Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kou­lu­tus­kes­kus Jedusta am­mat­tiin val­mis­tui 540 opis­ke­li­jaa

Koulutuskeskus JEDUsta lukuvuonna 2021–2022 valmistuneet opiskelijat, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisuun.