Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Ensihoito Pohjois-Pohjanmaalla sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi, kokonaiskustannuksien ennustetaan pienenevän

En­si­hoi­to Poh­jois-Poh­jan­maal­la sai­raan­hoi­to­pii­rin omaksi toi­min­nak­si, ko­ko­nais­kus­tan­nuk­sien en­nus­te­taan pie­ne­ne­vän

18.10.2020 20:15 0