Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vaalit
Ehdokashaastattelu: Seppo Sorvarin toiveissa edelleen lähijuna Raahesta pohjoiseen

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: Seppo Sor­va­rin toi­veis­sa edel­leen lä­hi­ju­na Raa­hes­ta poh­joi­seen

25.03.2023 12:00
Tilaajille
Ehdokashaastattelu: Sari Nurroa huolettaa valtion velkaantuminen

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: Sari Nurroa huo­let­taa valtion vel­kaan­tu­mi­nen

25.03.2023 10:00
Tilaajille
Vedonlyöntikertoimet: perussuomalaiset nousee Oulun vaalipiirin ykköspuolueeksi

Ve­don­lyön­ti­ker­toi­met: pe­rus­suo­ma­lai­set nousee Oulun vaa­li­pii­rin yk­kös­puo­lueek­si

12.03.2023 13:30
Tilaajille
Vaalipaneeli: Enemmistö kansanedustajaehdokkaista veisi Suomen Natoon ilman Ruotsia

Vaa­li­pa­nee­li: Enem­mis­tö kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kais­ta veisi Suomen Natoon ilman Ruotsia

01.02.2023 13:30 1
Kolme viidestä aikoo varmasti äänestää eduskuntavaaleissa – puolue on noussut ehdokasta tärkeämmäksi

Kolme vii­des­tä aikoo var­mas­ti ää­nes­tää edus­kun­ta­vaa­leis­sa – puolue on noussut eh­do­kas­ta tär­keäm­mäk­si

23.01.2023 21:00
Tilaajille
Suomenselän Osuuspankin uusi edustajisto valittiin, katso ketkä edustavat jäseniä Pyhäjokialueella

Suo­men­se­län Osuus­pan­kin uusi edus­ta­jis­to va­lit­tiin, katso ketkä edus­ta­vat jäseniä Py­hä­jo­ki­alueel­la

10.12.2022 06:00
Tilaajille
Kirkkoneuvosto päätti: Oulaisten seurakunnan toimistosihteerin vapautuva virka täytetään määräajaksi, seurakunnan ylimmän johdon palkkoja korotetaan

Kirk­ko­neu­vos­to päätti: Ou­lais­ten seu­ra­kun­nan toi­mis­to­sih­tee­rin va­pau­tu­va virka täy­te­tään mää­räa­jak­si, seu­ra­kun­nan ylimmän johdon palk­ko­ja ko­ro­te­taan

07.05.2022 06:00
Tilaajille
Juha Sipilä Pohjois-Pohjanmaan äänikuninkaaksi – Keskustan entiset kansanedustajat Tapani Tölli ja Niilo Keränen keräsivät muhkeat äänimäärät sunnuntain aluevaaleissa

Juha Sipilä Poh­jois-Poh­jan­maan ää­ni­ku­nin­kaak­si – ­Kes­kus­tan entiset kan­san­edus­ta­jat Tapani Tölli ja Niilo Keränen ke­rä­si­vät muhkeat ää­ni­mää­rät sun­nun­tain alue­vaa­leis­sa

23.01.2022 22:58
Tilaajille
Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa ensi viikon keskiviikkona, koronatilanne otetaan huomioon vaalijärjestelyissä

Alue­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa ensi viikon kes­ki­viik­ko­na, ko­ro­na­ti­lan­ne otetaan huo­mioon vaa­li­jär­jes­te­lyis­sä

07.01.2022 06:00
Valtuutetun on oltava tavoitettavissa myös vaalien välillä
Pääkirjoitus

Val­tuu­te­tun on oltava ta­voi­tet­ta­vis­sa myös vaalien välillä

09.06.2021 10:07
Tilaajille
Pyhäjokialueen kunnissa hurjat erot ennakkoon äänestäneiden määrissä - Oulaisissa edelleen nihkeää

Py­hä­jo­ki­alueen kun­nis­sa hurjat erot en­nak­koon ää­nes­tä­nei­den mää­ris­sä - Ou­lai­sis­sa edel­leen nihkeää

07.06.2021 09:12
Tilaajille
Kuntalaiset syttyvät hitaasti vaaleihin Oulaisissa - lue täältä, missä ovat alueen innokkaimmat ennakkoäänestäjät

Kun­ta­lai­set syt­ty­vät hi­taas­ti vaa­lei­hin Ou­lai­sis­sa - lue täältä, missä ovat alueen in­nok­kaim­mat en­nak­ko­ää­nes­tä­jät

03.06.2021 10:48
Tilaajille
Puolueet täydensivät ehdokaslistojaan: Tässä ovat uudet kuntavaaliehdokkaat Pyhäjoella ja Raahessa

Puo­lueet täy­den­si­vät eh­do­kas­lis­to­jaan: Tässä ovat uudet kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat Py­hä­joel­la ja Raa­hes­sa

05.05.2021 08:36
Tilaajille
32 jäsentä valitaan Metsänhoitoyhdistysten valtuustoon

32 jäsentä va­li­taan Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten val­tuus­toon

07.11.2020 09:00
Tilaajille