Joulukalenteri: Jo yli 20 lasten ja ai­kuis­ten pii­rus­tus­ta julki, lisää tulee päi­vit­täin

Katso video: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia Leden Group tuo Ou­lai­siin?

Etsi ehdokas: Pre­si­dent­ti­vaa­lien vaa­li­ko­ne on avattu

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Opiskelijat
Tapahtumapäivä omaishoitajille - Lähihoitajaksi opiskelevan Tommi Jääskelän mielestä omaishoitajia pitää tukea paljon nykyistä paremmin

Ta­pah­tu­ma­päi­vä omais­hoi­ta­jil­le - Lä­hi­hoi­ta­jak­si opis­ke­le­van Tommi Jääs­ke­län mie­les­tä omais­hoi­ta­jia pitää tukea paljon ny­kyis­tä pa­rem­min

11.11.2023 12:00
Tilaajille
Centriasta valmistui kesän aikana 237 opiskelijaa

Cent­rias­ta val­mis­tui kesän aikana 237 opis­ke­li­jaa

09.09.2023 21:00
Tilaajille
Kahen Kahavit: Kuokkavieras hakee roppia kahavihampaan kolotukseen Jedulta

Kahen Ka­ha­vit: Kuok­ka­vie­ras hakee roppia ka­ha­vi­ham­paan ko­lo­tuk­seen Jedulta

01.09.2023 14:00
Tilaajille
Vihannin Maaseutuyhdistys järjesti hyväntekeväisyysillallisen: "Tästä voisi tehdä perinteen"

Vi­han­nin Maa­seu­tu­yh­dis­tys jär­jes­ti hy­vän­te­ke­väi­syy­sil­lal­li­sen: "Tästä voisi tehdä pe­rin­teen"

12.04.2023 17:00 1
Tilaajille
Nyt pitäisi aktivoida vielä korkeakouluopiskelijat liikkumaan

Nyt pitäisi ak­ti­voi­da vielä kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jat liik­ku­maan

05.02.2023 12:00 1
Tilaajille
Jedu lähtee Taitaja-semifinaaleihin 43 kilpailijan voimin: SM-paikoista kilpaillaan Oulaisissa, Ylivieskassa ja Kalajoella

Jedu lähtee Tai­ta­ja-se­mi­fi­naa­lei­hin 43 kil­pai­li­jan voimin: SM-pai­kois­ta kil­pail­laan Ou­lai­sis­sa, Yli­vies­kas­sa ja Ka­la­joel­la

24.01.2023 17:00
Tilaajille
Heli Torssonen kilisyttää puikkoja ahkerasti: Käsityökilpailuunkin osallistunut neuloja antaa vinkit neulonnasta kiinnostuneille

Heli Tors­so­nen ki­li­syt­tää puik­ko­ja ah­ke­ras­ti: Kä­si­työ­kil­pai­luun­kin osal­lis­tu­nut neuloja antaa vinkit neu­lon­nas­ta kiin­nos­tu­neil­le

24.11.2022 13:30
Tilaajille
Syyslomalle kahdeksan tehtävärastin kautta: "Jäi palo, että haluan kokeilla kilpailua tänä vuonna uudelleen"

Syys­lo­mal­le kah­dek­san teh­tä­vä­ras­tin kautta: "Jäi palo, että haluan ko­keil­la kil­pai­lua tänä vuonna uu­del­leen"

21.10.2022 11:00
Tilaajille
Kahen Kahavit Haapaveden Jedulla kylässä

Kahen Kahavit Haa­pa­ve­den Jedulla kylässä

14.10.2022 10:05
Tilaajille
"Meistä tuli vihantilaisia"

"Meistä tuli vi­han­ti­lai­sia"

22.09.2021 15:00
Tilaajille
Jedun opiskelijoille hopeaa ja pronssia ammattitaidon SM-kisoista

Jedun opis­ke­li­joil­le hopeaa ja prons­sia am­mat­ti­tai­don SM-ki­sois­ta

21.05.2021 08:20
Tilaajille