50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Vestia Oy
Uusi jätemaksutaksa hyväksyttiin - jätemaksut nousevat ensi vuoden alussa

Uusi jä­te­mak­su­tak­sa hy­väk­syt­tiin - jä­te­mak­sut nou­se­vat ensi vuoden alussa

18.12.2023 15:00
Vaalikiertueet näkyvät jo alueella: Pekka Haavisto vieraili kiertueella myös Vestialla

Vaa­li­kier­tueet näkyvät jo alueel­la: Pekka Haa­vis­to vie­rai­li kier­tueel­la myös Ves­tial­la

14.10.2023 12:00
Tilaajille
Merijärvi ja Vestia tekevät tonttikaupat lajittelupihan rakentamista varten

Me­ri­jär­vi ja Vestia tekevät tont­ti­kau­pat la­jit­te­lu­pi­han ra­ken­ta­mis­ta varten

07.10.2023 12:00
Tilaajille
Jätteiden keräysvelvoite sakkaa 485 taloyhtiössä, yhtiöistä noin puolet on Pyhäjokialueella

Jät­tei­den ke­räys­vel­voi­te sakkaa 485 ta­loyh­tiös­sä, yh­tiöis­tä noin puolet on Py­hä­jo­ki­alueel­la

05.09.2023 13:30
Tilaajille
Vestia: "Vestian alueella 485 taloyhtiötä ei täytä jätteiden keräysvelvoitetta"

Vestia: "Ves­tian alueel­la 485 ta­lo­yh­tiö­tä ei täytä jät­tei­den ke­räys­vel­voi­tet­ta"

05.09.2023 11:00
Tilaajille
Vestia: Jäteastioiden toimituksissa viivästyksiä

Vestia: Jä­te­as­tioi­den toi­mi­tuk­sis­sa vii­väs­tyk­siä

22.06.2023 06:00
Tilaajille
Seuraa verkkoluentoa: Anu Linnala ja Suvi Kontio kertovat, miten uudistettu jätelaki vaikuttaa ihmisten arkeen

Seuraa verk­ko­luen­toa: Anu Linnala ja Suvi Kontio ker­to­vat, miten uu­dis­tet­tu jä­te­la­ki vai­kut­taa ih­mis­ten arkeen

14.03.2023 06:00
Vestian toimialueella viivästyksiä jäteastiatyhjennyksissä

Vestian toi­mi­alueel­la vii­väs­tyk­siä jä­te­as­tia­tyh­jen­nyk­sis­sä

10.02.2023 11:00
Tilaajille
Jätelaki uudistui: "Jokilaaksojen alueella on tehty parituhatta kompostointi-ilmoitusta, valtaosalla ilmoitus on vielä tekemättä"

Jä­te­la­ki uu­dis­tui: "Jo­ki­laak­so­jen alueel­la on tehty pa­ri­tu­hat­ta kom­pos­toin­ti-il­moi­tus­ta, val­ta­osal­la il­moi­tus on vielä te­ke­mät­tä"

07.02.2023 11:31
Vestia kerää joulukuuset maksutta tammikuussa

Vestia kerää jou­lu­kuu­set mak­sut­ta tam­mi­kuus­sa

28.12.2022 13:30
Tilaajille
Poistotekstiilit kiertoon Vestian lajittelupihojen kautta

Pois­to­teks­tii­lit kier­toon Vestian la­jit­te­lu­pi­ho­jen kautta

28.11.2022 17:00
Tilaajille
Marraskuussa muutos käyttöön: Maksutavat muuttuvat Vestian toimipisteillä

Mar­ras­kuus­sa muutos käyt­töön: Mak­su­ta­vat muut­tu­vat Vestian toi­mi­pis­teil­lä

31.10.2022 17:00
Tilaajille
Ekopisteet eivät ole kaatopaikkoja: "Ekopisteille jätetään tavaraa, joka ei sinne kuulu"

Eko­pis­teet eivät ole kaa­to­paik­ko­ja: "E­ko­pis­teil­le jä­te­tään ta­va­raa, joka ei sinne kuulu"

27.08.2022 06:00
Tilaajille
Kärsämäen lajittelupihan avajaisia vietetään keskiviikkona, katso video miten lajittelupihan automaattia käytetään

Kär­sä­mäen la­jit­te­lu­pi­han ava­jai­sia vie­te­tään kes­ki­viik­ko­na, katso video miten la­jit­te­lu­pi­han au­to­maat­tia käy­te­tään

07.08.2022 06:00
Tilaajille
Kaikki muovipakkaukset kelpaavat nyt muovinkeräykseen

Kaikki muo­vi­pak­kauk­set kel­paa­vat nyt muo­vin­ke­räyk­seen

15.06.2022 13:30
Tilaajille
Vestia aloittaa kesäkuussa poistotekstiilien keräämisen kaikilla lajittelupihoilla

Vestia aloit­taa ke­sä­kuus­sa pois­to­teks­tii­lien ke­rää­mi­sen kai­kil­la la­jit­te­lu­pi­hoil­la

31.05.2022 06:00
Tilaajille
Vestia: "Kuntalaisten jätteet pystyttiin hyödyntämään lähes 100 prosenttisesti"

Vestia: "Kun­ta­lais­ten jätteet pys­tyt­tiin hyö­dyn­tä­mään lähes 100 pro­sent­ti­ses­ti"

25.05.2022 11:00
Tilaajille
Kierrätyskontit täyttyivät Merijärvellä

Kier­rä­tys­kon­tit täyt­tyi­vät Me­ri­jär­vel­lä

19.05.2022 10:00
Tilaajille
Vestia laajentaa muovijätteiden keräyksen huhtikuussa Merijärvelle ja Pyhäjoelle

Vestia laa­jen­taa muo­vi­jät­tei­den ke­räyk­sen huh­ti­kuus­sa Me­ri­jär­vel­le ja Py­hä­joel­le

19.02.2022 13:30
Tilaajille
Vestia selvitti: asiakkailta paremmat pisteet lajittelupihoille kuin hyötyjäteasemille

Vestia sel­vit­ti: asiak­kail­ta pa­rem­mat pisteet la­jit­te­lu­pi­hoil­le kuin hyö­ty­jä­te­ase­mil­le

11.01.2022 13:30
Tilaajille