Joulukalenteri: Jo yli 20 lasten ja ai­kuis­ten pii­rus­tus­ta julki, lisää tulee päi­vit­täin

Katso video: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia Leden Group tuo Ou­lai­siin?

Etsi ehdokas: Pre­si­dent­ti­vaa­lien vaa­li­ko­ne on avattu

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Viihde
Kuukausi
Kahen Kahavit selevittää: Yhdistys koristeli jouluikkunan, miksi koristelut piti purkaa parin päivän päästä?

Kahen Kahavit se­le­vit­tää: Yh­dis­tys ko­ris­te­li jou­luik­ku­nan, miksi ko­ris­te­lut piti purkaa parin päivän päästä?

08.12.2023 14:00
Tilaajille
Miksi jo valmis jouluikkuna piti purkaa Bergströmin kiinteistöstä?

Miksi jo valmis jou­lu­ik­ku­na piti purkaa Berg­strö­min kiin­teis­tös­tä?

08.12.2023 13:59
Tilaajille
Cheerleadingin perustaidot ovat jo kymmenien lasten kehoissa

Cheer­lea­din­gin pe­rus­tai­dot ovat jo kym­me­nien lasten ke­hois­sa

28.11.2023 21:00
Tilaajille
Kahen Kahavit kunnioittaa veteraaneja

Kahen Kahavit kun­nioit­taa ve­te­raa­ne­ja

24.11.2023 13:59
Tilaajille
Neljä pientä annosta, osittain paikallisin aineksin –Suosalo-Rantala-Kuusisto sai hymyn kasvoille

Neljä pientä an­nos­ta, osit­tain pai­kal­li­sin ai­nek­sin –Suo­sa­lo-Ran­ta­la-Kuu­sis­to sai hymyn kas­voil­le

20.11.2023 21:00
Tilaajille
Kahen Kahavit kokousti: Nevanperän Sirpa kukitettiin eläkkeelle, Oulaisten kylien neuvostolle uusi vetäjä

Kahen Kahavit ko­kous­ti: Ne­van­pe­rän Sirpa ku­ki­tet­tiin eläk­keel­le, Ou­lais­ten kylien neu­vos­tol­le uusi vetäjä

17.11.2023 14:00
Tilaajille
Vanhemmat
Menovinkki Oulaisten Musiikkiviikoille: Elokuvamusiikkia ja Maisemakuvia Suomesta Anssi Tikanmäen orkesterin esittämänä

Me­no­vink­ki Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­koil­le: Elo­ku­va­mu­siik­kia ja Mai­se­ma­ku­via Suo­mes­ta Anssi Ti­kan­mäen or­kes­te­rin esit­tä­mä­nä

04.11.2023 06:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 3.11.2023: Janin työhuoneesta kuuluu iloisia ääniä -Oulaisten yläkoululaisten perjantaihin on piilotettuna herkullisia yllätyksiä

Kahen Kahavit 3.11.2023: Janin työ­huo­nees­ta kuuluu iloisia ääniä -Ou­lais­ten ylä­kou­lu­lais­ten per­jan­tai­hin on pii­lo­tet­tu­na her­kul­li­sia yl­lä­tyk­siä

03.11.2023 13:55
Tilaajille
Ehdota Vuoden oulaistelaista: Tunnustus jaetaan Joulumaa-tapahtumassa –Katso nimilista, ketkä tittelillä on vuosien saatossa palkittu

Ehdota Vuoden ou­lais­te­lais­ta: Tun­nus­tus jaetaan Jou­lu­maa-ta­pah­tu­mas­sa –Katso ni­mi­lis­ta, ketkä tit­te­lil­lä on vuosien saa­tos­sa pal­kit­tu

31.10.2023 10:36
Oulaistelaisjuurinen Tuomas Niemelä kertoo, miten hän löysi tiensä Ylioppilaskunnan laulajiin –Musiikkiviikot alkoivat ja satapäinen yleisö nautti kuulemastaan: "Kyllä miehet osas laulaa!"

Ou­lais­te­lais­juu­ri­nen Tuomas Niemelä kertoo, miten hän löysi tiensä Yli­op­pi­las­kun­nan lau­la­jiin –Mu­siik­ki­vii­kot al­koi­vat ja sa­ta­päi­nen yleisö nautti kuu­le­mas­taan: "Kyllä miehet osas lau­laa!"

29.10.2023 19:43
Tilaajille
Ylioppilaskunnan laulajat 140-vuotisjuhlakiertueella –Miten oulaistelaislähtöisen Tuomas Niemelän tie on kulkenut mieskuoroon mukaan?

Yli­op­pi­las­kun­nan lau­la­jat 140-vuo­tis­juh­la­kier­tueel­la –Miten ou­lais­te­lais­läh­töi­sen Tuomas Nie­me­län tie on kul­ke­nut mies­kuo­roon mukaan?

29.10.2023 19:31
Tilaajille
Menovinkki: Ylioppilaskunnan Laulajat avaavat sunnuntaina Oulaisten Musiikkiviikot

Me­no­vink­ki: Yli­op­pi­las­kun­nan Lau­la­jat avaavat sun­nun­tai­na Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot

29.10.2023 06:00
Tilaajille
Oulaistelaislähtöinen popkanteletar Ida Elina yhteistyössä Kaija Kärkisen ja Ile Kallion kanssa: Sade julki perjantaina

Ou­lais­te­lais­läh­töi­nen pop­kan­te­le­tar Ida Elina yh­teis­työs­sä Kaija Kär­ki­sen ja Ile Kallion kanssa: Sade julki per­jan­tai­na

27.10.2023 18:00
Tilaajille
Kahen Kahavit oppimassa: Mistä Bergströmin kiinteistö on saanut nimensä?

Kahen Kahavit op­pi­mas­sa: Mistä Berg­strö­min kiin­teis­tö on saanut ni­men­sä?

27.10.2023 13:55 1
Tilaajille
Ilmaislippujen jakaminen alkaa perjantaina kello 12: Arja Koriseva musisoi yhdessä oulaistelaislasten kanssa

Il­mais­lip­pu­jen ja­ka­mi­nen alkaa per­jan­tai­na kello 12: Arja Ko­ri­se­va musisoi yhdessä ou­lais­te­lais­las­ten kanssa

19.10.2023 18:00
Tilaajille
Kahen Kahavit etsii: Mistä saa valot päälle Toholan pururadalle?

Kahen Kahavit etsii: Mistä saa valot päälle Toholan pu­ru­ra­dal­le?

13.10.2023 13:55
Tilaajille
Haapaveden Syysfolkeilla laulu raikaa –Opettajaksi tulossa tunnettuja tekijöitä

Haa­pa­ve­den Syys­fol­keil­la laulu raikaa –O­pet­ta­jak­si tulossa tun­net­tu­ja te­ki­jöi­tä

10.10.2023 21:00
Tilaajille
Kahen Kahavit tenttaa: Miten arki pyörii Haapavedellä, kun keskeisiä viranhaltijoita siirtyy muualle töihin?

Kahen Kahavit tent­taa: Miten arki pyörii Haa­pa­ve­del­lä, kun kes­kei­siä vi­ran­hal­ti­joi­ta siirtyy muualle töihin?

06.10.2023 14:00
Tilaajille