Tutkinta ohi : Poliisi sel­vit­ti Vi­han­nin sa­la­kat­se­lun

Lähihistoriaa : "Näyt­te­ly ei ole sodan ihan­noin­tia, vaan kun­nian­osoi­tus sille su­ku­pol­vel­le joka puo­lus­ti sodissa Suomea"

Nimiä kerätään: Ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

oulainen
Oulaistelaisen Lastumäen tilan historia kiinnostaa laajasti, Sirpa Pietarilan teoksesta otetaan toinen painos

Ou­lais­te­lai­sen Las­tu­mäen tilan his­to­ria kiin­nos­taa laa­jas­ti, Sirpa Pie­ta­ri­lan teok­ses­ta otetaan toinen painos

28.01.2021 10:09
Tilaajille
Katso kuvat: Oulaisten seurakunta juhli 150-vuotista taivaltaan

Katso kuvat: Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta juhli 150-vuo­tis­ta tai­val­taan

02.02.2020 14:30
Nykyiset paanut peräisin 60-luvulta – Kirkon katto korjauksen tarpeessa Oulaisissa

Ny­kyi­set paanut pe­räi­sin 60-lu­vul­ta – Kirkon katto kor­jauk­sen tar­pees­sa Ou­lai­sis­sa

24.05.2019 13:00
Metsäkeskuksien palvelupisteissä muutosta: Vihannista siirto Haapavedelle, Oulaisissa säilyy ennallaan

Met­sä­kes­kuk­sien pal­ve­lu­pis­teis­sä muu­tos­ta: Vi­han­nis­ta siirto Haa­pa­ve­del­le, Ou­lai­sis­sa säilyy en­nal­laan

15.01.2018 13:26
Kuski lensi ulos autostaan suistuessaan pois tieltä Vihannin ja Oulaisten välillä

Kuski lensi ulos au­tos­taan suis­tues­saan pois tieltä Vi­han­nin ja Ou­lais­ten välillä

14.01.2018 11:43
Henkilöauton kuski antoi tilaa vastaantulijalle ja päätyi penkkaan Oulaisissa

Hen­ki­lö­au­ton kuski antoi tilaa vas­taan­tu­li­jal­le ja päätyi penk­kaan Ou­lai­sis­sa

08.12.2017 08:37
Kirjailija Harri Turunen tallensi valtavasti kotiseutuhistoriaa jälkipolville

Kir­jai­li­ja Harri Turunen tal­len­si val­ta­vas­ti ko­ti­seu­tu­his­to­riaa jäl­ki­pol­vil­le

02.12.2017 19:00
Katso kuvat: Konsertti meni lauluksi ja leikiksi 500-päiseltä yleisöltä

Katso kuvat: Kon­sert­ti meni lau­luk­si ja lei­kik­si 500-päi­sel­tä ylei­söl­tä

18.11.2017 18:46
Sari Lind avasi Cafe Hilpan Oulaisiin

Sari Lind avasi Cafe Hilpan Ou­lai­siin

13.11.2017 13:00
Lehto rakentaa uuden tehtaan Oulaisiin

Lehto ra­ken­taa uuden tehtaan Ou­lai­siin

13.11.2017 09:42
Musiikkiviikoilla tänään: Vuoden artisti Anne-Mari Kivimäki ja seitsemän muusikkokaveria vievät evakkotunnelmiin, sadan vuoden takaiseen Karjalaan sekä nykypäivän venäläiskylään

Mu­siik­ki­vii­koil­la tänään: Vuoden artisti An­ne-Ma­ri Ki­vi­mä­ki ja seit­se­män muu­sik­ko­ka­ve­ria vievät evak­ko­tun­nel­miin, sadan vuoden ta­kai­seen Kar­ja­laan sekä ny­ky­päi­vän ve­nä­läis­ky­lään

08.11.2017 15:05
Kaiut koskettavat vuosisatojen takaa - sävelet ja sanat kantavat sukupolvelta toiselle

Kaiut kos­ket­ta­vat vuo­si­sa­to­jen takaa - sävelet ja sanat kan­ta­vat su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le

08.11.2017 11:20
Musiikkiviikot alkavat tänään: Barokin laulumusiikkia ja Lutherin tekstejä

Mu­siik­ki­vii­kot alkavat tänään: Barokin lau­lu­mu­siik­kia ja Lut­he­rin teks­te­jä

29.10.2017 13:00
Junnikkala antoi kiitoksensa Pyille sahateollisuuden luomisesta Oulaisiin

Jun­nik­ka­la antoi kii­tok­sen­sa Pyille sa­ha­teol­li­suu­den luo­mi­ses­ta Ou­lai­siin

28.10.2017 18:11
Tivitek kasvoi vuoden nuoreksi yritykseksi

Tivitek kasvoi vuoden nuo­rek­si yri­tyk­sek­si

28.10.2017 18:11
Vuoden yritys on Kortesojan johtama Pohjolan Tehosiivous

Vuoden yritys on Kor­te­so­jan johtama Poh­jo­lan Te­ho­sii­vous

28.10.2017 18:11
Hirvisoppaa kaikille, Oulainen mukana Suomen suurimmissa peijaisissa

Hir­vi­sop­paa kai­kil­le, Ou­lai­nen mukana Suomen suu­rim­mis­sa pei­jai­sis­sa

24.10.2017 09:28
Tieto nyt: Metsäketo on tulossa Oulaisiin

Tieto nyt: Met­sä­ke­to on tulossa Ou­lai­siin

24.10.2017 08:49
Kaupunginjohtajan valinta menossa valtuuston päätettäväksi

Kau­pun­gin­joh­ta­jan valinta menossa val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si

23.10.2017 12:18
Jäteyrittäjä sanoo hoitaneensa asiat: "Tilanne tuntuu merkilliseltä"

Jä­te­yrit­tä­jä sanoo hoi­ta­neen­sa asiat: "Ti­lan­ne tuntuu mer­kil­li­sel­tä"

13.10.2017 17:29