Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Ylivieska
Vääntö Ylivieskan lentokentästä jatkuu: Navettaa suunnitellut Juha Pylväs vetäytyy, kaupunki hylkäämässä Juha Kärkkäisen ja liikekumppanin tarjouksen

Vääntö Yli­vies­kan len­to­ken­täs­tä jatkuu: Na­vet­taa suun­ni­tel­lut Juha Pylväs ve­täy­tyy, kau­pun­ki hyl­kää­mäs­sä Juha Kärk­käi­sen ja lii­ke­kump­pa­nin tar­jouk­sen

23.01.2024 08:42
Tilaajille
Tavarataloketju Kärkkäinen hakee uutta toimitusjohtajaa – nykyinen toimitusjohtaja Juha Kärkkäinen: "Ei kiinnosta vastailla sinulle"

Ta­va­ra­ta­lo­ket­ju Kärk­käi­nen hakee uutta toi­mi­tus­joh­ta­jaa – ny­kyi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Kärk­käi­nen: "Ei kiin­nos­ta vas­tail­la si­nul­le"

02.01.2024 06:00
Tilaajille
Riikka Moilanen aloittaa yllättäen Taukokankaan toimitusjohtajana ja jatkaa samalla Oulaisten kaupunginjohtajana – "Vapaa-ajastani otan sen"

Riikka Moi­la­nen aloit­taa yl­lät­täen Tau­ko­kan­kaan toi­mi­tus­joh­ta­ja­na ja jatkaa samalla Ou­lais­ten kau­pun­gin­joh­ta­ja­na – "Va­paa-ajas­ta­ni otan sen"

27.12.2023 18:00 1
Tilaajille
Janne Isomaa irtisanoutui Merijärven kappeliseurakunnan kappalaisen virasta

Janne Isomaa ir­ti­sa­nou­tui Me­ri­jär­ven kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sen virasta

22.11.2023 06:00
Tilaajille
Yksi Ylivieskan Kärkkäisen murtovarkaudesta epäilty otettiin kiinni Romaniassa

Yksi Yli­vies­kan Kärk­käi­sen mur­to­var­kau­des­ta epäilty otet­tiin kiinni Ro­ma­nias­sa

08.11.2023 15:45
Tilaajille
Ylivieskan Kärkkäiselle murtautuneet veivät koruja ja älykelloja – kaksi epäiltyä vangittu poissaolevana ja etsintäkuulutettu

Yli­vies­kan Kärk­käi­sel­le mur­tau­tu­neet veivät koruja ja äly­kel­lo­ja – kaksi epäil­tyä van­git­tu pois­sa­ole­va­na ja et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu

25.10.2023 13:26
Tilaajille
Oulaistelainen Joona Vuoti on edennyt porras portaalta kohti ammattimaista painimista – nyt hän tavoittelee MM-mitalia: "Välietappi"

Ou­lais­te­lai­nen Joona Vuoti on edennyt porras por­taal­ta kohti am­mat­ti­mais­ta pai­ni­mis­ta – nyt hän ta­voit­te­lee MM-mi­ta­lia: "Vä­lie­tap­pi"

23.10.2023 19:13
Tilaajille
Haapaveden Eija Saarela valittiin Ylivieskan hallintojohtajaksi

Haa­pa­ve­den Eija Saarela va­lit­tiin Yli­vies­kan hal­lin­to­joh­ta­jak­si

05.09.2023 09:12
Tilaajille
Valinta tänään - Ylivieskan hallintojohtaja valitaan, kärkiehdokkaina Jokela, Saarela ja Väätäinen

Valinta tänään - Yli­vies­kan hal­lin­to­joh­ta­ja va­li­taan, kär­ki­eh­dok­kai­na Jokela, Saarela ja Vää­täi­nen

04.09.2023 11:00
Tilaajille
Katso koulurauhan julistus suorana lähetyksenä - Koulurauha julistetaan kello 12 Ylivieskassa

Katso kou­lu­rau­han ju­lis­tus suorana lä­he­tyk­se­nä - Kou­lu­rau­ha ju­lis­te­taan kello 12 Yli­vies­kas­sa

23.08.2023 10:00
Ylivieskalaisen miehen epäillään varastaneen kymmeniä kalliita pyöriä – poliisi otti hänet kiinni varastetun pyörän selästä

Yli­vies­ka­lai­sen miehen epäil­lään va­ras­ta­neen kym­me­niä kal­lii­ta pyöriä – ­po­lii­si otti hänet kiinni va­ras­te­tun pyörän selästä

18.08.2023 17:00
Tilaajille
Ylivieska palkkaa hallintojohtajan - Jokela ja Saarela kutsuttiin haastatteluun ja soveltuvuustestiin

Yli­vies­ka palkkaa hal­lin­to­joh­ta­jan - Jokela ja Saarela kut­sut­tiin haas­tat­te­luun ja so­vel­tu­vuus­tes­tiin

16.08.2023 13:10
Tilaajille
Merijärven Kari Jokela ja Haapaveden Eija Saarela hakevat Ylivieskan hallintojohtajan virkaa

Me­ri­jär­ven Kari Jokela ja Haa­pa­ve­den Eija Saarela hakevat Yli­vies­kan hal­lin­to­joh­ta­jan virkaa

14.08.2023 11:19
Tilaajille
Vielä ehtii SM-tarinoille - kuuntele Tarinaniskennän SM-finaalitarinat

Vielä ehtii SM-ta­ri­noil­le - kuun­te­le Ta­ri­nan­is­ken­nän SM-fi­naa­li­ta­ri­nat

11.08.2023 07:23
Tilaajille
Ylivieskan kirkkoherra Eija Nivala vihki oman poikansa miehen kanssa – Seurasi kohu ja kanteluita, mutta myös viestejä vuosikausia vaienneilta ihmisiltä

Yli­vies­kan kirk­ko­her­ra Eija Nivala vihki oman poi­kan­sa miehen kanssa – Seurasi kohu ja kan­te­lui­ta, mutta myös vies­te­jä vuo­si­kau­sia vaien­neil­ta ih­mi­sil­tä

02.08.2023 21:00
Tilaajille
Ylivieskalainen Arvo Sijoitusosuuskunta listautui pörssiin ensimmäisenä osuuskuntana Suomessa – Toimitusjohtaja uskoo taloushyötyjen valuvan maakuntiinkin

Yli­vies­ka­lai­nen Arvo Si­joi­tus­osuus­kun­ta lis­tau­tui pörs­siin en­sim­mäi­se­nä osuus­kun­ta­na Suo­mes­sa – Toi­mi­tus­joh­ta­ja uskoo ta­lous­hyö­ty­jen valuvan maa­kun­tiin­kin

20.06.2023 21:00 1
Tilaajille
Tarinoiden SM-kisa lähestyy - Irma Hannula ja Ulla Häivälä tarinoivat itsensä finaaliin Ylivieskan osakilpailusta

Ta­ri­noi­den SM-kisa lä­hes­tyy - Irma Hannula ja Ulla Häivälä ta­ri­noi­vat itsensä fi­naa­liin Yli­vies­kan osa­kil­pai­lus­ta

16.06.2023 17:00
Tilaajille
Tarinaniskennän SM-kisojen osakilpailut menossa - Tiistai-iltana osakilpailuun voi osallistua Ylivieskassa

Ta­ri­nan­is­ken­nän SM-ki­so­jen osa­kil­pai­lut menossa - Tiis­tai-il­ta­na osa­kil­pai­luun voi osal­lis­tua Yli­vies­kas­sa

13.06.2023 11:00
Kantatie 86 asvaltoidaan: Työ etenee ripeästi, kestääkö uusi asvaltti kunnolla?

Kan­ta­tie 86 as­val­toi­daan: Työ etenee ri­peäs­ti, kes­tää­kö uusi as­valt­ti kun­nol­la?

06.06.2023 06:00 2
Tilaajille
"Tähänkö se päättyy", ajatteli Ylivieskan koulupuukotuksen uhri – 16-vuotiaan väitetään suunnitelleen koulusurmaa kuukausien ajan

"Tä­hän­kö se päät­tyy", ajat­te­li Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­sen uhri – 16-vuo­tiaan väi­te­tään suun­ni­tel­leen kou­lu­sur­maa kuu­kau­sien ajan

29.05.2023 15:54
Tilaajille