Tutkinta ohi : Poliisi sel­vit­ti Vi­han­nin sa­la­kat­se­lun

Lähihistoriaa : "Näyt­te­ly ei ole sodan ihan­noin­tia, vaan kun­nian­osoi­tus sille su­ku­pol­vel­le joka puo­lus­ti sodissa Suomea"

Nimiä kerätään: Ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Perussuomalaiset
Ehdokashaastattelu: Eetu Saarenpään mielestä ulko- ja EU-politiikassa ei pidä nöyristellä

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: Eetu Saa­ren­pään mie­les­tä ulko- ja EU-po­li­tii­kas­sa ei pidä nöy­ris­tel­lä

25.03.2023 18:00
Tilaajille
Ehdokashaastattelu: Sanooko ensimmäinen kerta toden Anu Mattilalle eduskuntavaaleissakin?

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: Sanooko en­sim­mäi­nen kerta toden Anu Mat­ti­lal­le edus­kun­ta­vaa­leis­sa­kin?

25.03.2023 08:00
Tilaajille
Vaalipaneeli: Enemmistö kansanedustajaehdokkaista veisi Suomen Natoon ilman Ruotsia

Vaa­li­pa­nee­li: Enem­mis­tö kan­sa­ne­dus­ta­jaeh­dok­kais­ta veisi Suomen Natoon ilman Ruotsia

01.02.2023 13:30 1
Perussuomalaiset: "Turvetuotannolla on iso merkitys Suomen huoltovarmuudelle ja energian riittävyydelle"

Pe­rus­suo­ma­lai­set: "Tur­ve­tuo­tan­nol­la on iso mer­ki­tys Suomen huol­to­var­muu­del­le ja ener­gian riit­tä­vyy­del­le"

05.09.2022 13:30
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan perussuomalaiset vaativat aluevaalien uusimista Haapaveden epäillyn vaalirikkomuksen vuoksi – puolue epäilee vaalirikkomusta myös Nivalassa

Poh­jois-Poh­jan­maan pe­rus­suo­ma­lai­set vaa­ti­vat alue­vaa­lien uu­si­mis­ta Haa­pa­ve­den epäil­lyn vaa­li­rik­ko­muk­sen vuoksi – puolue epäilee vaa­li­rik­ko­mus­ta myös Ni­va­las­sa

16.02.2022 13:00
Tilaajille
Yllätysnimi Raahen kaupunginvaltuuston johtoon, oulaistelaisjuurista Nina Pulkkasta esitetään kyseiseen paikkaan

Yl­lä­tys­ni­mi Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton joh­toon, ou­lais­te­lais­juu­ris­ta Nina Pulk­kas­ta esi­te­tään ky­sei­seen paik­kaan

14.07.2021 08:17
Tilaajille
Haapaveden salaama pöytäkirja: Somekohun keskelle joutunut valtuutettu Ilkka Repo ei ilmaantunut kaupunginhallituksen kuulemiseen virkasuhteensa jatkosta

Haa­pa­ve­den salaama pöy­tä­kir­ja: So­me­ko­hun kes­kel­le jou­tu­nut val­tuu­tet­tu Ilkka Repo ei il­maan­tu­nut kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kuu­le­mi­seen vir­ka­suh­teen­sa jat­kos­ta

18.03.2021 12:59
Tilaajille
Ilkka Revon alatyyliset kommentit otetaan perussuomalaisten puoluehallituksen syyniin – paikallisyhdistys päättää kohun keskelle joutuneen valtuutetun kuntavaalikelpoisuudesta

Ilkka Revon ala­tyy­li­set kom­men­tit otetaan pe­rus­suo­ma­lais­ten puo­lue­hal­li­tuk­sen syyniin – pai­kal­li­syh­dis­tys päättää kohun kes­kel­le jou­tu­neen val­tuu­te­tun kun­ta­vaa­li­kel­poi­suu­des­ta

14.03.2021 11:00
Tilaajille
Kohun keskelle joutunut perussuomalaisten Ilkka Repo avautuu nyt: Pyydän anteeksi, linjani täytyy muuttua kokonaan

Kohun kes­kel­le jou­tu­nut pe­rus­suo­ma­lais­ten Ilkka Repo avautuu nyt: Pyydän an­teek­si, linjani täytyy muuttua ko­ko­naan

09.03.2021 08:57
Tilaajille
Piirijärjestöjen puheenjohtajat oikealta vasemmalle: Perussuomalaisten Ilkka Revon kanssa ei voi tehdä minkäänlaista yhteistyötä

Pii­ri­jär­jes­tö­jen pu­heen­joh­ta­jat oi­keal­ta va­sem­mal­le: Pe­rus­suo­ma­lais­ten Ilkka Revon kanssa ei voi tehdä min­kään­lais­ta yh­teis­työ­tä

08.03.2021 19:10
Perussuomalaisten puoluejohto tuomitsee haapavetisen Ilkka Revon Facebook-käyttäytymisen, Jussi Halla-aho Kalevalle: "Näkemäni päivitys oli asiaton"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten puo­lue­joh­to tuo­mit­see haa­pa­ve­ti­sen Ilkka Revon Fa­ce­book-käyt­täy­ty­mi­sen, Jussi Hal­la-aho Ka­le­val­le: "Nä­ke­mä­ni päi­vi­tys oli asia­ton"

08.03.2021 14:09
Tilaajille
Haapavetinen Ilkka Repo kiistää solvanneensa Krista Kiurua "lypsylehmäksi", mutta myöntää huolimattomat sanavalinnat – IS: Puoluesihteeri vaatii selvitystä

Haa­pa­ve­ti­nen Ilkka Repo kiistää sol­van­neen­sa Krista Kiurua "lyp­sy­leh­mäk­si", mutta myöntää huo­li­mat­to­mat sa­na­va­lin­nat – IS: Puo­lue­sih­tee­ri vaatii sel­vi­tys­tä

08.03.2021 08:35
Tilaajille