50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Energia
Valio investoi sähkökattilan Haapaveden tehtaalle

Valio in­ves­toi säh­kö­kat­ti­lan Haa­pa­ve­den teh­taal­le

17.01.2024 15:00
Tilaajille
Tuulivoimayhdistys: Tuulivoimarakentaminen jatkui vuonna 2023 vilkkaana

Tuu­li­voi­mayh­dis­tys: Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen jatkui vuonna 2023 vilk­kaa­na

08.01.2024 09:00
Tilaajille
Fingrid toivoo kuluttajien rajoittavan sähkön käyttöä kireän pakkasen vuoksi

Fingrid toivoo ku­lut­ta­jien ra­joit­ta­van sähkön käyttöä kireän pak­ka­sen vuoksi

04.01.2024 21:00
Miten eteenpäin Hanhikiven niemellä - kunnanjohtaja Matti Soronen: "Nyt on tuntuma siitä, että hanke lähtee uuteen vauhtiin uuden toimijan myötä"

Miten eteen­päin Han­hi­ki­ven nie­mel­lä - kun­nan­joh­ta­ja Matti So­ro­nen: "Nyt on tuntuma siitä, että hanke lähtee uuteen vauh­tiin uuden toi­mi­jan myötä"

15.06.2023 06:00
Tilaajille
Sähkönmyyjän vaihto löisi usein leiville – moni on herännyt asiaan vasta sitten, kun entinen sähkönmyyjä onkin nostanut hintoja

Säh­kön­myy­jän vaihto löisi usein lei­vil­le – moni on he­rän­nyt asiaan vasta sitten, kun entinen säh­kön­myy­jä onkin nos­ta­nut hintoja

27.04.2023 21:00
Tilaajille
Metsähallitus esittää Hailuotoon, Raaheen, Pyhäjoelle ja Siikajoelle massiivista satsausta merituulivoimaan – länsirannikolle suunnitellut puistot tuottaisivat energiaa lähes neljän Olkiluoto 3:n edestä

Met­sä­hal­li­tus esittää Hai­luo­toon, Raa­heen, Py­hä­joel­le ja Sii­ka­joel­le mas­sii­vis­ta sat­saus­ta me­ri­tuu­li­voi­maan – län­si­ran­ni­kol­le suun­ni­tel­lut puistot tuot­tai­si­vat ener­giaa lähes neljän Ol­ki­luo­to 3:n edestä

06.04.2023 15:23
Tilaajille
Suomi on jo Euroopan kolmanneksi suurin tuulivoimarakentaja – eniten uutta kapasiteettia pystytettiin Pyhäjoelle

Suomi on jo Eu­roo­pan kol­man­nek­si suurin tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­ja – eniten uutta ka­pa­si­teet­tia pys­ty­tet­tiin Py­hä­joel­le

04.03.2023 13:30
Tilaajille
Kahen Kahavit 21.10.2022

Kahen Kahavit 21.10.2022

21.10.2022 12:06
Tilaajille
Pyhäjoki ei luovu ydinvoimalahaaveesta – kunnanjohtaja Matti Soronen: "Suomesta rahoittajaa tuskin löytyy"

Py­hä­jo­ki ei luovu ydin­voi­ma­la­haa­vees­ta – kun­nan­joh­ta­ja Matti So­ro­nen: "Suo­mes­ta ra­hoit­ta­jaa tuskin löytyy"

19.10.2022 11:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan yrityksiä kannustetaan vihreän siirtymän energiainvestointeihin: maalämpöä, aurinkoenergiaa ja maatiloille biokaasua

Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­siä kan­nus­te­taan vihreän siir­ty­män ener­giain­ves­toin­tei­hin: maa­läm­pöä, au­rin­ko­ener­giaa ja maa­ti­loil­le bio­kaa­sua

11.09.2022 13:30
Tilaajille
Energiansäästöön kodissa liittyy myös riskejä – huomioithan nämä asiat

Ener­gian­sääs­töön kodissa liittyy myös riskejä – ­huo­mioit­han nämä asiat

10.09.2022 21:00
Ketunperän metsään tulossa yli 9 000 aurinkopaneelia – Raahen Monivoiman tavoitteena aloittaa aurinkovoimalan rakentaminen keväällä

Ke­tun­pe­rän metsään tulossa yli 9 000 au­rin­ko­pa­nee­lia – Raahen Mo­ni­voi­man ta­voit­tee­na aloit­taa au­rin­ko­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­nen ke­vääl­lä

07.09.2022 21:00
Tilaajille
Energian hinnan nousu huolettaa ihmisiä – moni valmis tinkimään sisälämpötilasta, eikä suihkussakaan lutrata kuten ennen

Ener­gian hinnan nousu huo­let­taa ihmisiä – moni valmis tin­ki­mään si­sä­läm­pö­ti­las­ta, eikä suih­kus­sa­kaan lutrata kuten ennen

29.08.2022 13:30
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liitto huolissaan energiantuotannosta – odottaa välittömiä tukitoimia

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto huo­lis­saan ener­gian­tuo­tan­nos­ta – odottaa vä­lit­tö­miä tu­ki­toi­mia

15.03.2022 17:42
“Tavoite on, että Haapaveden biojalostamo on tuotannossa 2025”

“Ta­voi­te on, että Haa­pa­ve­den bio­ja­los­ta­mo on tuo­tan­nos­sa 2025”

02.12.2021 21:00
Tilaajille
Ari Heinosta harmittavat Haapaveden päättömät tuulivoimapäätökset
Mielipidekirjoitus

Ari Hei­nos­ta har­mit­ta­vat Haa­pa­ve­den päät­tö­mät tuu­li­voi­ma­pää­tök­set

07.07.2021 14:11
Tilaajille
Sähköautoilija Hannu Huumo kumoaa ennakkoluulot sähköautoilusta: "Ei ole ollut ongelmia, hyvin kulkee pakkasillakin"

Säh­kö­au­toi­li­ja Hannu Huumo kumoaa en­nak­ko­luu­lot säh­köau­toi­lus­ta: "Ei ole ollut on­gel­mia, hyvin kulkee pak­ka­sil­la­kin"

27.01.2021 12:31
Tilaajille
Sähköauto käytössä vajaan vuoden, Huumo kertoo käyttökokemuksista

Säh­kö­au­to käy­tös­sä vajaan vuoden, Huumo kertoo käyt­tö­ko­ke­muk­sis­ta

27.01.2021 10:04
Tilaajille
Arkistosta: Revon Sähkö vilahtelee valtuustopuheissa yhä, vaikka Vattenfall-kaupasta on kulunut jo yli 20 vuotta

Ar­kis­tos­ta: Revon Sähkö vi­lah­te­lee val­tuus­to­pu­heis­sa yhä, vaikka Vat­ten­fall-kau­pas­ta on kulunut jo yli 20 vuotta

03.01.2021 12:00
Tilaajille
Suomen Voima lisää omistusta sähköntuotantoyhtiöissä, Kanteleen Voimasta se omistaa nyt viidenneksen, Antti Vilkuna: Merkittävä mahdollisuus tuulivoimatuotannan kasvattamiseen

Suomen Voima lisää omis­tus­ta säh­kön­tuo­tan­toyh­tiöis­sä, Kan­te­leen Voi­mas­ta se omistaa nyt vii­den­nek­sen, Antti Vil­ku­na: Mer­kit­tä­vä mah­dol­li­suus tuu­li­voi­ma­tuo­tan­nan kas­vat­ta­mi­seen

11.12.2020 13:11
Tilaajille