Katso kuvia: Näin tree­na­taan cheer­lea­din­giä

Lähihistoriaa : "Näyt­te­ly ei ole sodan ihan­noin­tia, vaan kun­nian­osoi­tus sille su­ku­pol­vel­le joka puo­lus­ti sodissa Suomea"

Nimiä kerätään: Ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kirjat
Johannes Alarannalta kuudes kirja: "Tämä kirja ehkä oli sellainen, joka oli pakko kirjoittaa. Omat kokemukset  nousivat sormien kautta kirjaksi."

Jo­han­nes Ala­ran­nal­ta kuudes kirja: "Tämä kirja ehkä oli sel­lai­nen, joka oli pakko kir­joit­taa. Omat ko­ke­muk­set nou­si­vat sormien kautta kir­jak­si."

06.11.2023 09:00
Tilaajille
Arkiston aarteita: Kirjansitoja Jorma Niemitalon työhuone pursuilee, sillä "Kirjat tulevat luokseni pyytämättä"

Ar­kis­ton aar­tei­ta: Kir­jan­si­to­ja Jorma Nie­mi­ta­lon työ­huo­ne pur­sui­lee, sillä "Kirjat tulevat luok­se­ni pyy­tä­mät­tä"

30.07.2023 17:00
Tilaajille
Johannes Alaranta on ahne oppimaan uutta

Jo­han­nes Ala­ran­ta on ahne op­pi­maan uutta

20.04.2023 06:00
Tilaajille
Kirjailija Veera Salmi: "Kirjasta on moneksi, tarinat eivät koskaan katoa"

Kir­jai­li­ja Veera Salmi: "Kir­jas­ta on mo­nek­si, tarinat eivät koskaan katoa"

30.03.2023 17:00
Tilaajille
Veera Salmen kirjailijaura alkoi Puluboin ja Ponin seikkailuista

Veera Salmen kir­jai­li­ja­ura alkoi Pu­lu­boin ja Ponin seik­kai­luis­ta

30.03.2023 11:18
Tilaajille
Kirjailijanura lähti Puluboista ja Ponista: Lapset opastivat Veera Salmea mitä hyvästä lastenkirjasta pitää löytyä

Kir­jai­li­jan­ura lähti Pu­lu­bois­ta ja Po­nis­ta: Lapset opas­ti­vat Veera Salmea mitä hyvästä las­ten­kir­jas­ta pitää löytyä

29.03.2023 06:00
Tilaajille
Iltahämärä on paras aika pöllöretkelle – Pöllöt poikkeavat monin tavoin muista linnuista, ja siksi ne ovat erityisen kiinnostavia

Il­ta­hä­mä­rä on paras aika pöl­lö­ret­kel­le – Pöllöt poik­kea­vat monin tavoin muista lin­nuis­ta, ja siksi ne ovat eri­tyi­sen kiin­nos­ta­via

22.03.2023 21:00
Tilaajille
Jouko Törmälä julkaisi runokirjan, kirjan tuotto lapsi- ja nuorisotyöhön

Jouko Törmälä jul­kai­si ru­no­kir­jan, kirjan tuotto lapsi- ja nuo­ri­so­työ­hön

23.12.2022 17:00
Tilaajille
Kempeleessä kasvanut Toni Kamula on Kalle Päätalon ääni – Millaista on lukea 16 994 sivua Iijoki-sarjaa äänikirjoiksi?

Kem­pe­lees­sä kas­va­nut Toni Kamula on Kalle Pää­ta­lon ääni – Mil­lais­ta on lukea 16 994 sivua Ii­jo­ki-sar­jaa ää­ni­kir­joik­si?

11.11.2022 21:00
Tilaajille
Lukuviikko alkaa: Pyhäjoen kirjastossa tempastaan eri teemoilla lukuviikon kunniaksi

Lu­ku­viik­ko alkaa: Py­hä­joen kir­jas­tos­sa tem­pas­taan eri tee­moil­la lu­ku­vii­kon kun­niak­si

02.04.2022 21:00
Tilaajille
Anna-Maria Togbenou ja Satu-Maaria Aguiar palkittiin Vuoden lainaajina Oulaisissa: "Kirjasto on meille tosi tärkeä paikka"

An­na-Ma­ria Tog­be­nou ja Sa­tu-Maa­ria Aguiar pal­kit­tiin Vuoden lai­naa­ji­na Ou­lai­sis­sa: "Kir­jas­to on meille tosi tärkeä paikka"

08.02.2022 15:18
Tilaajille
Mitä lukisin jouluna? Merijärven kirjaston  Tuula ja Riikka antavat lukuvinkit jouluun

Mitä lukisin jou­lu­na? Me­ri­jär­ven kir­jas­ton Tuula ja Riikka antavat lu­ku­vin­kit jouluun

21.12.2021 13:30
Tilaajille
Vihantilainen Sinikka Somero kokosi isoisänsä kertomukset kirjaksi: "Näin pandemia-aikana voi todeta, että on sitä ennenkin selvitty"

Vi­han­ti­lai­nen Sinikka Somero kokosi iso­isän­sä ker­to­muk­set kir­jak­si: "Näin pan­de­mia-ai­ka­na voi todeta, että on sitä en­nen­kin sel­vit­ty"

21.04.2021 08:14
Tilaajille
Merijärvinen Eero Pohjanen: "Televisiota en juuri katso, mutta hyviä kirjoja luen innokkaasti"

Me­ri­jär­vi­nen Eero Poh­ja­nen: "Te­le­vi­sio­ta en juuri katso, mutta hyviä kirjoja luen in­nok­kaas­ti"

19.03.2021 10:37
Tilaajille
Minun Oulainen -kirjahanke etenee, uusia tekstejä toivotaan vielä mukaan

Minun Ou­lai­nen -kir­ja­han­ke etenee, uusia teks­te­jä toi­vo­taan vielä mukaan

04.03.2021 08:10
Tilaajille
Töyräs valitsee paketoitavaksi Tervon "yhdenpäivänromaanin"

Töyräs va­lit­see pa­ke­toi­ta­vak­si Tervon "yh­den­päi­vän­ro­maa­nin"

15.12.2020 13:00
Tilaajille
"Kirja kuvaa hyvin, kuinka raskasta ja raadollista on tehdä työtä politiikan korkeimmilla paikoilla"

"Kirja kuvaa hyvin, kuinka ras­kas­ta ja raa­dol­lis­ta on tehdä työtä po­li­tii­kan kor­keim­mil­la pai­koil­la"

13.12.2020 13:00
Tilaajille
Seitäjärvi paketoisi lahjapakettiin Kytömäen Margaritan

Sei­tä­jär­vi pa­ke­toi­si lah­ja­pa­ket­tiin Ky­tö­mäen Mar­ga­ri­tan

11.12.2020 13:00
Tilaajille