Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

kirjastot
Valtakunnallista Kirjaston päivää vietetään sunnuntaina

Val­ta­kun­nal­lis­ta Kir­jas­ton päivää vie­te­tään sun­nun­tai­na

15.03.2023 21:00
Tilaajille
Lainan-päivä keskiviikkona: Toni Kykyri kutsuu ystävänpäiväkortti- ja palvelumuotoilutyöpajaan Vihannin kirjastoon

Lai­nan-päi­vä kes­ki­viik­ko­na: Toni Kykyri kutsuu ys­tä­vän­päi­vä­kort­ti- ja pal­ve­lu­muo­toi­lu­työ­pa­jaan Vi­han­nin kir­jas­toon

07.02.2023 13:30
Tilaajille
Pyhäjoki pukeutui jouluun, jouluisia kohteita löytyy eri puolilta kuntaa

Py­hä­jo­ki pu­keu­tui jou­luun, jou­lui­sia koh­tei­ta löytyy eri puo­lil­ta kuntaa

19.12.2022 17:00
Tilaajille
Pyhäjoen kirjastossa on Peliviikko: Peli-illat keskiviikkona ja perjantaina

Py­hä­joen kir­jas­tos­sa on Pe­li­viik­ko: Pe­li-il­lat kes­ki­viik­ko­na ja per­jan­tai­na

07.11.2022 21:00
Tilaajille
Tyttöjen päivä 11. lokakuuta: Mari Belt ja Kirsi Korhonen antavat kirjavinkit teemapäivään tytöille ja myös pojille

Tyt­tö­jen päivä 11. lo­ka­kuu­ta: Mari Belt ja Kirsi Kor­ho­nen antavat kir­ja­vin­kit tee­ma­päi­vään ty­töil­le ja myös pojille

11.10.2022 11:00
Tilaajille
Vihannin kirjastossa ilkivaltaa: Kirjaston omatoimiaika otettiin hetkellisesti pois käytöstä

Vi­han­nin kir­jas­tos­sa il­ki­val­taa: Kir­jas­ton oma­toi­mi­ai­ka otet­tiin het­kel­li­ses­ti pois käy­tös­tä

06.10.2022 11:00
Tilaajille
Kirjaston piti muuttaa Pyhäjokitaloon: "Luotamme, että valtuuston periaatepäätös pitää"

Kir­jas­ton piti muuttaa Py­hä­jo­ki­ta­loon: "Luo­tam­me, että val­tuus­ton pe­ri­aa­te­pää­tös pitää"

07.04.2022 17:00
Tilaajille
Lukuviikko alkaa: Pyhäjoen kirjastossa tempastaan eri teemoilla lukuviikon kunniaksi

Lu­ku­viik­ko alkaa: Py­hä­joen kir­jas­tos­sa tem­pas­taan eri tee­moil­la lu­ku­vii­kon kun­niak­si

02.04.2022 21:00
Tilaajille
AVI:lta rahaa: " Aina välillä tulee kyselyjä, että milloin Kärsämäellä voi käydä kirjastossa aukioloaikojen ulkopuolella. Nyt se toive voidaan toteuttaa"

AVI:lta rahaa: " Aina välillä tulee ky­se­ly­jä, että milloin Kär­sä­mäel­lä voi käydä kir­jas­tos­sa au­ki­olo­ai­ko­jen ul­ko­puo­lel­la. Nyt se toive voidaan to­teut­taa"

02.04.2022 13:30
Tilaajille
Ovatko kirjastolaiset lukutuokkia? Vihannin kirjastonhoitaja Toni Kykyri vastaa

Ovatko kir­jas­to­lai­set lu­ku­tuok­kia? Vi­han­nin kir­jas­ton­hoi­ta­ja Toni Kykyri vastaa

16.02.2022 06:00
Tilaajille
Anna-Maria Togbenou ja Satu-Maaria Aguiar palkittiin Vuoden lainaajina Oulaisissa: "Kirjasto on meille tosi tärkeä paikka"

An­na-Ma­ria Tog­be­nou ja Sa­tu-Maa­ria Aguiar pal­kit­tiin Vuoden lai­naa­ji­na Ou­lai­sis­sa: "Kir­jas­to on meille tosi tärkeä paikka"

08.02.2022 15:18
Tilaajille
Merijärvellä Vuoden lainaajana palkitaan Raija Pääkkö, Oulaisten kirjaston Vuoden lainaajan valinta julkistetaan tiistaina aamupäivällä

Me­ri­jär­vel­lä Vuoden lai­naa­ja­na pal­ki­taan Raija Pääkkö, Ou­lais­ten kir­jas­ton Vuoden lai­naa­jan valinta jul­kis­te­taan tiis­tai­na aa­mu­päi­väl­lä

08.02.2022 06:00
Tilaajille
Lojuuko korin pohjalla jämälankarullia, joille et keksi käyttöä? Merijärven kirjastosta löydät vinkin lankojen käyttöön

Lojuuko korin poh­jal­la jä­mä­lan­ka­rul­lia, joille et keksi käyt­töä? Me­ri­jär­ven kir­jas­tos­ta löydät vinkin lan­ko­jen käyt­töön

05.02.2022 06:00
Tilaajille
Pohjoisen eKirjasto käyttöön: "Kyse on puolen Suomen e-kirjastosta, jossa materiaali on kattavasti kaikkien käytössä"

Poh­joi­sen eKir­jas­to käyt­töön: "Kyse on puolen Suomen e-kir­jas­tos­ta, jossa ma­te­riaa­li on kat­ta­vas­ti kaik­kien käy­tös­sä"

22.12.2021 13:30
Tilaajille
Mitä lukisin jouluna? Merijärven kirjaston  Tuula ja Riikka antavat lukuvinkit jouluun

Mitä lukisin jou­lu­na? Me­ri­jär­ven kir­jas­ton Tuula ja Riikka antavat lu­ku­vin­kit jouluun

21.12.2021 13:30
Tilaajille
Alueen kirjastot yhdistyvät Joki-kirjastoksi, yhdistyminen sulkee kirjastot kahdeksi viikoksi toukokuussa

Alueen kir­jas­tot yh­dis­ty­vät Jo­ki-kir­jas­tok­si, yh­dis­ty­mi­nen sulkee kir­jas­tot kah­dek­si vii­kok­si tou­ko­kuus­sa

24.04.2021 13:00
Tilaajille
Merijärvinen Eero Pohjanen: "Televisiota en juuri katso, mutta hyviä kirjoja luen innokkaasti"

Me­ri­jär­vi­nen Eero Poh­ja­nen: "Te­le­vi­sio­ta en juuri katso, mutta hyviä kirjoja luen in­nok­kaas­ti"

19.03.2021 10:37
Tilaajille
Liimataisella ja Seitajärvellä on yhteinen uudenvuodentoive, joka liittyy rattailla kulkevaan kirjastoon

Lii­ma­tai­sel­la ja Sei­ta­jär­vel­lä on yh­tei­nen uu­den­vuo­den­toi­ve, joka liittyy rat­tail­la kul­ke­vaan kir­jas­toon

17.12.2020 11:00
Tilaajille
Petäjäsoja valitsee lahjakirjan tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinnon saaneelta Risto Isomäeltä

Pe­tä­jä­so­ja va­lit­see lah­ja­kir­jan tie­don­jul­kis­ta­mi­sen elä­män­työ­pal­kin­non saa­neel­ta Risto Iso­mäel­tä

16.12.2020 13:00
Tilaajille