Tutustu Vau!Hausiin: Täl­lai­sel­ta näyttää Ou­lais­ten uusissa yrit­tä­jien pal­ve­lu­ti­lois­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Koululaiset
Merijärven Koivupuhdon alakoululaisilla yleisurheilukisat - katso tulokset

Me­ri­jär­ven Koi­vu­puh­don ala­kou­lu­lai­sil­la ylei­sur­hei­lu­ki­sat - katso tu­lok­set

13.09.2023 11:44
Jauhinkankaan oppilaat Sväng-yhtyeen juttusilla

Jau­hin­kan­kaan op­pi­laat Sväng-yh­tyeen jut­tu­sil­la

21.11.2022 10:10
Tilaajille
Katso video: Jauhinkankaan oppilaat Svängin kanssa juttusilla: "Mikä on huuliharpun vihollinen? Tykkääkö huuliharppu pähkinöistä ja sipseistä?

Katso video: Jau­hin­kan­kaan op­pi­laat Svängin kanssa jut­tu­sil­la: "Mikä on huu­li­har­pun vi­hol­li­nen? Tyk­kää­kö huu­li­harp­pu päh­ki­nöis­tä ja sip­seis­tä?

17.11.2022 13:30
Kuvakooste ja tulokset koululaisten aluemestaruuskisoista: "Koronan aiheuttaman tauon jälkeen on ilo nähdä positiivisia ilmeitä, kun päästään taas kisailemaan"

Ku­va­koos­te ja tu­lok­set kou­lu­lais­ten alue­mes­ta­ruus­ki­sois­ta: "Ko­ro­nan ai­heut­ta­man tauon jälkeen on ilo nähdä po­si­tii­vi­sia il­mei­tä, kun pääs­tään taas ki­sai­le­maan"

02.09.2022 11:01
Tilaajille
Kahen Kahavit: Kahvittelijat lähtivät laskemaan liikennettä

Kahen Ka­ha­vit: Kah­vit­te­li­jat läh­ti­vät las­ke­maan lii­ken­net­tä

12.08.2022 14:00
Tilaajille
Lehtopään koulussa

Leh­to­pään kou­lus­sa

01.06.2022 12:29
Tilaajille
Oletko Pohjois-Pohjanmaan tietäjä? Nyt se selviää – vastaa mielenkiintoisen tietovisan kysymyksiin

Oletko Poh­jois-Poh­jan­maan tie­tä­jä? Nyt se selviää – vastaa mie­len­kiin­toi­sen tie­to­vi­san ky­sy­myk­siin

02.02.2022 21:00
Tilaajille
Hänninen: "Myös pienet koululaiset tarvitsevat vuorohoitoa"

Hän­ni­nen: "Myös pienet kou­lu­lai­set tar­vit­se­vat vuo­ro­hoi­toa"

09.09.2021 10:00
Tilaajille
Koululaisista otettava mallia: osa aikuisista ohittaa tietyömaan hurvattomasti kaahaten

Kou­lu­lai­sis­ta otet­ta­va mallia: osa ai­kui­sis­ta ohittaa tie­työ­maan hur­vat­to­mas­ti kaa­ha­ten

18.08.2021 14:31
Tilaajille
Koulut alkavat, pienet ja isommat koululaiset tulevat mukaan liikenteeseen

Koulut al­ka­vat, pienet ja isommat kou­lu­lai­set tulevat mukaan lii­ken­tee­seen

07.08.2021 15:00
Tilaajille
Oulaisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämiseen 88 000 euroa: Sarpola kertoo miten rahat käytetään

Ou­lais­ten lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­seen 88 000 euroa: Sarpola kertoo miten rahat käy­te­tään

02.06.2021 13:00
Tilaajille
Merijärven Koivupuhdon alakoululaiset kisasivat hiihtoladulla ennen lomaviikkoa

Me­ri­jär­ven Koi­vu­puh­don ala­kou­lu­lai­set ki­sa­si­vat hiih­to­la­dul­la ennen lo­ma­viik­koa

16.03.2021 13:40
Tilaajille
Kasiluokkalaiset pääsevät edelleen taidetestaajiksi, koulujen on aika hakea mukaan tammi-helmikuun aikana

Ka­si­luok­ka­lai­set pää­se­vät edel­leen tai­de­tes­taa­jik­si, kou­lu­jen on aika hakea mukaan tam­mi-hel­mi­kuun aikana

10.01.2021 12:00
Tilaajille
Lampinsaaren koulussa ollaan uuden aikakauden kynnyksellä

Lam­pin­saa­ren kou­lus­sa ollaan uuden ai­ka­kau­den kyn­nyk­sel­lä

31.12.2020 17:00
Tilaajille
Koululaisia kuljettanut linja-auto suistui ojaan Ruukissa

Kou­lu­lai­sia kul­jet­ta­nut lin­ja-au­to suistui ojaan Ruu­kis­sa

24.01.2018 11:54
Useampi koululainen tarvitsisi korokkeen autoon

Useampi kou­lu­lai­nen tar­vit­si­si ko­rok­keen autoon

05.09.2017 17:00
Opetussuunnitelman mukaan koulun tulee olla hyvä paikka jokaiselle – koulurauha julistettiin tänään

Ope­tus­suun­ni­tel­man mukaan koulun tulee olla hyvä paikka jo­kai­sel­le – kou­lu­rau­ha ju­lis­tet­tiin tänään

24.08.2017 10:51