Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Oulaisten Musiikkiviikot
"Jarkko Ahola on todella kovan luokan laulaja"

"Jarkko Ahola on todella kovan luokan lau­la­ja"

03.11.2023 06:00
Tilaajille
Harmonikkataiteilija esiintyi koululaiskonserteissa - Paalasen harmonikkataiturointi sai koululaisilta isot kehut

Har­mo­nik­ka­tai­tei­li­ja esiin­tyi kou­lu­lais­kon­ser­teis­sa - Paa­la­sen har­mo­nik­ka­tai­tu­roin­ti sai kou­lu­lai­sil­ta isot kehut

01.11.2023 15:00
Tilaajille
Hyperborea Musiikkiviikoilla: "Koululaiskonsertissa otetaan mittaa haitarin palkeen elastisuudesta, lattian kestävyydestä sekä melun ja örinän voimasta"

Hy­per­bo­rea Mu­siik­ki­vii­koil­la: "Kou­lu­lais­kon­ser­tis­sa otetaan mittaa hai­ta­rin palkeen elas­ti­suu­des­ta, lattian kes­tä­vyy­des­tä sekä melun ja örinän voi­mas­ta"

01.11.2023 06:00
Tilaajille
Oulaistelaisjuurinen Tuomas Niemelä kertoo, miten hän löysi tiensä Ylioppilaskunnan laulajiin –Musiikkiviikot alkoivat ja satapäinen yleisö nautti kuulemastaan: "Kyllä miehet osas laulaa!"

Ou­lais­te­lais­juu­ri­nen Tuomas Niemelä kertoo, miten hän löysi tiensä Yli­op­pi­las­kun­nan lau­la­jiin –Mu­siik­ki­vii­kot al­koi­vat ja sa­ta­päi­nen yleisö nautti kuu­le­mas­taan: "Kyllä miehet osas lau­laa!"

29.10.2023 19:43
Tilaajille
Kesäillan sävelet tänään – Musiikkiviikkojen etkoina kuullaan mezzosopraano-sellisti Seeli Toivion konsertti Oulaisten kirkossa

Ke­sä­il­lan sävelet tänään – Mu­siik­ki­viik­ko­jen etkoina kuul­laan mez­zo­sop­raa­no-sel­lis­ti Seeli Toivion kon­sert­ti Ou­lais­ten kir­kos­sa

19.07.2023 13:30
Tilaajille
Jauhinkankaan oppilaat Sväng-yhtyeen juttusilla

Jau­hin­kan­kaan op­pi­laat Sväng-yh­tyeen jut­tu­sil­la

21.11.2022 10:10
Tilaajille
Arppa lauteilla perjantai-iltana: Okko Saastamoisen uravalinta sai uuden käänteen Oulaisten Musiikkiviikkojen  jazzkonsertista

Arppa lau­teil­la per­jan­tai-il­ta­na: Okko Saas­ta­moi­sen ura­va­lin­ta sai uuden kään­teen Ou­lais­ten Mu­siik­ki­viik­ko­jen jazz­kon­ser­tis­ta

18.11.2022 16:30
Tilaajille
Katso video: Jauhinkankaan oppilaat Svängin kanssa juttusilla: "Mikä on huuliharpun vihollinen? Tykkääkö huuliharppu pähkinöistä ja sipseistä?

Katso video: Jau­hin­kan­kaan op­pi­laat Svängin kanssa jut­tu­sil­la: "Mikä on huu­li­har­pun vi­hol­li­nen? Tyk­kää­kö huu­li­harp­pu päh­ki­nöis­tä ja sip­seis­tä?

17.11.2022 13:30
Oulaisten Musiikkiviikot: Teija Nikun kanssa matkataan Balkanille

Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot: Teija Nikun kanssa mat­ka­taan Bal­ka­nil­le

11.11.2022 11:00
Orkesterimusiikin helmiä, kauniita aarioita ja suomalaisia yksinlauluja –Oulaisten Musiikkiviikoilla tiistaina Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri

Or­kes­te­ri­mu­sii­kin helmiä, kau­nii­ta aa­rioi­ta ja suo­ma­lai­sia yk­sin­lau­lu­ja –Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­koil­la tiis­tai­na Kes­ki-Poh­jan­maan Ka­ma­ri­or­kes­te­ri

31.10.2022 21:00
Tilaajille
"Yhteislaulu tahdistaa sydämet terveellisen sykkeeseen" –Oulaisten Musiikkiviikot huipentuvat sunnuntaina Jari Puhakan johtamaan yhteislaulutilaisuuteen

"Yh­teis­lau­lu tah­dis­taa sydämet ter­veel­li­sen syk­kee­seen" –Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot hui­pen­tu­vat sun­nun­tai­na Jari Puhakan joh­ta­maan yh­teis­lau­lu­ti­lai­suu­teen

21.11.2021 11:00
Oulaisten Musiikkiviikot vie lauantai-iltana musiikilliselle laulumatkalle Karpaateille

Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot vie lauan­tai-il­ta­na mu­sii­kil­li­sel­le lau­lu­mat­kal­le Kar­paa­teil­le

20.11.2021 15:00
Lauantaina Musiikkiviikoilla: 70 oulaistelaislasta suurena lapsikuorona Mutaveijareiden kanssa yhdessä lavalla

Lauan­tai­na Mu­siik­ki­vii­koil­la: 70 ou­lais­te­lais­las­ta suurena lap­si­kuo­ro­na Mu­ta­vei­ja­rei­den kanssa yhdessä lavalla

20.11.2021 11:00
Musiikkiviikkojen torstai-illassa kuullaan mystisiä joikuja, svengaavia rytmejä ja improvisaatiota

Mu­siik­ki­viik­ko­jen tors­tai-il­las­sa kuul­laan mys­ti­siä joi­ku­ja, sven­gaa­via rytmejä ja imp­ro­vi­saa­tio­ta

18.11.2021 17:00
Musiikkiviikoilla keskiviikkona: Erinin kymmenen vuotta hunningolla -juhlakiertue pysähtyy Oulaisissa

Mu­siik­ki­vii­koil­la kes­ki­viik­ko­na: Erinin kym­me­nen vuotta hun­nin­gol­la -juh­la­kier­tue py­säh­tyy Ou­lai­sis­sa

17.11.2021 13:30
Argentiinalaistyylisen tangon soittaminen on historiallinen taitolaji, oulaistelaisjuurinen Ammi Autere pyydettiin orkesteriin mukaan

Ar­gen­tii­na­lais­tyy­li­sen tangon soit­ta­mi­nen on his­to­rial­li­nen tai­to­la­ji, ou­lais­te­lais­juu­ri­nen Ammi Autere pyy­det­tiin or­kes­te­riin mukaan

16.11.2021 21:00
Tilaajille
Musiikkiviikoilla lauantaina: Tangon juhlamenossa mukana tuttuja kasvoja alueeltamme, orkesterissa soittavat Henna-Maija Vannemaa ja Ammi Autere

Mu­siik­ki­vii­koil­la lauan­tai­na: Tangon juh­la­me­nos­sa mukana tuttuja kasvoja alueel­tam­me, or­kes­te­ris­sa soit­ta­vat Hen­na-Mai­ja Van­ne­maa ja Ammi Autere

13.11.2021 13:30
Kahen Kahavit: Mokomat multitaskaajat paljastavat Antin päivän sipisuunnitelmia ja miettivät, miltä tuntuisi olla kaupunginjohtaja

Kahen Ka­ha­vit: Mokomat mul­ti­tas­kaa­jat pal­jas­ta­vat Antin päivän si­pi­suun­ni­tel­mia ja miet­ti­vät, miltä tun­tui­si olla kau­pun­gin­joh­ta­ja

12.11.2021 14:03
Tilaajille
Musiikin monitoimimies Henry Ojutkangas: “Blues on aarreaitta”

Mu­sii­kin mo­ni­toi­mi­mies Henry Ojut­kan­gas: “Blues on aar­reait­ta”

11.11.2021 21:00
Tilaajille
Musiikkiviikoilla torstaina: Samuli Putron musiikkia on mukana myös Kaikki synnit -televisiosarjassa

Mu­siik­ki­vii­koil­la tors­tai­na: Samuli Putron mu­siik­kia on mukana myös Kaikki synnit -te­le­vi­sio­sar­jas­sa

11.11.2021 13:35