Karkauspäivä : Aaro Tör­mi­kos­ki on kar­kaus­päi­vän päi­vän­san­ka­ri: "On sitä monet ih­me­tel­leet ja nau­ra­neet­kin, että miten oot syn­ty­nyt kar­kaus­päi­vä­nä"

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

musiikkiviikot
Katso kuvat: Konsertti meni lauluksi ja leikiksi 500-päiseltä yleisöltä

Katso kuvat: Kon­sert­ti meni lau­luk­si ja lei­kik­si 500-päi­sel­tä ylei­söl­tä

18.11.2017 18:46
Musiikkiviikoilla tänään: Lapset pääsevät laulamaan ja leikkimään

Mu­siik­ki­vii­koil­la tänään: Lapset pää­se­vät lau­la­maan ja leik­ki­mään

18.11.2017 14:11
Sibeliuksen kiehtova maailma vie ajan tajun - sieltä ei ihminen halua pois

Si­be­liuk­sen kieh­to­va maailma vie ajan tajun - sieltä ei ihminen halua pois

15.11.2017 08:42
Lapset eivät tarvitse monia harrastuksia - isän mielestä voi keskittyä kiinnostavaan

Lapset eivät tar­vit­se monia har­ras­tuk­sia - isän mie­les­tä voi kes­kit­tyä kiin­nos­ta­vaan

12.11.2017 20:03
Musiikkiviikoilla tänään: Isänpäivän kahvikonsertissa rakastetuimpia viulusävellyksiä Tikkaselta ja Pensolalta

Mu­siik­ki­vii­koil­la tänään: Isän­päi­vän kah­vi­kon­ser­tis­sa ra­kas­te­tuim­pia viu­lu­sä­vel­lyk­siä Tik­ka­sel­ta ja Pen­so­lal­ta

12.11.2017 13:00
Musiikkiviikoilla tänään: Vuoden artisti Anne-Mari Kivimäki ja seitsemän muusikkokaveria vievät evakkotunnelmiin, sadan vuoden takaiseen Karjalaan sekä nykypäivän venäläiskylään

Mu­siik­ki­vii­koil­la tänään: Vuoden artisti An­ne-Ma­ri Ki­vi­mä­ki ja seit­se­män muu­sik­ko­ka­ve­ria vievät evak­ko­tun­nel­miin, sadan vuoden ta­kai­seen Kar­ja­laan sekä ny­ky­päi­vän ve­nä­läis­ky­lään

08.11.2017 15:05
Kaiut koskettavat vuosisatojen takaa - sävelet ja sanat kantavat sukupolvelta toiselle

Kaiut kos­ket­ta­vat vuo­si­sa­to­jen takaa - sävelet ja sanat kan­ta­vat su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le

08.11.2017 11:20
Musiikkiviikoilla tänään: Maailmalla laajasti tunnettu äänitaituri säväyttää

Mu­siik­ki­vii­koil­la tänään: Maail­mal­la laa­jas­ti tun­net­tu ää­ni­tai­tu­ri sä­väyt­tää

07.11.2017 14:06
Musiikkiviikot alkavat tänään: Barokin laulumusiikkia ja Lutherin tekstejä

Mu­siik­ki­vii­kot alkavat tänään: Barokin lau­lu­mu­siik­kia ja Lut­he­rin teks­te­jä

29.10.2017 13:00