Tutkinta ohi : Poliisi sel­vit­ti Vi­han­nin sa­la­kat­se­lun

Lähihistoriaa : "Näyt­te­ly ei ole sodan ihan­noin­tia, vaan kun­nian­osoi­tus sille su­ku­pol­vel­le joka puo­lus­ti sodissa Suomea"

Nimiä kerätään: Ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koulut
Katso videot Heurekan tiedeshowsta: Taipuvatko munaleikkuri ja harja soittimiksi? Mitä tapahtuu kun sähköä on ilmassa? Voiko leikkiautolla soittaa levyjä?

Katso videot Heu­re­kan tie­des­hows­ta: Tai­pu­vat­ko mu­na­leik­ku­ri ja harja soit­ti­mik­si? Mitä ta­pah­tuu kun sähköä on il­mas­sa? Voiko leik­ki­au­tol­la soittaa levyjä?

07.11.2023 15:03
Tilaajille
Harmonikkataiteilija esiintyi koululaiskonserteissa - Paalasen harmonikkataiturointi sai koululaisilta isot kehut

Har­mo­nik­ka­tai­tei­li­ja esiin­tyi kou­lu­lais­kon­ser­teis­sa - Paa­la­sen har­mo­nik­ka­tai­tu­roin­ti sai kou­lu­lai­sil­ta isot kehut

01.11.2023 15:00
Tilaajille
Tiedeshow tulossa: Pop-up Heurekan liikkuva tiedeshow vierailee Merijärven Koivupuhdon koululla

Tie­de­show tu­los­sa: Pop-up Heu­re­kan liik­ku­va tie­de­show vie­rai­lee Me­ri­jär­ven Koi­vu­puh­don kou­lul­la

17.10.2023 06:00
Tilaajille
Haapaveden koulujen oppilasmäärät laskettiin - kouluverkkoon ei kohdistu paineita

Haa­pa­ve­den kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät las­ket­tiin - kou­lu­verk­koon ei koh­dis­tu pai­nei­ta

02.10.2023 06:00
Tilaajille
Vatjusjärven koulua ei vielä myytkään – Haapaveden kaupunginhallitus jätti myynnin pöydälle

Vat­jus­jär­ven koulua ei vielä myyt­kään – Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tus jätti myynnin pöy­däl­le

29.08.2023 13:30
Tilaajille
Yksinäisyys, kiusaaminen ja mielenterveysongelmat monen koululaisen murhe – näin aiheesta puhuttiin Ylivieskassa valtakunnallisessa koulurauhan julistamisessa

Yk­si­näi­syys, kiu­saa­mi­nen ja mie­len­ter­veys­on­gel­mat monen kou­lu­lai­sen murhe – näin ai­hees­ta pu­hut­tiin Yli­vies­kas­sa val­ta­kun­nal­li­ses­sa kou­lu­rau­han ju­lis­ta­mi­ses­sa

24.08.2023 13:30
Tilaajille
Merijärven Koivupuhdon koulu sai Sirpa Tikkalasta uuden reksin

Me­ri­jär­ven Koi­vu­puh­don koulu sai Sirpa Tik­ka­las­ta uuden reksin

10.08.2023 11:00
Tilaajille
Lastenlääkäriyhdistys tukee kännykän käytön rajoittamista kouluissa – "Hallitusohjelman uudistus on tarpeellinen"

Las­ten­lää­kä­ri­yh­dis­tys tukee kän­ny­kän käytön ra­joit­ta­mis­ta kou­luis­sa – "Hal­li­tu­soh­jel­man uu­dis­tus on tar­peel­li­nen"

09.08.2023 21:00
"Tähänkö se päättyy", ajatteli Ylivieskan koulupuukotuksen uhri – 16-vuotiaan väitetään suunnitelleen koulusurmaa kuukausien ajan

"Tä­hän­kö se päät­tyy", ajat­te­li Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­sen uhri – 16-vuo­tiaan väi­te­tään suun­ni­tel­leen kou­lu­sur­maa kuu­kau­sien ajan

29.05.2023 15:54
Tilaajille
Ylivieskan koulupuukotuksesta nostettiin syyte – Epäilty oli suunnitellut puukottamista kuukausien ajan

Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta nos­tet­tiin syyte – Epäilty oli suun­ni­tel­lut puu­kot­ta­mis­ta kuu­kau­sien ajan

21.05.2023 18:00
Tilaajille
Lautakunta esittää Algeco Oy:tä väistötilojen toimittajaksi Merijärvelle

Lau­ta­kun­ta esittää Algeco Oy:tä väis­tö­ti­lo­jen toi­mit­ta­jak­si Me­ri­jär­vel­le

10.05.2023 17:00
Tilaajille
Ylivieskan koulupuukotuksesta epäilty vangittu – poliisin kuva tapahtumista on selkeä

Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu – po­lii­sin kuva ta­pah­tu­mis­ta on selkeä

31.03.2023 09:00
Tilaajille
Nuori puukotti toista nuorta Ylivieskan Kaisaniemen koulussa, poliisi ottanut epäillyn kiinni

Nuori puu­kot­ti toista nuorta Yli­vies­kan Kai­sa­nie­men kou­lus­sa, poliisi ottanut epäil­lyn kiinni

28.03.2023 12:40
Kahen Kahavit: Mikä mahtaa olla vuosi kun uusi koulu valmistuu? Entä, minne se rakennetaan?

Kahen Ka­ha­vit: Mikä mahtaa olla vuosi kun uusi koulu val­mis­tuu? Entä, minne se ra­ken­ne­taan?

17.03.2023 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit Koivupuhdon koululla Merijärvellä

Kahen Kahavit Koi­vu­puh­don kou­lul­la Me­ri­jär­vel­lä

17.03.2023 13:59
Tilaajille
Merijärven kunnanvaltuusto teki ison päätöksen, uuden koulun suunnittelu alkaa heti

Me­ri­jär­ven kun­nan­val­tuus­to teki ison pää­tök­sen, uuden koulun suun­nit­te­lu alkaa heti

15.03.2023 11:00
Tilaajille
Merijärven Koivupuhdon koululle valittiin rehtori

Me­ri­jär­ven Koi­vu­puh­don kou­lul­le va­lit­tiin rehtori

03.03.2023 06:00
Tilaajille
Koivupuhdon koulun rakenteet tutkittiin: Sisäilmatyöryhmä esittää kunnanvaltuustolle, että Merijärvelle rakennetaan uusi koulu

Koi­vu­puh­don koulun ra­ken­teet tut­kit­tiin: Si­sä­il­ma­työ­ryh­mä esittää kun­nan­val­tuus­tol­le, että Me­ri­jär­vel­le ra­ken­ne­taan uusi koulu

02.03.2023 06:00
Tilaajille
Haapaveden Vatjusjärven koulurakennusten käytöstä kuntalaisaloite: Rakennukset monitoimitaloksi

Haa­pa­ve­den Vat­jus­jär­ven kou­lu­ra­ken­nus­ten käy­tös­tä kun­ta­lai­sa­loi­te: Ra­ken­nuk­set mo­ni­toi­mi­ta­lok­si

05.11.2022 13:30
Tilaajille
Rakennusliike Sorvoja valittiin Raasakan uuden koulun pääurakoitsijaksi

Ra­ken­nus­lii­ke Sorvoja va­lit­tiin Raa­sa­kan uuden koulun pää­ura­koit­si­jak­si

02.11.2022 06:00
Tilaajille