Kahden tunnin kierroksella: Katso li­ve­tun­nel­maa: Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai yh­dis­tää kult­tuu­rin ja kau­pal­li­suu­den –Mistä ihmiset ta­pah­tu­mas­sa tyk­kää­vät?

Uutta ja päivittyvää tietoa: Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Energia
Pohjois-Pohjanmaan yrityksiä kannustetaan vihreän siirtymän energiainvestointeihin: maalämpöä, aurinkoenergiaa ja maatiloille biokaasua

Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­siä kan­nus­te­taan vihreän siir­ty­män ener­giain­ves­toin­tei­hin: maa­läm­pöä, au­rin­ko­ener­giaa ja maa­ti­loil­le bio­kaa­sua

11.09.2022 13:30
Tilaajille
Energiansäästöön kodissa liittyy myös riskejä – huomioithan nämä asiat

Ener­gian­sääs­töön kodissa liittyy myös riskejä – ­huo­mioit­han nämä asiat

10.09.2022 21:00
Ketunperän metsään tulossa yli 9 000 aurinkopaneelia – Raahen Monivoiman tavoitteena aloittaa aurinkovoimalan rakentaminen keväällä

Ke­tun­pe­rän metsään tulossa yli 9 000 au­rin­ko­pa­nee­lia – Raahen Mo­ni­voi­man ta­voit­tee­na aloit­taa au­rin­ko­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­nen ke­vääl­lä

07.09.2022 21:00
Tilaajille
Energian hinnan nousu huolettaa ihmisiä – moni valmis tinkimään sisälämpötilasta, eikä suihkussakaan lutrata kuten ennen

Ener­gian hinnan nousu huo­let­taa ihmisiä – moni valmis tin­ki­mään si­sä­läm­pö­ti­las­ta, eikä suih­kus­sa­kaan lutrata kuten ennen

29.08.2022 13:30
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liitto huolissaan energiantuotannosta – odottaa välittömiä tukitoimia

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto huo­lis­saan ener­gian­tuo­tan­nos­ta – odottaa vä­lit­tö­miä tu­ki­toi­mia

15.03.2022 17:42
“Tavoite on, että Haapaveden biojalostamo on tuotannossa 2025”

“Ta­voi­te on, että Haa­pa­ve­den bio­ja­los­ta­mo on tuo­tan­nos­sa 2025”

02.12.2021 21:00
Tilaajille
Ari Heinosta harmittavat Haapaveden päättömät tuulivoimapäätökset
Mielipidekirjoitus

Ari Hei­nos­ta har­mit­ta­vat Haa­pa­ve­den päät­tö­mät tuu­li­voi­ma­pää­tök­set

07.07.2021 14:11
Tilaajille
Sähköautoilija Hannu Huumo kumoaa ennakkoluulot sähköautoilusta: "Ei ole ollut ongelmia, hyvin kulkee pakkasillakin"

Säh­kö­au­toi­li­ja Hannu Huumo kumoaa en­nak­ko­luu­lot säh­köau­toi­lus­ta: "Ei ole ollut on­gel­mia, hyvin kulkee pak­ka­sil­la­kin"

27.01.2021 12:31
Tilaajille
Sähköauto käytössä vajaan vuoden, Huumo kertoo käyttökokemuksista

Säh­kö­au­to käy­tös­sä vajaan vuoden, Huumo kertoo käyt­tö­ko­ke­muk­sis­ta

27.01.2021 10:04
Tilaajille
Arkistosta: Revon Sähkö vilahtelee valtuustopuheissa yhä, vaikka Vattenfall-kaupasta on kulunut jo yli 20 vuotta

Ar­kis­tos­ta: Revon Sähkö vi­lah­te­lee val­tuus­to­pu­heis­sa yhä, vaikka Vat­ten­fall-kau­pas­ta on kulunut jo yli 20 vuotta

03.01.2021 12:00
Tilaajille
Suomen Voima lisää omistusta sähköntuotantoyhtiöissä, Kanteleen Voimasta se omistaa nyt viidenneksen, Antti Vilkuna: Merkittävä mahdollisuus tuulivoimatuotannan kasvattamiseen

Suomen Voima lisää omis­tus­ta säh­kön­tuo­tan­toyh­tiöis­sä, Kan­te­leen Voi­mas­ta se omistaa nyt vii­den­nek­sen, Antti Vil­ku­na: Mer­kit­tä­vä mah­dol­li­suus tuu­li­voi­ma­tuo­tan­nan kas­vat­ta­mi­seen

11.12.2020 13:11
Tilaajille
Yhdyskuntajätteen määrä kasvoi hieman, suurin osa jätteistä hyödynnettiin edelleen energiana

Yh­dys­kun­ta­jät­teen määrä kasvoi hieman, suurin osa jät­teis­tä hyö­dyn­net­tiin edel­leen ener­gia­na

10.12.2020 19:00
Tilaajille