Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Viihde
Kuukausi
Kahen Kahavit: "Kiristitkö sää pultit?" Jarmo Tyyskä piipahti toimituksessa muistelemassa Helin kanssa juttukeikkojen ajomatkojen sattumuksia

Kahen Ka­ha­vit: "Ki­ris­tit­kö sää pul­tit?" Jarmo Tyyskä pii­pah­ti toi­mi­tuk­ses­sa muis­te­le­mas­sa Helin kanssa jut­tu­keik­ko­jen ajo­mat­ko­jen sat­tu­muk­sia

03.02.2023 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 3.2.2023: "Kiristitkö pultit?" Jarmo Tyyskä muistelee Helin kanssa juttukeikoilla sattuneita ajokokemuksia

Kahen Kahavit 3.2.2023: "Ki­ris­tit­kö pul­tit?" Jarmo Tyyskä muis­te­lee Helin kanssa jut­tu­kei­koil­la sat­tu­nei­ta ajo­ko­ke­muk­sia

03.02.2023 13:55
Tilaajille
Barokin aarioita ja menevää soitinmusiikkia  –Timo Hannulan johtama Haapaveden wanhan musiikin tapahtuma jo 32. kerran

Barokin aa­rioi­ta ja menevää soi­tin­mu­siik­kia –Timo Han­nu­lan johtama Haa­pa­ve­den wanhan mu­sii­kin ta­pah­tu­ma jo 32. kerran

29.01.2023 19:12
Tilaajille
Lyhytelokuvan kuvauksiin kaivataan avustajia – Naapurin isännät filmaa lauantaina Kestilän valtuustosalissa

Ly­hyt­elo­ku­van ku­vauk­siin kai­va­taan avus­ta­jia – Naa­pu­rin isännät filmaa lauan­tai­na Kes­ti­län val­tuus­to­sa­lis­sa

24.01.2023 13:30
Tilaajille
Kahen Kahavit: Kestin Matti on aina sanonut mielipiteensä suoraan, niin nytkin

Kahen Ka­ha­vit: Kestin Matti on aina sanonut mie­li­pi­teen­sä suo­raan, niin nytkin

20.01.2023 14:00
Tilaajille
Oulaistelaisjuurinen Antti Tikkanen ja puolison Minna Pensola rakentavat kamarimusiikkiohjelmistoa: Kuhmossa kohotaan lentoon juuria unohtamatta

Ou­lais­te­lais­juu­ri­nen Antti Tik­ka­nen ja puo­li­son Minna Pensola ra­ken­ta­vat ka­ma­ri­mu­siik­kioh­jel­mis­toa: Kuh­mos­sa ko­ho­taan lentoon juuria unoh­ta­mat­ta

15.01.2023 11:00
Tilaajille
Kahen Kahavit: Mistä tietää, että päivä pitenee? Toimituksella on tähän arkinen niksi

Kahen Ka­ha­vit: Mistä tietää, että päivä pi­te­nee? Toi­mi­tuk­sel­la on tähän arkinen niksi

13.01.2023 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 13.1.2023: Mistä huomaa, että päivä pitenee? Toimitus keksi konkreettisen esimerkin

Kahen Kahavit 13.1.2023: Mistä huomaa, että päivä pi­te­nee? Toi­mi­tus keksi konk­reet­ti­sen esi­mer­kin

13.01.2023 13:55
Tilaajille
Merkuriussalin kulttuuripainotteista käyttöä aletaan selvittää syvemmin Oulaisissa –Työryhmä nimetään tänään

Mer­ku­rius­sa­lin kult­tuu­ri­pai­not­teis­ta käyttöä aletaan sel­vit­tää sy­vem­min Ou­lai­sis­sa –Työ­ryh­mä ni­me­tään tänään

09.01.2023 11:00
Tilaajille
Kahen Kahavit: Digitunti tulee eläkeläisille – Loppiaisen kunniaksi luvassa myös toimituksen loppukevennys

Kahen Ka­ha­vit: Di­gi­tun­ti tulee elä­ke­läi­sil­le – Lop­piai­sen kun­niak­si luvassa myös toi­mi­tuk­sen lop­pu­ke­ven­nys

06.01.2023 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 6.1.2023: Toimitus on syönyt herkulliset palautteet, nyt on digikoulun aika

Kahen Kahavit 6.1.2023: Toi­mi­tus on syönyt her­kul­li­set pa­laut­teet, nyt on di­gi­kou­lun aika

06.01.2023 13:55
Tilaajille
Vanhemmat
Kahen Kahavit: Mitä jäi mieleen vuodesta 2022? Mitä uutta toimitus lupaa tehdä ensi vuonna?

Kahen Ka­ha­vit: Mitä jäi mieleen vuo­des­ta 2022? Mitä uutta toi­mi­tus lupaa tehdä ensi vuonna?

30.12.2022 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 30.12.2022: Mitä jäi mieleen vuodesta 2022? Miten lehteä kehitetään ensi vuonna?

Kahen Kahavit 30.12.2022: Mitä jäi mieleen vuo­des­ta 2022? Miten lehteä ke­hi­te­tään ensi vuonna?

30.12.2022 13:55
Tilaajille
Kahen Kahavit: Joulupukki nähty jo! Mitähän tontut tekevät Korvatunturilla silloin, kun ei ole joulukiireitä?

Kahen Ka­ha­vit: Jou­lu­puk­ki nähty jo! Mitähän tontut tekevät Kor­va­tun­tu­ril­la sil­loin, kun ei ole jou­lu­kii­rei­tä?

23.12.2022 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 23.12.2022: Mitä Korvatunturilla syödään, jotta Joulupukki pysyy ketterässä ja hyvässä kunnossa?

Kahen Kahavit 23.12.2022: Mitä Kor­va­tun­tu­ril­la syö­dään, jotta Jou­lu­puk­ki pysyy ket­te­räs­sä ja hyvässä kun­nos­sa?

23.12.2022 13:58
Tilaajille
Haapavetinen Johannes Vatjus mukana Pohjalaisia-oopperassa – Ensi-ilta tammikuussa

Haa­pa­ve­ti­nen Jo­han­nes Vatjus mukana Poh­ja­lai­sia-oop­pe­ras­sa – En­si-il­ta tam­mi­kuus­sa

19.12.2022 13:30
Tilaajille
Kahen Kahavit: Selviytyvätkö toimituksen tontut kuntoradan tehtävärasteista?

Kahen Ka­ha­vit: Sel­viy­ty­vät­kö toi­mi­tuk­sen tontut kun­to­ra­dan teh­tä­vä­ras­teis­ta?

16.12.2022 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 16.12.2022: Selviytyvätkö toimituksen tontut kuntopolun tehtävistä? Metsolan maastossa voi tonttuilla Tapaninpäivään saakka

Kahen Kahavit 16.12.2022: Sel­viy­ty­vät­kö toi­mi­tuk­sen tontut kun­to­po­lun teh­tä­vis­tä? Met­so­lan maas­tos­sa voi tont­tuil­la Ta­pa­nin­päi­vään saakka

16.12.2022 13:05
Tilaajille
Barbaarin purkutyömaalla videokierroksella: Tapani Saari kertoo oulaistelaisbaarin rakenteiden kiertävän muun muassa tomaattien ja kurkkujen kasvatukseen

Bar­baa­rin pur­ku­työ­maal­la vi­deo­kier­rok­sel­la: Tapani Saari kertoo ou­lais­te­lais­baa­rin ra­ken­tei­den kier­tä­vän muun muassa to­maat­tien ja kurk­ku­jen kas­va­tuk­seen

09.12.2022 16:02 1
Tilaajille
Kahen Kahavit: Onkos Kosken Ilkan joulukinkussa sinappihuntu?

Kahen Ka­ha­vit: Onkos Kosken Ilkan jou­lu­kin­kus­sa si­nap­pi­hun­tu?

09.12.2022 14:00
Tilaajille