taiteelliset johtajat, oulaistelaislähtöinen Antti Tikkanen ja puolisonsa Minna Pensola antavat kesäfestivaalille lähtölaukauksen Helsingin konsertissa

Kuhmon Ka­ma­ri­mu­siik­ki­ta­pah­tu­man tai­teel­li­set joh­ta­jat, ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Antti Tik­ka­nen ja puo­li­son­sa Minna Pensola antavat ke­sä­fes­ti­vaa­lil­le läh­tö­lau­kauk­sen Hel­sin­gin kon­ser­tis­sa

24.04.2022 21:00
Tilaajille
Äänestyksen jälkeen: Haapavesi myönsi Folkeille tapahtuma-avustusta ennakkoon 15 000 euroa

Ää­nes­tyk­sen jäl­keen: Haa­pa­ve­si myönsi Fol­keil­le ta­pah­tu­ma-avus­tus­ta en­nak­koon 15 000 euroa

12.04.2022 13:30
Tilaajille
Tangokuninkaallisten valintaprosessi on jo menossa, katso kuka on yksi yleisöäänestykseen rankatuista: "Tangolaulukilpailuun lähtöä mietin jonkin aikaa, mutta viime syksynä alkoi tuntua, että eihän tuo maksa mitään kokeilla"

Tan­go­ku­nin­kaal­lis­ten va­lin­ta­pro­ses­si on jo me­nos­sa, katso kuka on yksi ylei­sö­ää­nes­tyk­seen ran­ka­tuis­ta: "Tan­go­lau­lu­kil­pai­luun lähtöä mietin jonkin aikaa, mutta viime syksynä alkoi tuntua, että eihän tuo maksa mitään ko­keil­la"

02.04.2022 06:00
Tilaajille
Syntyykö kesällä Tangomarkkinahistoriaa? Elias Vatjus laulaa ja soittaa musiikkia laidasta laitaan –hallitsevan tangokuninkaan veli tavoittelee kruunua ja hakee nyt paikkaa semifinaaliin

Syn­tyy­kö kesällä Tan­go­mark­ki­na­his­to­riaa? Elias Vatjus laulaa ja soittaa mu­siik­kia lai­das­ta laitaan –hal­lit­se­van tan­go­ku­nin­kaan veli ta­voit­te­lee kruunua ja hakee nyt paikkaa se­mi­fi­naa­liin

30.03.2022 21:00
Tilaajille
Kuuntele Elias Vatjuksen esitys Maailma on kaunis -kappaleesta – liminkalainen pyrkii tangokuninkaaksi Johannes-veljensä tapaan

Kuun­te­le Elias Vat­juk­sen esitys Maailma on kaunis -kap­pa­lees­ta – li­min­ka­lai­nen pyrkii tan­go­ku­nin­kaak­si Jo­han­nes-vel­jen­sä tapaan

29.03.2022 11:00
Tilaajille
Folkit palkittiin Risteys-palkinnolla: "Ensi kesän festivaaleilla kansanmusiikin legendoja ja nousevia esiintyjänimiä"

Folkit pal­kit­tiin Ris­teys-pal­kin­nol­la: "Ensi kesän fes­ti­vaa­leil­la kan­san­mu­sii­kin le­gen­do­ja ja nou­se­via esiin­ty­jä­ni­miä"

07.02.2022 11:00
Tilaajille
Oulaisten yläkoulun oppilas Hilda Kukkola selvitti, mitä musiikkia nuoret kuuntelevat –Some toi korviin soimaan Juicen, Nirvanan ja David Bowien

Ou­lais­ten ylä­kou­lun oppilas Hilda Kukkola sel­vit­ti, mitä mu­siik­kia nuoret kuun­te­le­vat –Some toi korviin soimaan Juicen, Nir­va­nan ja David Bowien

03.02.2022 21:00
Tilaajille
Dannyn kiertue ulottuu Raaheen

Dannyn kiertue ulottuu Raaheen

24.01.2022 21:00
Tilaajille
Haapavesi Folk julkisti ensi kesän esiintyjiä, yksi heistä on Ellinoora

Haa­pa­ve­si Folk jul­kis­ti ensi kesän esiin­ty­jiä, yksi heistä on El­li­noo­ra

13.12.2021 11:00
Tilaajille
Arppa soitti loppuunmyydyn klubin pyörryksiin, haapavetislähtöiselle Okko Saastamoiselle erityisruusut

Arppa soitti lop­puun­myy­dyn klubin pyör­ryk­siin, haa­pa­ve­tis­läh­töi­sel­le Okko Saas­ta­moi­sel­le eri­tyis­ruu­sut

15.11.2021 21:00
Tilaajille
Musiikin monitoimimies Henry Ojutkangas: “Blues on aarreaitta”

Mu­sii­kin mo­ni­toi­mi­mies Henry Ojut­kan­gas: “Blues on aar­reait­ta”

11.11.2021 21:00
Tilaajille
Viulutaiteilijat Minna Pensola ja Antti Tikkanen valittiin kaksikkona Kuhmon Kamarimusiikin johtoon

Viu­lu­tai­tei­li­jat Minna Pensola ja Antti Tik­ka­nen va­lit­tiin kak­sik­ko­na Kuhmon Ka­ma­ri­mu­sii­kin johtoon

22.10.2021 12:05
Tilaajille
Jussi Rasinkankaan kappale Syksyn sävelen finaaliehdokkaana, laulun esittää oulaistelaisjuurinen Henry Friman

Jussi Ra­sin­kan­kaan kappale Syksyn sävelen fi­naa­lieh­dok­kaa­na, laulun esittää ou­lais­te­lais­juu­ri­nen Henry Friman

16.10.2021 18:00
Tilaajille
Haapavesi on viikonloppuna musiikkitarjonnan mekka: Haapaveden wanhan musiikin tapahtuma ja Syys-Folkit tarjolla

Haa­pa­ve­si on vii­kon­lop­pu­na mu­siik­ki­tar­jon­nan mekka: Haa­pa­ve­den wanhan mu­sii­kin ta­pah­tu­ma ja Syys-Fol­kit tar­jol­la

13.09.2021 15:00
Tilaajille
Haapavetislähtöinen Tatu Ahola tuo yleisölle kuultavaksi paikallista kansanmusiikkia sellolla soitettuna

Haa­pa­ve­tis­läh­töi­nen Tatu Ahola tuo ylei­söl­le kuul­ta­vak­si pai­kal­lis­ta kan­san­mu­siik­kia sel­lol­la soi­tet­tu­na

01.09.2021 18:00
Tilaajille
Saana Kastelli vei jälleen voiton harmonikansoiton pelimannimestaruuskilpailuissa

Saana Kas­tel­li vei jälleen voiton har­mo­ni­kan­soi­ton pe­li­man­ni­mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa

07.07.2021 21:00
Tilaajille