Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Tilaajille

Alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta lii­kun­ta­paik­ko­jen ra­ken­ta­mi­seen rahaa Haa­pa­ve­del­le, Kär­sä­mäel­le, Py­hä­joel­le ja Ou­lai­siin

Aluehallintovirastot myönsivät liikuntapaikkojen rakentamiseen avustuksia yhteensä 11,5 miljoonaa euroa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi liikuntapaikkarakentamiseen avustusta 10 hakijalle yhteensä 770 000 euroa ja luonnon virkistyskäyttöön liittyviin hankkeisiin viidelle hakijalle yhteensä 145 000 euroa.