Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Avoimet virat
Kuukausi
Valtuusto valitsi Raution johtajaksi Lestijärvelle: "Kun valinta perustuu yksimieliseen päätökseen, se antaa hyvät eväät aloittaa työ kunnanjohtajana"

Val­tuus­to valitsi Raution joh­ta­jak­si Les­ti­jär­vel­le: "Kun valinta pe­rus­tuu yk­si­mie­li­seen pää­tök­seen, se antaa hyvät eväät aloit­taa työ kun­nan­joh­ta­ja­na"

24.03.2023 11:00
Tilaajille
Jedun kehitysjohtajan haku etenee: Kolme hakijaa valittiin soveltuvuusarviointiin

Jedun ke­hi­tys­joh­ta­jan haku etenee: Kolme hakijaa va­lit­tiin so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin

20.03.2023 13:30
Tilaajille
Vaalaan valitaan kunnanjohtaja, Päivi Rautio sai kutsun haastatteluun

Vaalaan va­li­taan kun­nan­joh­ta­ja, Päivi Rautio sai kutsun haas­tat­te­luun

18.03.2023 06:00
Tilaajille
Kunnanhallitus esittää Päivi Rautiota kunnanjohtajaksi, valtuusto tekee päätöksen ensi viikolla

Kun­nan­hal­li­tus esittää Päivi Rau­tio­ta kun­nan­joh­ta­jak­si, val­tuus­to tekee pää­tök­sen ensi vii­kol­la

16.03.2023 13:30
Tilaajille
Antti-Jussi Vahteala hakee Jedun kehitysjohtajan virkaa, toinen haku toi 13 uutta hakijaa

Ant­ti-Jus­si Vah­tea­la hakee Jedun ke­hi­tys­joh­ta­jan virkaa, toinen haku toi 13 uutta hakijaa

01.03.2023 13:30
Tilaajille
Vanhemmat
Seitsemän haki Merijärven kunnan kiinteistönhoitajaksi, kolme hakijaa haastatellaan

Seit­se­män haki Me­ri­jär­ven kunnan kiin­teis­tön­hoi­ta­jak­si, kolme hakijaa haas­ta­tel­laan

24.02.2023 11:00
Tilaajille
Raiskilalle valintaan seuraaja: Päivi Rautio haki kunnanjohtajaksi Vaalaan

Rais­ki­lal­le va­lin­taan seu­raa­ja: Päivi Rautio haki kun­nan­joh­ta­jak­si Vaalaan

22.02.2023 06:00
Tilaajille
Jedulle palkataan kehitysjohtaja: Katso ketkä kolme valittiin haastattelujen jälkeen soveltuvuusarviointiin

Jedulle pal­ka­taan ke­hi­tys­joh­ta­ja: Katso ketkä kolme va­lit­tiin haas­tat­te­lu­jen jälkeen so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin

20.01.2023 10:54
Ylivieska palkkaa uuden kulttuurijohtajan: kuusi hakijoista kutsutaan haastatteluun, mukana Kärsämäen Ira Toppinen

Yli­vies­ka palkkaa uuden kult­tuu­ri­joh­ta­jan: kuusi ha­ki­jois­ta kut­su­taan haas­tat­te­luun, mukana Kär­sä­mäen Ira Top­pi­nen

02.01.2023 11:00
RAS: Pyykkönen valittiin hoidon ja hoivan palvelujohtajaksi ja Alatalo terveydenhuollon johtajaksi

RAS: Pyyk­kö­nen va­lit­tiin hoidon ja hoivan pal­ve­lu­joh­ta­jak­si ja Alatalo ter­vey­den­huol­lon joh­ta­jak­si

20.05.2022 06:00
Tilaajille
Kirkkoneuvosto päätti: Oulaisten seurakunnan toimistosihteerin vapautuva virka täytetään määräajaksi, seurakunnan ylimmän johdon palkkoja korotetaan

Kirk­ko­neu­vos­to päätti: Ou­lais­ten seu­ra­kun­nan toi­mis­to­sih­tee­rin va­pau­tu­va virka täy­te­tään mää­räa­jak­si, seu­ra­kun­nan ylimmän johdon palk­ko­ja ko­ro­te­taan

07.05.2022 06:00
Tilaajille
Kalajoen virkojen valintaprosessi etenee: Jokela haastatellaan perjantaina, Sarpola ensi viikolla

Ka­la­joen vir­ko­jen va­lin­ta­pro­ses­si etenee: Jokela haas­ta­tel­laan per­jan­tai­na, Sarpola ensi vii­kol­la

05.01.2022 17:00
Tilaajille
Valitus kumosi aiemman valinnan: Rakennustarkastajan virka uudelleen hakuun Haapavedellä

Valitus kumosi aiemman va­lin­nan: Ra­ken­nus­tar­kas­ta­jan virka uu­del­leen hakuun Haa­pa­ve­del­lä

16.11.2021 11:00
Tilaajille