Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Talousarvio
Pyhäjoen valtuusto kiitteli talousarviota – "Kuntalaisten hyvä on meille itsearvo ja raha on renki saavuttamiseen"

Py­hä­joen val­tuus­to kiit­te­li ta­lous­ar­vio­ta – "­Kun­ta­lais­ten hyvä on meille it­se­ar­vo ja raha on renki saa­vut­ta­mi­seen"

15.12.2023 12:00
Tilaajille
Pyhäjoen talous vakaalla pohjalla myös tulevina vuosina – "Vihreä siirtymä luo uusia mahdollisuuksia kuntamme kehittämiseen", toteaa Matti Soronen

Py­hä­joen talous va­kaal­la poh­jal­la myös tu­le­vi­na vuosina – "Vihreä siir­ty­mä luo uusia mah­dol­li­suuk­sia kun­tam­me ke­hit­tä­mi­seen", toteaa Matti Soronen

13.12.2023 09:00
Tilaajille
Pohteen aluevaltuusto urakoi aamusta iltaan – Noin 90 miljoonan euron säästöpaketti nuijittiin lopulta läpi vähäisin muutoksin

Pohteen alue­val­tuus­to urakoi aamusta iltaan – Noin 90 mil­joo­nan euron sääs­tö­pa­ket­ti nui­jit­tiin lopulta läpi vä­häi­sin muu­tok­sin

21.11.2023 15:37
Tilaajille
Oulaskankaan muutosesitysten lisäksi Merijärven terveyskeskusta esitetään lakkaavaksi, Vihantiin ja Pyhäjoelle liikkuvia terveyspalveluita– Lue Pohteen suunnitteleman keskeiset säästöt

Ou­las­kan­kaan muu­tos­esi­tys­ten lisäksi Me­ri­jär­ven ter­veys­kes­kus­ta esi­te­tään lak­kaa­vak­si, Vi­han­tiin ja Py­hä­joel­le liik­ku­via ter­veys­pal­ve­lui­ta– Lue Pohteen suun­nit­te­le­man kes­kei­set säästöt

24.10.2023 06:44
Tilaajille
Pohteen kaikki palvelut haravoidaan säästöjen saamiseksi uhkaavan alijäämän takia –  tarvitaan uusia sopeuttamistoimia sosiaali- ja terveyspalveluihin, pelastustoimeen ja konsernipalveluihin vielä tämän vuoden aikana

Pohteen kaikki pal­ve­lut ha­ra­voi­daan sääs­tö­jen saa­mi­sek­si uh­kaa­van ali­jää­män takia – tar­vi­taan uusia so­peut­ta­mis­toi­mia so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin, pe­las­tus­toi­meen ja kon­ser­ni­pal­ve­lui­hin vielä tämän vuoden aikana

20.10.2023 09:00 2
Tilaajille
Kassatilanne heikkeni - Merijärvi ottaa 400 000 euron lainan

Kas­sa­ti­lan­ne heik­ke­ni - Me­ri­jär­vi ottaa 400 000 euron lainan

02.09.2023 06:00
Tilaajille
Oulaiset kaupungin alkuvuoden talous yllättävän hyvä – Henkilöstökulujen paisuminen  huolena

Ou­lai­set kau­pun­gin al­ku­vuo­den talous yl­lät­tä­vän hyvä – Hen­ki­lös­tö­ku­lu­jen pai­su­mi­nen huolena

27.08.2023 13:30
Tilaajille
"Ensi vuoden talousarviota laaditaan aika "sumeissa" näkymissä"

"Ensi vuoden ta­lous­ar­vio­ta laa­di­taan aika "su­meis­sa" nä­ky­mis­sä"

27.08.2022 13:30
Tilaajille
Liikuntahalli etenee, jos hanke saa avustusta: Kärsämäen valtuuston hyväksymä ensi vuoden budjetti tuo investointeja ja pitää palvelut

Lii­kun­ta­hal­li etenee, jos hanke saa avus­tus­ta: Kär­sä­mäen val­tuus­ton hy­väk­sy­mä ensi vuoden bud­jet­ti tuo in­ves­toin­te­ja ja pitää pal­ve­lut

02.12.2020 08:39
Tilaajille
Pyhäjoki odottaa lisäväkeä, kaavoitus ja kouluhanke merkittäviä kohteita

Py­hä­jo­ki odottaa li­sä­vä­keä, kaa­voi­tus ja kou­lu­han­ke mer­kit­tä­viä koh­tei­ta

22.12.2018 12:00
Haapavesi ensi vuonna niukasti plussalle - Folkin tukeminen ja investoinnit äänestyttivät päättäjiä

Haa­pa­ve­si ensi vuonna niu­kas­ti plus­sal­le - Folkin tu­ke­mi­nen ja in­ves­toin­nit ää­nes­tyt­ti­vät päät­tä­jiä

18.12.2017 22:40
Haapaveden kaupunginhallitus äänesteli investoinneista - koulu, liikuntahalli, jäähallin piha ja kunnallistekniikka esillä

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tus ää­nes­te­li in­ves­toin­neis­ta - koulu, lii­kun­ta­hal­li, jää­hal­lin piha ja kun­nal­lis­tek­niik­ka esillä

12.12.2017 11:21