Tutustu Vau!Hausiin: Täl­lai­sel­ta näyttää Ou­lais­ten uusissa yrit­tä­jien pal­ve­lu­ti­lois­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Haapajärvi

Kau­pun­ki­leh­ti Selänne lakkaa il­mes­ty­mäs­tä hel­mi­kuun lopussa

10.01.2024 10:00
Tilaajille
Poliisi: Haapajärveltä anastettu tankkausasema löytyi kotietsinnällä Oulaisista

Po­lii­si: Haa­pa­jär­vel­tä anas­tet­tu tank­kau­sa­se­ma löytyi ko­tiet­sin­näl­lä Ou­lai­sis­ta

28.11.2023 08:02
Tilaajille
Jonna Tamminen valittiin Haapajärven kaupunginjohtajaksi, Kari Jokela valittiin virkaan varalle

Jonna Tam­mi­nen va­lit­tiin Haa­pa­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­jak­si, Kari Jokela va­lit­tiin virkaan varalle

14.11.2023 19:06
Tilaajille
Haapajärvi valitsee johtajan: Kari Jokela ja Jonna Tamminen kutsuttiin soveltuvuusarviointiin

Haa­pa­jär­vi va­lit­see joh­ta­jan: Kari Jokela ja Jonna Tam­mi­nen kut­sut­tiin so­vel­tu­vuu­sar­vioin­tiin

31.10.2023 12:15
Tilaajille
Haapajärvi valitsee kaupunginjohtajan: Merijärven Kari Jokela on yksi haastatteluun kutsutuista

Haa­pa­jär­vi va­lit­see kau­pun­gin­joh­ta­jan: Me­ri­jär­ven Kari Jokela on yksi haas­tat­te­luun kut­su­tuis­ta

19.10.2023 12:22
Tilaajille
Merijärven Jokela haki virkaa: Haapajärven kaupunginjohtajan jatkettu haku toi kahdeksan uutta hakijaa

Me­ri­jär­ven Jokela haki virkaa: Haa­pa­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­jan jat­ket­tu haku toi kah­dek­san uutta hakijaa

09.10.2023 11:11
Tilaajille
Haapajärvi jatkaa kaupunginjohtajan hakua toiselle kierrokselle, Merijärven Kari Jokela on yksi virkaa hakeneista

Haa­pa­jär­vi jatkaa kau­pun­gin­joh­ta­jan hakua toi­sel­le kier­rok­sel­le, Me­ri­jär­ven Kari Jokela on yksi virkaa ha­ke­neis­ta

27.09.2023 12:00
Tilaajille
Hakijoista Jokelalla ainoastaan kuntajohtajatausta - Haapajärven hallitus päättää kaupunginjohtajan valinnan jatkotoimenpiteistä

Ha­ki­jois­ta Jo­ke­lal­la ai­noas­taan kun­ta­joh­ta­ja­taus­ta - Haa­pa­jär­ven hal­li­tus päättää kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­nan jat­ko­toi­men­pi­teis­tä

25.09.2023 18:00
Tilaajille
Osa linja-autovuoroista muuttuu kesäkuussa ja elokuussa reitillä Oulainen-Ylivieska-Nivala-Haapajärvi

Osa lin­ja-au­to­vuo­rois­ta muuttuu ke­sä­kuus­sa ja elo­kuus­sa rei­til­lä Ou­lai­nen-Yli­vies­ka-Ni­va­la-Haa­pa­jär­vi

04.05.2023 11:00
Tilaajille
Miten tuulivoimarakentaminen hyödynnetään alueella, työllistääkö se väkeä: Lujabetoni alkaa rakentaa tuulivoimalatorneja ja Jedu kehittää uusiutuvaan energiaan liittyvää koulutusta

Miten tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen hyö­dyn­ne­tään alueel­la, työl­lis­tää­kö se väkeä: Lu­ja­be­to­ni alkaa ra­ken­taa tuu­li­voi­ma­la­tor­ne­ja ja Jedu ke­hit­tää uu­siu­tu­vaan ener­giaan liit­ty­vää kou­lu­tus­ta

26.04.2023 06:00
Tilaajille
Matikkakilpailun herruus ratkaistiin yhdeksän lukion kesken, kokeile saatko ratkaistua kaksi kilpailutehtävää

Ma­tik­ka­kil­pai­lun herruus rat­kais­tiin yh­dek­sän lukion kesken, kokeile saatko rat­kais­tua kaksi kil­pai­lu­teh­tä­vää

04.03.2023 06:00
Tilaajille
Geologian tutkimuskeskus jatkaa tutkimusprojektia Pyhäjokialueella: "Maanomistajia informoidaan tutkimuksista"

Geo­lo­gian tut­ki­mus­kes­kus jatkaa tut­ki­musp­ro­jek­tia Py­hä­jo­kia­lueel­la: "Maa­no­mis­ta­jia in­for­moi­daan tut­ki­muk­sis­ta"

14.01.2023 06:00
"Äiti, tämä traktorijonohan kestää iltaan asti", ihmetteli Topi Waltakunnallisilla Weteraanikonepäivillä Oulaisissa

"Äiti, tämä trak­to­ri­jo­no­han kestää iltaan asti", ih­met­te­li Topi Wal­ta­kun­nal­li­sil­la We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vil­lä Ou­lai­sis­sa

10.07.2022 11:00
Tilaajille
Koulutuskeskus Jedusta ammattiin valmistui 540 opiskelijaa

Kou­lu­tus­kes­kus Jedusta am­mat­tiin val­mis­tui 540 opis­ke­li­jaa

31.05.2022 13:02
THL: Pohjois-Pohjanmaalla kaksi uutta koronatartuntaa, molemmat Haapajärvellä – koko maassa 120 uutta tautitapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, mo­lem­mat Haa­pa­jär­vel­lä – koko maassa 120 uutta tau­ti­ta­paus­ta

05.06.2021 13:22
Pohjois-Pohjanmaalla seitsemän uutta tartuntaa, Oulussa nollapäivä – tartuntoja nyt eteläosassa maakuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la seit­se­män uutta tar­tun­taa, Oulussa nol­la­päi­vä – tar­tun­to­ja nyt ete­läo­sas­sa maa­kun­taa

18.05.2021 14:45