Joulukalenteri: Jo yli 20 lasten ja ai­kuis­ten pii­rus­tus­ta julki, lisää tulee päi­vit­täin

Katso video: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia Leden Group tuo Ou­lai­siin?

Etsi ehdokas: Pre­si­dent­ti­vaa­lien vaa­li­ko­ne on avattu

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

VR
Oulaisten uusi raakapuun kuormauspaikka valmistuu

Ou­lais­ten uusi raa­ka­puun kuor­maus­paik­ka val­mis­tuu

21.09.2023 06:00
Tilaajille
Senaatti-kiinteistöt jatkaa Vihannin asemarakennuksen myyntiä: "Tarjouksiakin on saatu, mutta ne eivät ole vielä johtaneet kauppoihin"

Se­naat­ti-kiin­teis­töt jatkaa Vi­han­nin ase­ma­ra­ken­nuk­sen myyn­tiä: "Tar­jouk­sia­kin on saatu, mutta ne eivät ole vielä joh­ta­neet kaup­poi­hin"

08.09.2023 06:00
Tilaajille
Oulun vaalipiirin kansanedustajat vaativat pohjoisen liikenneyhteyksiin parannusta

Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat vaa­ti­vat poh­joi­sen lii­ken­ne­yh­teyk­siin pa­ran­nus­ta

05.06.2023 13:46
Tilaajille
VR luopuu lähes kaikista rautatieasemista: Seppo Hekkala ja Hannu Venäläinen toivovat, että Oulaisen asemalle löytyy käyttöä

VR luopuu lähes kai­kis­ta rau­ta­tiea­se­mis­ta: Seppo Hekkala ja Hannu Ve­nä­läi­nen toi­vo­vat, että Ou­lai­sen ase­mal­le löytyy käyttöä

17.05.2023 06:00
Tilaajille
VR:n junaliikenne pysähtymässä kokonaan maanantaista alkaen – linja-autoala seuraa tilannetta: "Saisi vähän balsamia haavoille"

VR:n ju­na­lii­ken­ne py­säh­ty­mäs­sä ko­ko­naan maa­nan­tais­ta alkaen – lin­ja-au­to­ala seuraa ti­lan­net­ta: "Saisi vähän bal­sa­mia haa­voil­le"

18.03.2023 13:30
Tilaajille
Katso videolta miltä näyttää Oulaisten uudella raakapuun kuormauspaikalla

Katso vi­deol­ta miltä näyttää Ou­lais­ten uudella raa­ka­puun kuor­maus­pai­kal­la

16.02.2023 09:29
Tilaajille
Väyläviraston ratatyöt vaikuttavat junaliikenteeseen kesän aikana – liikennekatko Tuomiojan ja Oulun välillä lauantaina

Väy­lä­vi­ras­ton ra­ta­työt vai­kut­ta­vat ju­na­lii­ken­tee­seen kesän aikana – lii­ken­ne­kat­ko Tuo­mi­ojan ja Oulun välillä lauan­tai­na

17.06.2022 11:00
Tilaajille
VR lisää junavuoroja syyslomien lähestyessä – "Kaikissa junissa on vielä hyvin tilaa avausviikonlopulle"

VR lisää ju­na­vuo­ro­ja syys­lo­mien lä­hes­tyes­sä – "Kai­kis­sa junissa on vielä hyvin tilaa avaus­vii­kon­lo­pul­le"

13.10.2021 12:00
Tilaajille
Vihannin asemalla Yrjö Honkakoski ja Markku Ylitalo

Vi­han­nin ase­mal­la Yrjö Hon­ka­kos­ki ja Markku Ylitalo

22.05.2021 19:43
Tilaajille
Junaliikenteen laaja häiriö saatu korjattua, junat saattavat kuitenkin kulkea  myöhässä

Ju­na­lii­ken­teen laaja häiriö saatu kor­jat­tua, junat saat­ta­vat kui­ten­kin kulkea myö­häs­sä

22.02.2021 18:50
Tilaajille
Kaksoisraide on mahdollinen, Reijo Huhtala kannustaa kansanedustajia tutustumaan Lahden oikoratasuunnitelmiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kak­sois­rai­de on mah­dol­li­nen, Reijo Huhtala kan­nus­taa kan­san­edus­ta­jia tu­tus­tu­maan Lahden oi­ko­ra­ta­suun­ni­tel­miin

02.12.2020 08:54
Tilaajille
Reijo Huhtala ihmettelee, kun kansanedustajat eivät puutu "hukkainvestointeihin"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Reijo Huhtala ih­met­te­lee, kun kan­san­edus­ta­jat eivät puutu "huk­kain­ves­toin­tei­hin"

13.11.2020 19:14
Tilaajille
Oulaisten rautatieaseman odotustila on tilapäisesti suljettu

Ou­lais­ten rau­ta­tie­ase­man odo­tus­ti­la on ti­la­päi­ses­ti sul­jet­tu

23.10.2020 11:20
Junat myöhässä jopa pari tuntia vian vuoksi – Matkustaja: "Siinä ja siinä, ehtiikö sinne, mihin pitäisi mennä"

Junat myö­häs­sä jopa pari tuntia vian vuoksi – Mat­kus­ta­ja: "Siinä ja siinä, ehtiikö sinne, mihin pitäisi mennä"

12.04.2019 13:20