Kaupunginvaltuusto

"Po­lii­si on ollut useam­man kerran yh­tey­des­sä", Ou­lais­ten kau­pun­gin­joh­ta­ja Hannu Kaar­ti­nen kom­men­toi mah­dol­li­sen yli­las­kut­ta­mi­sen tut­kin­nan ete­ne­mis­tä

29.04.2021 10:51
Tilaajille

Matti Heik­ki­nen toivoo, että Ou­lais­ten uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan haku on avoin ja re­hel­li­nen: "On kutina, että kii­ka­ris­sa on joku tietty hen­ki­lö"

28.04.2021 18:24
Tilaajille

Haa­pa­ve­den Päivi Ollila: Kun­ta­pää­tök­sen­te­koon tar­vi­taan aidosti asiois­ta kiin­nos­tu­nei­ta naisia, heillä on paljon an­net­ta­vaa tässä "mies­ten maail­mas­sa"

03.03.2021 15:00
Tilaajille

Ou­lais­ten Pekka Heiska: "Uu­des­sa val­tuus­tos­sa on hyvä olla so­pi­vas­ti vaih­tu­vuut­ta, mutta ko­ke­mus­ta­kin tar­vi­taan"

09.02.2021 09:59
Tilaajille

Lu­mi­jär­vi: "Meillä ei ole vara me­net­tää yhtään lasta tai nuorta kiu­saa­mi­sen takia"

27.10.2020 16:00
Tilaajille

Katettu katsomo haa­veis­sa ur­hei­lu­ken­täl­le - Myös uusi huol­to­ra­ken­nus suun­nit­teil­la

07.09.2017 08:57