Katso kuvia: Näin tree­na­taan cheer­lea­din­giä

Lähihistoriaa : "Näyt­te­ly ei ole sodan ihan­noin­tia, vaan kun­nian­osoi­tus sille su­ku­pol­vel­le joka puo­lus­ti sodissa Suomea"

Nimiä kerätään: Ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Äänestys
Haapaveden päätöksenteossa kuohuu – Ilkka Repo äänestettiin kahdesti pihalle kaupunginhallituksen kokouksessa

Haa­pa­ve­den pää­tök­sen­teos­sa kuohuu – Ilkka Repo ää­nes­tet­tiin kah­des­ti pihalle kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa

28.07.2023 06:00
Tilaajille
Osallistuvan budjetoinnin kymppitonneilla tehdään uusi koirapuisto

Osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin kymp­pi­ton­neil­la tehdään uusi koi­ra­puis­to

02.05.2023 15:07
Tilaajille
Haapaveden kaupunginjohtajan virasta äänestettiin, Hinnoa äänesti 24 valtuutettua

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­joh­ta­jan virasta ää­nes­tet­tiin, Hinnoa äänesti 24 val­tuu­tet­tua

22.11.2022 18:55
Seurakuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on ovella: "Vaalitulos pyritään vahvistamaan sunnuntain aikana"

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien var­si­nai­nen ää­nes­tys­päi­vä on ovella: "Vaa­li­tu­los py­ri­tään vah­vis­ta­maan sun­nun­tain aikana"

19.11.2022 06:00
Tilaajille
Seurakuntavaaleissa ehtii äänestää ennakkoon vielä perjantaina ja lauantaina: Hilkka Kuusisto halusi äänestää vaaleissa ennakkoon

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa ehtii ää­nes­tää en­nak­koon vielä per­jan­tai­na ja lauan­tai­na: Hilkka Kuu­sis­to halusi ää­nes­tää vaa­leis­sa en­nak­koon

11.11.2022 06:00
Seurakuntavaalit lähestyvät, tutustu ehdokkaisiin seurakuntavaalien vaalikoneen kautta

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit lä­hes­ty­vät, tutustu eh­dok­kai­siin seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­ko­neen kautta

22.10.2022 13:31
Tilaajille
Keskustan jäsenäänestys: Kinnunen keräsi eniten ääniä, Pyhäjokialueelta 15 joukossa Timo Mehtälä, Jari Ahlholm ja Marjut Lehtonen

Kes­kus­tan jä­se­nää­nes­tys: Kin­nu­nen keräsi eniten ääniä, Py­hä­jo­ki­alueel­ta 15 jou­kos­sa Timo Meh­tä­lä, Jari Ahlholm ja Marjut Leh­to­nen

12.09.2022 08:17
Tilaajille
Keskustan jäsenvaalit viikonloppuna: Pohjois-Pohjanmaalla 29 ehdokasta vaaleissa

Kes­kus­tan jä­sen­vaa­lit vii­kon­lop­pu­na: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 29 eh­do­kas­ta vaa­leis­sa

08.09.2022 13:30
Tilaajille
Merijärven kunnanvaltuusto äänesti johtaja-asiassa: Tilapäistä valiokuntaa ei perusteta selvittämään hallituksen puheenjohtajiston asemaa

Me­ri­jär­ven kun­nan­val­tuus­to äänesti joh­ta­ja-asias­sa: Ti­la­päis­tä va­lio­kun­taa ei pe­rus­te­ta sel­vit­tä­mään hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jis­ton asemaa

26.01.2022 20:25 2
Tilaajille
Merijärvellä käytettiin ahkerimmin äänioikeutta aluevaaleissa: Kärsämäellä ennakkoäänestykseen on saatu hyviä tuloksia liikkuvasta ennakkoäänestyspisteestä

Me­ri­jär­vel­lä käy­tet­tiin ah­ke­rim­min ää­ni­oi­keut­ta alue­vaa­leis­sa: Kär­sä­mäel­lä en­nak­ko­ää­nes­tyk­seen on saatu hyviä tu­lok­sia liik­ku­vas­ta en­nak­ko­ää­nes­tys­pis­tees­tä

25.01.2022 17:00
Tilaajille
Juha Sipilä Pohjois-Pohjanmaan äänikuninkaaksi – Keskustan entiset kansanedustajat Tapani Tölli ja Niilo Keränen keräsivät muhkeat äänimäärät sunnuntain aluevaaleissa

Juha Sipilä Poh­jois-Poh­jan­maan ää­ni­ku­nin­kaak­si – ­Kes­kus­tan entiset kan­san­edus­ta­jat Tapani Tölli ja Niilo Keränen ke­rä­si­vät muhkeat ää­ni­mää­rät sun­nun­tain alue­vaa­leis­sa

23.01.2022 22:58
Tilaajille
Aluevaalien ennakkoäänestys jatkuu: Pyhäjokiset ovat äänestäneet ahkerimmin alueella, oulaistelaiset vaisuimmin

Alue­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys jatkuu: Py­hä­jo­ki­set ovat ää­nes­tä­neet ah­ke­rim­min alueel­la, ou­lais­te­lai­set vai­suim­min

17.01.2022 17:00
Tilaajille
Vaalivirkailijoista on pulaa – äänestysalueita ollaan karsimassa Oulaisissa kovalla kädellä

Vaa­li­vir­kai­li­jois­ta on pulaa – ää­nes­tys­aluei­ta ollaan kar­si­mas­sa Ou­lai­sis­sa kovalla kädellä

15.08.2021 18:00
Tilaajille
Valtuutetun on oltava tavoitettavissa myös vaalien välillä
Pääkirjoitus

Val­tuu­te­tun on oltava ta­voi­tet­ta­vis­sa myös vaalien välillä

09.06.2021 10:07
Tilaajille
Pyhäjokialueen kunnissa hurjat erot ennakkoon äänestäneiden määrissä - Oulaisissa edelleen nihkeää

Py­hä­jo­ki­alueen kun­nis­sa hurjat erot en­nak­koon ää­nes­tä­nei­den mää­ris­sä - Ou­lai­sis­sa edel­leen nihkeää

07.06.2021 09:12
Tilaajille
Kuntalaiset syttyvät hitaasti vaaleihin Oulaisissa - lue täältä, missä ovat alueen innokkaimmat ennakkoäänestäjät

Kun­ta­lai­set syt­ty­vät hi­taas­ti vaa­lei­hin Ou­lai­sis­sa - lue täältä, missä ovat alueen in­nok­kaim­mat en­nak­ko­ää­nes­tä­jät

03.06.2021 10:48
Tilaajille
Teollisuushallin myynti palautuu Merijärven kunnanhallituksen käsittelyyn tiistaina, myynnistä äänestettänee uudelleen

Teol­li­suus­hal­lin myynti pa­lau­tuu Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn tiis­tai­na, myyn­nis­tä ää­nes­tet­tä­nee uu­del­leen

29.03.2021 12:06
Tilaajille
Lähes puolet haluaisi äänestää netissä kuntavaaleissa

Lähes puolet ha­luai­si ää­nes­tää netissä kun­ta­vaa­leis­sa

31.10.2020 16:00
Tilaajille