Kurkistus toimitukseen: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Poliisi

Ou­lais­te­lai­nen Lauri Lau­lu­maa on edel­leen ka­teis­sa: Poliisi katkoo hu­huil­ta siivet

14.09.2021 12:27
Tilaajille

Suo­ja­tie­val­von­nas­ta sak­ko­ja: "Au­toi­li­joi­den suo­ja­tie­sään­nös­ten nou­dat­ta­mi­ses­sa on pa­ran­ta­mi­sen varaa"

26.08.2021 18:00
Tilaajille

Poliisi va­rau­tuu ra­jui­hin leik­kauk­siin – "Tämä tuli yl­lä­tyk­se­nä", Oulun po­lii­si­lai­tok­sen apu­lais­po­lii­si­pääl­lik­kö Arto Kar­na­ran­ta sanoo

12.08.2021 16:27
Tilaajille

Poliisi te­hos­taa rat­ti­juo­pu­mus­val­von­taa ensi vii­kol­la

30.07.2021 08:15

Poliisi va­roit­taa pankin nimissä teh­dyis­tä verk­ko­hui­jauk­sis­ta – Jos epäilee hui­ja­tuk­si jou­tu­mis­ta, yhteys pitää ottaa omaan pank­kiin

29.07.2021 18:00
Tilaajille

Met­säs­sä tehdyt nuotiot ai­heut­ti­vat vaa­ra­ti­lan­tei­ta Ou­lai­sis­sa ja Ni­va­las­sa – poliisi muis­tut­taa avo­tu­len teon olevan kiel­let­tyä met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen aikana

27.07.2021 19:20

Kuski nukahti rattiin kesken ajon Haa­pa­ve­del­lä – auto syöksyi ulos tieltä

02.07.2021 23:22

Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­la tyy­pil­li­siä ju­han­nus­teh­tä­viä lauan­tain ja sun­nun­tain vä­li­se­nä yönä: häi­riö­käy­tös­tä, ko­ti­hä­ly­tyk­siä ja rat­ti­juo­pu­muk­sia

27.06.2021 10:32

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen tietoon on tullut useita verk­ko­hui­jauk­sia – muista nämä kolme asiaa

09.06.2021 16:58

Jo­ki­laak­so­jen po­lii­si­par­tiot jo mukana: "Har­va­tur­va ei vähennä po­lii­si­re­surs­se­ja alueel­ta"

07.06.2021 13:00
Tilaajille

Iso lisäys edel­li­seen vii­kon­lop­puun: Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la kir­jat­tiin lauan­tai-il­lan ja sun­nun­tai­aa­mun välillä 366 teh­tä­vää – täl­lai­sia hommia vir­ka­val­lal­la oli

06.06.2021 14:05
Tilaajille

Mo­po­jen, mön­ki­jöi­den ja cros­si­pyö­rien val­von­ta jatkuu: Poliisi kysyy, tie­dät­kö mil­lai­sel­la mopolla tai mön­ki­jäl­lä lapsesi ajaa ja missä?

04.06.2021 08:09
Tilaajille

Poliisi valvoo jär­jes­tys­tä ja tur­val­li­suut­ta kou­lu­jen päät­tä­jäis­vii­kon­lop­pu­na: "Vastuu lap­sis­ta, nuo­ris­ta ja heidän te­ke­mi­sis­tään on van­hem­mil­la"

03.06.2021 18:00
Tilaajille

Poliisi on pi­dä­tet­ty vi­ran­toi­mi­tuk­ses­ta – ri­kos­epäi­ly tör­keäs­tä lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­sä

01.06.2021 15:38
Tilaajille

Yli­vies­kas­sa ka­don­nut Martti Perkkiö löytyi kuol­lee­na Ka­la­joes­ta

31.05.2021 10:12
Tilaajille

Te­hos­tet­tu huu­maus­ai­ne­ri­kos­tut­kin­ta jatkuu Jo­ki­laak­so­jen alueel­la ja tut­kin­taa tehty eri­tyi­ses­ti Ou­lai­sis­sa, tut­kin­ta pal­jas­ti kan­na­bik­sen kas­vat­ta­mis­ta, jakelua ja hal­lus­sa­pi­toa

25.05.2021 10:18
Tilaajille

Po­lii­si­par­tiot tar­kas­ti­vat 120 mopoa lii­ken­ne­val­von­nas­sa, te­hos­tet­tu val­von­ta jatkuu koko Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la

21.05.2021 11:00
Tilaajille

Ras­kas­ta lii­ken­net­tä val­vot­tiin te­hos­te­tus­ti, Jo­ki­laak­so­jen alueel­la tehtiin 12 tar­kas­tus­ta

12.05.2021 15:00
Tilaajille

Poliisi pal­jas­ti yli 130 yli­no­peus­ti­lan­net­ta, val­von­ta­vii­kon sal­dos­ta 26 osui Jo­ki­laak­so­jen alueel­le

26.04.2021 15:00
Tilaajille

Te­hos­tet­tu val­von­ta jatkuu, poliisi joutui puut­tu­maan ja­lan­kul­ki­joi­den, pyö­räi­li­jöi­den ja au­toi­li­joi­den vir­heel­li­seen mat­kan­te­koon

12.04.2021 18:00
Tilaajille