Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Musiikki
Oulun teatterin Taikahuilussa yleisön lemmikiksi noussut oulaistelaislähtöinen Tomi Punkeri tasapainottelee kahden työn välissä

Oulun teat­te­rin Tai­ka­hui­lus­sa yleisön lem­mi­kik­si noussut ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Tomi Punkeri ta­sa­pai­not­te­lee kahden työn välissä

17.03.2023 21:00
Tilaajille
Muistojen harmonikka -konsertti ja nuottikirja: "Juha ei ollut pelkästään opettaja, vaan myös ystävä. Hän halusi aina motivoida ja kannustaa jokaista oppilasta"

Muis­to­jen har­mo­nik­ka -kon­sert­ti ja nuot­ti­kir­ja: "Juha ei ollut pel­käs­tään opet­ta­ja, vaan myös ystävä. Hän halusi aina mo­ti­voi­da ja kan­nus­taa jo­kais­ta op­pi­las­ta"

17.03.2023 17:00
Tilaajille
Eetu Viinikka & Varttuneet julkaisi loppiaisena toisen levy: "Bändinä olemme menneet eteenpäin"

Eetu Vii­nik­ka & Vart­tu­neet jul­kai­si lop­piai­se­na toisen levy: "Bän­di­nä olemme menneet eteen­päin"

08.01.2023 21:00
Tilaajille
Jauhinkankaan oppilaat Sväng-yhtyeen juttusilla

Jau­hin­kan­kaan op­pi­laat Sväng-yh­tyeen jut­tu­sil­la

21.11.2022 10:10
Tilaajille
Katso video: Jauhinkankaan oppilaat Svängin kanssa juttusilla: "Mikä on huuliharpun vihollinen? Tykkääkö huuliharppu pähkinöistä ja sipseistä?

Katso video: Jau­hin­kan­kaan op­pi­laat Svängin kanssa jut­tu­sil­la: "Mikä on huu­li­har­pun vi­hol­li­nen? Tyk­kää­kö huu­li­harp­pu päh­ki­nöis­tä ja sip­seis­tä?

17.11.2022 13:30
Oulaisten Musiikkiviikot: Teija Nikun kanssa matkataan Balkanille

Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot: Teija Nikun kanssa mat­ka­taan Bal­ka­nil­le

11.11.2022 11:00
Vihannin Lumimetsässä valmistaudutaan Härkäjuhliin, aamukammassa enää viisi piikkiä jäljellä

Vi­han­nin Lu­mi­met­säs­sä val­mis­tau­du­taan Här­kä­juh­liin, aa­mu­kam­mas­sa enää viisi piikkiä jäl­jel­lä

08.08.2022 06:01
Yhdysvaltain Wisconsinissa varttunut Jane Ilmola löysi myyttien kanteleen Suomesta – Perusti kantelelukion aikoinaan Haapavedelle

Yh­dys­val­tain Wis­con­si­nis­sa vart­tu­nut Jane Ilmola löysi myyt­tien kan­te­leen Suo­mes­ta – Perusti kan­te­le­lu­kion ai­koi­naan Haa­pa­ve­del­le

20.07.2022 21:00 1
Tilaajille
Englannissa radioissa soiva Asko Argillander & The Blue Flame esiintyy lauantaina muuten Raahessa ja biisit ovat raahelaisen Pauli Juusolan käsialaa

Eng­lan­nis­sa ra­diois­sa soiva Asko Ar­gil­lan­der & The Blue Flame esiin­tyy lauan­tai­na muuten Raa­hes­sa ja biisit ovat raa­he­lai­sen Pauli Juu­so­lan kä­si­alaa

29.06.2022 21:00
Tilaajille
Antti ja Minna kuin 2000-luvun Seppo ja Yoshiko – Kamarimusiikkifestivaalin johtokaksikko hakee uutta yleisöä

Antti ja Minna kuin 2000-lu­vun Seppo ja Yoshiko – Ka­ma­ri­mu­siik­ki­fes­ti­vaa­lin joh­to­kak­sik­ko hakee uutta yleisöä

11.05.2022 21:00
Tilaajille
Vatjukselle ja Niemenmaalle valitaan seuraajat Seinäjoen Tangomarkkinoilla: Pennanen ja Somero eivät päässeet semifinaaliin

Vat­juk­sel­le ja Nie­men­maal­le va­li­taan seu­raa­jat Sei­nä­joen Tan­go­mark­ki­noil­la: Pen­na­nen ja Somero eivät pääs­seet se­mi­fi­naa­liin

02.05.2022 15:44
Tilaajille
Osallistu linkin kautta tai Oulaisten Olotilassa: Yhdessä etänä -aamupäivä torstaina Oulaisissa

Osal­lis­tu linkin kautta tai Ou­lais­ten Olo­ti­las­sa: Yhdessä etänä -aa­mu­päi­vä tors­tai­na Ou­lai­sis­sa

27.04.2022 06:00 1
Kuhmon Kamarimusiikkitapahtuman taiteelliset johtajat, oulaistelaislähtöinen Antti Tikkanen ja puolisonsa Minna Pensola antavat kesäfestivaalille lähtölaukauksen Helsingin konsertissa

Kuhmon Ka­ma­ri­mu­siik­ki­ta­pah­tu­man tai­teel­li­set joh­ta­jat, ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Antti Tik­ka­nen ja puo­li­son­sa Minna Pensola antavat ke­sä­fes­ti­vaa­lil­le läh­tö­lau­kauk­sen Hel­sin­gin kon­ser­tis­sa

24.04.2022 21:00
Tilaajille
Äänestyksen jälkeen: Haapavesi myönsi Folkeille tapahtuma-avustusta ennakkoon 15 000 euroa

Ää­nes­tyk­sen jäl­keen: Haa­pa­ve­si myönsi Fol­keil­le ta­pah­tu­ma-avus­tus­ta en­nak­koon 15 000 euroa

12.04.2022 13:30
Tilaajille
Tangokuninkaallisten valintaprosessi on jo menossa, katso kuka on yksi yleisöäänestykseen rankatuista: "Tangolaulukilpailuun lähtöä mietin jonkin aikaa, mutta viime syksynä alkoi tuntua, että eihän tuo maksa mitään kokeilla"

Tan­go­ku­nin­kaal­lis­ten va­lin­ta­pro­ses­si on jo me­nos­sa, katso kuka on yksi ylei­sö­ää­nes­tyk­seen ran­ka­tuis­ta: "Tan­go­lau­lu­kil­pai­luun lähtöä mietin jonkin aikaa, mutta viime syksynä alkoi tuntua, että eihän tuo maksa mitään ko­keil­la"

02.04.2022 06:00
Tilaajille
Syntyykö kesällä Tangomarkkinahistoriaa? Elias Vatjus laulaa ja soittaa musiikkia laidasta laitaan –hallitsevan tangokuninkaan veli tavoittelee kruunua ja hakee nyt paikkaa semifinaaliin

Syn­tyy­kö kesällä Tan­go­mark­ki­na­his­to­riaa? Elias Vatjus laulaa ja soittaa mu­siik­kia lai­das­ta laitaan –hal­lit­se­van tan­go­ku­nin­kaan veli ta­voit­te­lee kruunua ja hakee nyt paikkaa se­mi­fi­naa­liin

30.03.2022 21:00
Tilaajille
Kuuntele Elias Vatjuksen esitys Maailma on kaunis -kappaleesta – liminkalainen pyrkii tangokuninkaaksi Johannes-veljensä tapaan

Kuun­te­le Elias Vat­juk­sen esitys Maailma on kaunis -kap­pa­lees­ta – li­min­ka­lai­nen pyrkii tan­go­ku­nin­kaak­si Jo­han­nes-vel­jen­sä tapaan

29.03.2022 11:00
Tilaajille
Folkit palkittiin Risteys-palkinnolla: "Ensi kesän festivaaleilla kansanmusiikin legendoja ja nousevia esiintyjänimiä"

Folkit pal­kit­tiin Ris­teys-pal­kin­nol­la: "Ensi kesän fes­ti­vaa­leil­la kan­san­mu­sii­kin le­gen­do­ja ja nou­se­via esiin­ty­jä­ni­miä"

07.02.2022 11:00
Tilaajille
Oulaisten yläkoulun oppilas Hilda Kukkola selvitti, mitä musiikkia nuoret kuuntelevat –Some toi korviin soimaan Juicen, Nirvanan ja David Bowien

Ou­lais­ten ylä­kou­lun oppilas Hilda Kukkola sel­vit­ti, mitä mu­siik­kia nuoret kuun­te­le­vat –Some toi korviin soimaan Juicen, Nir­va­nan ja David Bowien

03.02.2022 21:00
Tilaajille
Dannyn kiertue ulottuu Raaheen

Dannyn kiertue ulottuu Raaheen

24.01.2022 21:00
Tilaajille