Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vestia Oy
Seuraa verkkoluentoa: Anu Linnala ja Suvi Kontio kertovat, miten uudistettu jätelaki vaikuttaa ihmisten arkeen

Seuraa verk­ko­luen­toa: Anu Linnala ja Suvi Kontio ker­to­vat, miten uu­dis­tet­tu jä­te­la­ki vai­kut­taa ih­mis­ten arkeen

14.03.2023 06:00
Vestian toimialueella viivästyksiä jäteastiatyhjennyksissä

Vestian toi­mi­alueel­la vii­väs­tyk­siä jä­te­as­tia­tyh­jen­nyk­sis­sä

10.02.2023 11:00
Tilaajille
Jätelaki uudistui: "Jokilaaksojen alueella on tehty parituhatta kompostointi-ilmoitusta, valtaosalla ilmoitus on vielä tekemättä"

Jä­te­la­ki uu­dis­tui: "Jo­ki­laak­so­jen alueel­la on tehty pa­ri­tu­hat­ta kom­pos­toin­ti-il­moi­tus­ta, val­ta­osal­la il­moi­tus on vielä te­ke­mät­tä"

07.02.2023 11:31
Vestia kerää joulukuuset maksutta tammikuussa

Vestia kerää jou­lu­kuu­set mak­sut­ta tam­mi­kuus­sa

28.12.2022 13:30
Tilaajille
Poistotekstiilit kiertoon Vestian lajittelupihojen kautta

Pois­to­teks­tii­lit kier­toon Vestian la­jit­te­lu­pi­ho­jen kautta

28.11.2022 17:00
Tilaajille
Marraskuussa muutos käyttöön: Maksutavat muuttuvat Vestian toimipisteillä

Mar­ras­kuus­sa muutos käyt­töön: Mak­su­ta­vat muut­tu­vat Vestian toi­mi­pis­teil­lä

31.10.2022 17:00
Tilaajille
Ekopisteet eivät ole kaatopaikkoja: "Ekopisteille jätetään tavaraa, joka ei sinne kuulu"

Eko­pis­teet eivät ole kaa­to­paik­ko­ja: "E­ko­pis­teil­le jä­te­tään ta­va­raa, joka ei sinne kuulu"

27.08.2022 06:00
Tilaajille
Kärsämäen lajittelupihan avajaisia vietetään keskiviikkona, katso video miten lajittelupihan automaattia käytetään

Kär­sä­mäen la­jit­te­lu­pi­han ava­jai­sia vie­te­tään kes­ki­viik­ko­na, katso video miten la­jit­te­lu­pi­han au­to­maat­tia käy­te­tään

07.08.2022 06:00
Tilaajille
Kaikki muovipakkaukset kelpaavat nyt muovinkeräykseen

Kaikki muo­vi­pak­kauk­set kel­paa­vat nyt muo­vin­ke­räyk­seen

15.06.2022 13:30
Tilaajille
Vestia aloittaa kesäkuussa poistotekstiilien keräämisen kaikilla lajittelupihoilla

Vestia aloit­taa ke­sä­kuus­sa pois­to­teks­tii­lien ke­rää­mi­sen kai­kil­la la­jit­te­lu­pi­hoil­la

31.05.2022 06:00
Tilaajille
Vestia: "Kuntalaisten jätteet pystyttiin hyödyntämään lähes 100 prosenttisesti"

Vestia: "Kun­ta­lais­ten jätteet pys­tyt­tiin hyö­dyn­tä­mään lähes 100 pro­sent­ti­ses­ti"

25.05.2022 11:00
Tilaajille
Kierrätyskontit täyttyivät Merijärvellä

Kier­rä­tys­kon­tit täyt­tyi­vät Me­ri­jär­vel­lä

19.05.2022 10:00
Tilaajille
Vestia laajentaa muovijätteiden keräyksen huhtikuussa Merijärvelle ja Pyhäjoelle

Vestia laa­jen­taa muo­vi­jät­tei­den ke­räyk­sen huh­ti­kuus­sa Me­ri­jär­vel­le ja Py­hä­joel­le

19.02.2022 13:30
Tilaajille
Vestia selvitti: asiakkailta paremmat pisteet lajittelupihoille kuin hyötyjäteasemille

Vestia sel­vit­ti: asiak­kail­ta pa­rem­mat pisteet la­jit­te­lu­pi­hoil­le kuin hyö­ty­jä­te­ase­mil­le

11.01.2022 13:30
Tilaajille
Pyhäjoen jäteasemalla otetaan vastaan myös muovia

Py­hä­joen jä­te­ase­mal­la otetaan vastaan myös muovia

28.12.2021 06:00
Tilaajille
Jätemaksut kallistuvat tammikuun alussa

Jä­te­mak­sut kal­lis­tu­vat tam­mi­kuun alussa

27.12.2021 11:00
Tilaajille
Jätekuljetukset viranomaisten tehotarkkailussa, saldona sakot ja kolme huomautusta

Jä­te­kul­je­tuk­set vi­ran­omais­ten te­ho­tark­kai­lus­sa, saldona sakot ja kolme huo­mau­tus­ta

03.12.2021 11:00
Tilaajille
Vestian muovipakkausten erilliskeräys laajenee Kärsämäelle

Vestian muo­vi­pak­kaus­ten eril­lis­ke­räys laa­je­nee Kär­sä­mäel­le

10.11.2021 11:00
Tilaajille
Biojätteen erilliskeräys alkaa heinäkuussa 2022, maksutonta kierrätysneuvontaa bio- ja pakkauslajittelun tueksi

Bio­jät­teen eril­lis­ke­räys alkaa hei­nä­kuus­sa 2022, mak­su­ton­ta kier­rä­tys­neu­von­taa bio- ja pak­kaus­la­jit­te­lun tueksi

24.09.2021 08:00
Tilaajille
Vestia järjestää taas kierrätyspäiviä, Merijärvellä ajankohta on syyskuun alussa

Vestia jär­jes­tää taas kier­rä­tys­päi­viä, Me­ri­jär­vel­lä ajan­koh­ta on syys­kuun alussa

16.08.2021 10:00
Tilaajille