Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Oulaisten Musiikkiviikot
"Yhteislaulu tahdistaa sydämet terveellisen sykkeeseen" –Oulaisten Musiikkiviikot huipentuvat sunnuntaina Jari Puhakan johtamaan yhteislaulutilaisuuteen

"Yh­teis­lau­lu tah­dis­taa sydämet ter­veel­li­sen syk­kee­seen" –Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot hui­pen­tu­vat sun­nun­tai­na Jari Puhakan joh­ta­maan yh­teis­lau­lu­ti­lai­suu­teen

21.11.2021 11:00
Oulaisten Musiikkiviikot vie lauantai-iltana musiikilliselle laulumatkalle Karpaateille

Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot vie lauan­tai-il­ta­na mu­sii­kil­li­sel­le lau­lu­mat­kal­le Kar­paa­teil­le

20.11.2021 15:00
Lauantaina Musiikkiviikoilla: 70 oulaistelaislasta suurena lapsikuorona Mutaveijareiden kanssa yhdessä lavalla

Lauan­tai­na Mu­siik­ki­vii­koil­la: 70 ou­lais­te­lais­las­ta suurena lap­si­kuo­ro­na Mu­ta­vei­ja­rei­den kanssa yhdessä lavalla

20.11.2021 11:00
Musiikkiviikkojen torstai-illassa kuullaan mystisiä joikuja, svengaavia rytmejä ja improvisaatiota

Mu­siik­ki­viik­ko­jen tors­tai-il­las­sa kuul­laan mys­ti­siä joi­ku­ja, sven­gaa­via rytmejä ja imp­ro­vi­saa­tio­ta

18.11.2021 17:00
Musiikkiviikoilla keskiviikkona: Erinin kymmenen vuotta hunningolla -juhlakiertue pysähtyy Oulaisissa

Mu­siik­ki­vii­koil­la kes­ki­viik­ko­na: Erinin kym­me­nen vuotta hun­nin­gol­la -juh­la­kier­tue py­säh­tyy Ou­lai­sis­sa

17.11.2021 13:30
Argentiinalaistyylisen tangon soittaminen on historiallinen taitolaji, oulaistelaisjuurinen Ammi Autere pyydettiin orkesteriin mukaan

Ar­gen­tii­na­lais­tyy­li­sen tangon soit­ta­mi­nen on his­to­rial­li­nen tai­to­la­ji, ou­lais­te­lais­juu­ri­nen Ammi Autere pyy­det­tiin or­kes­te­riin mukaan

16.11.2021 21:00
Tilaajille
Musiikkiviikoilla lauantaina: Tangon juhlamenossa mukana tuttuja kasvoja alueeltamme, orkesterissa soittavat Henna-Maija Vannemaa ja Ammi Autere

Mu­siik­ki­vii­koil­la lauan­tai­na: Tangon juh­la­me­nos­sa mukana tuttuja kasvoja alueel­tam­me, or­kes­te­ris­sa soit­ta­vat Hen­na-Mai­ja Van­ne­maa ja Ammi Autere

13.11.2021 13:30
Kahen Kahavit: Mokomat multitaskaajat paljastavat Antin päivän sipisuunnitelmia ja miettivät, miltä tuntuisi olla kaupunginjohtaja

Kahen Ka­ha­vit: Mokomat mul­ti­tas­kaa­jat pal­jas­ta­vat Antin päivän si­pi­suun­ni­tel­mia ja miet­ti­vät, miltä tun­tui­si olla kau­pun­gin­joh­ta­ja

12.11.2021 14:03
Tilaajille
Musiikin monitoimimies Henry Ojutkangas: “Blues on aarreaitta”

Mu­sii­kin mo­ni­toi­mi­mies Henry Ojut­kan­gas: “Blues on aar­reait­ta”

11.11.2021 21:00
Tilaajille
Musiikkiviikoilla torstaina: Samuli Putron musiikkia on mukana myös Kaikki synnit -televisiosarjassa

Mu­siik­ki­vii­koil­la tors­tai­na: Samuli Putron mu­siik­kia on mukana myös Kaikki synnit -te­le­vi­sio­sar­jas­sa

11.11.2021 13:35
Musiikkiviikoilla keskiviikkona: Tiesitkö, että Mokoman perustaja, Marko Annala, on myös kirjailija?

Mu­siik­ki­vii­koil­la kes­ki­viik­ko­na: Tie­sit­kö, että Mokoman pe­rus­ta­ja, Marko Annala, on myös kir­jai­li­ja?

10.11.2021 13:00
Torstaina Oulaisissa kuullaan jazzlaulaja Elena Mindrua ja Finnection-yhtyettä: "Unenomaisia näkyjä tulevaisuudesta"

Tors­tai­na Ou­lai­sis­sa kuul­laan jazz­lau­la­ja Elena Mindrua ja Fin­nec­tion-yh­tyet­tä: "U­ne­no­mai­sia näkyjä tu­le­vai­suu­des­ta"

04.11.2021 14:00
Oulaisten Musiikkiviikolla tiistai-iltana: Kantaesitys kamarikonsertissa, teos käsittelee äitiyttä ja naiseutta

Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kol­la tiis­tai-il­ta­na: Kan­ta­esi­tys ka­ma­ri­kon­ser­tis­sa, teos kä­sit­te­lee äi­tiyt­tä ja nai­seut­ta

02.11.2021 15:52
Markku Aro aloittaa Oulaisten Musiikkiviikot sunnuntaina –Muistatko minä vuonna hän edusti Suomea Euroviisuissa?

Markku Aro aloit­taa Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot sun­nun­tai­na –Muis­tat­ko minä vuonna hän edusti Suomea Eu­ro­vii­suis­sa?

30.10.2021 18:00
Samuli Putro, Markku Aro ja musiikillinen ruoka-ilta lippuvarauksien kärjessä, Oulaisten Musiikkiviikkojen lipunmyynti on lähtenyt hyvin käyntiin

Samuli Putro, Markku Aro ja mu­sii­kil­li­nen ruo­ka-il­ta lip­pu­va­rauk­sien kär­jes­sä, Ou­lais­ten Mu­siik­ki­viik­ko­jen li­pun­myyn­ti on läh­te­nyt hyvin käyn­tiin

10.10.2021 11:00
Tilaajille
Musiikkipulahdus Gösta Sunqvistin maailmaan, musiikkiteatteri päättää tämänsyksyiset Oulaisten Musiikkiviikot torstai-iltana

Mu­siik­ki­pu­lah­dus Gösta Sunq­vis­tin maail­maan, mu­siik­ki­teat­te­ri päättää tä­män­syk­syi­set Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot tors­tai-il­ta­na

12.11.2020 13:24
Tilaajille
Kahden kulttuurin välissä, haapavetisjuurinen Anna Dantchev kertoo musiikillaan monikulttuurisia tarinoita

Kahden kult­tuu­rin vä­lis­sä, haa­pa­ve­tis­juu­ri­nen Anna Dantc­hev kertoo mu­sii­kil­laan mo­ni­kult­tuu­ri­sia ta­ri­noi­ta

11.11.2020 10:06
Tilaajille
Maanantai-iltana Musiikkiviikoilla päästään Haavekuvien myötä kesäyöhön ja kuutamolle

Maa­nan­tai-il­ta­na Mu­siik­ki­vii­koil­la pääs­tään Haa­ve­ku­vien myötä ke­sä­yö­hön ja kuu­ta­mol­le

09.11.2020 16:00
Tilaajille
Jazzliiton kiertue pysähtyy Oulaisissa: UMOsta tuttu Pettinen on soittanut myös tuttujen artistien levyillä

Jazz­lii­ton kiertue py­säh­tyy Ou­lai­sis­sa: UMOsta tuttu Pet­ti­nen on soit­ta­nut myös tut­tu­jen ar­tis­tien le­vyil­lä

01.11.2020 20:00
Tilaajille
Virolaisen musiikin kuuma nimi aloittaa Oulaisten Musiikkiviikot, konsertissa mukana jouhikon sukulaissoitin

Vi­ro­lai­sen mu­sii­kin kuuma nimi aloit­taa Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot, kon­ser­tis­sa mukana jou­hi­kon su­ku­lais­soi­tin

28.10.2020 16:00