Oulaisten Musiikkiviikot
Kuukausi ja vanhemmat
Musiikkipulahdus Gösta Sunqvistin maailmaan, musiikkiteatteri päättää tämänsyksyiset Oulaisten Musiikkiviikot torstai-iltana

Mu­siik­ki­pu­lah­dus Gösta Sunq­vis­tin maail­maan, mu­siik­ki­teat­te­ri päättää tä­män­syk­syi­set Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot tors­tai-il­ta­na

12.11.2020 13:24 0
Tilaajille
Kahden kulttuurin välissä, haapavetisjuurinen Anna Dantchev kertoo musiikillaan monikulttuurisia tarinoita

Kahden kult­tuu­rin vä­lis­sä, haa­pa­ve­tis­juu­ri­nen Anna Dantc­hev kertoo mu­sii­kil­laan mo­ni­kult­tuu­ri­sia ta­ri­noi­ta

11.11.2020 10:06 0
Tilaajille
Maanantai-iltana Musiikkiviikoilla päästään Haavekuvien myötä kesäyöhön ja kuutamolle

Maa­nan­tai-il­ta­na Mu­siik­ki­vii­koil­la pääs­tään Haa­ve­ku­vien myötä ke­sä­yö­hön ja kuu­ta­mol­le

09.11.2020 16:00 0
Tilaajille
Jazzliiton kiertue pysähtyy Oulaisissa: UMOsta tuttu Pettinen on soittanut myös tuttujen artistien levyillä

Jazz­lii­ton kiertue py­säh­tyy Ou­lai­sis­sa: UMOsta tuttu Pet­ti­nen on soit­ta­nut myös tut­tu­jen ar­tis­tien le­vyil­lä

01.11.2020 20:00 0
Tilaajille
Virolaisen musiikin kuuma nimi aloittaa Oulaisten Musiikkiviikot, konsertissa mukana jouhikon sukulaissoitin

Vi­ro­lai­sen mu­sii­kin kuuma nimi aloit­taa Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot, kon­ser­tis­sa mukana jou­hi­kon su­ku­lais­soi­tin

28.10.2020 16:00 0
Pääsylippuja saa konserttipaikoilta, Musiikkiviikkojen tilaisuuksissa suositellaan kasvomaskien käyttöä

Pää­sy­lip­pu­ja saa kon­sert­ti­pai­koil­ta, Mu­siik­ki­viik­ko­jen ti­lai­suuk­sis­sa suo­si­tel­laan kas­vo­mas­kien käyttöä

28.10.2020 12:52 1
Tilaajille
Musiikkiviikkojen lippuja myydään ennakkoon vain maanantaina ja tiistaina

Mu­siik­ki­viik­ko­jen lippuja myydään en­nak­koon vain maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na

26.10.2020 12:36 1
Tilaajille