Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koulut
Haapaveden Vatjusjärven koulurakennusten käytöstä kuntalaisaloite: Rakennukset monitoimitaloksi

Haa­pa­ve­den Vat­jus­jär­ven kou­lu­ra­ken­nus­ten käy­tös­tä kun­ta­lai­sa­loi­te: Ra­ken­nuk­set mo­ni­toi­mi­ta­lok­si

05.11.2022 13:30
Tilaajille
Rakennusliike Sorvoja valittiin Raasakan uuden koulun pääurakoitsijaksi

Ra­ken­nus­lii­ke Sorvoja va­lit­tiin Raa­sa­kan uuden koulun pää­ura­koit­si­jak­si

02.11.2022 06:00
Tilaajille
Oulaisissa kouluverkkoselvitys ensi keväänä, mahdolliset muutokset otetaan käyttöön syksyllä 2024

Ou­lai­sis­sa kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys ensi ke­vää­nä, mah­dol­li­set muu­tok­set otetaan käyt­töön syk­syl­lä 2024

05.10.2022 06:00
Haapaveden kouluihin ei kosketa: Oppilasennusteen mukaan 40 oppilaan kipurajaa ei aliteta missään koulussa lähivuosina

Haa­pa­ve­den kou­lui­hin ei kos­ke­ta: Op­pi­las­en­nus­teen mukaan 40 op­pi­laan ki­pu­ra­jaa ei aliteta missään kou­lus­sa lä­hi­vuo­si­na

20.09.2022 17:00
Pyhäjokiset saavat uudet liikuntapaikat likelle koulua

Py­hä­jo­ki­set saavat uudet lii­kun­ta­pai­kat likelle koulua

21.08.2022 14:30
Tilaajille
Joskus toivoisi, että muutoshimo kilpistyisi huonekalujen siirtelyyn
Kolumni

Joskus toi­voi­si, että muu­tos­hi­mo kil­pis­tyi­si huo­ne­ka­lu­jen siir­te­lyyn

11.08.2022 12:18
Tilaajille
Viimeinen kevät on ollut pakkaamista ja hyvästelyä

Vii­mei­nen kevät on ollut pak­kaa­mis­ta ja hy­väs­te­lyä

29.05.2022 21:00
Tilaajille
Saaren koulu valmistuu: Pyhäjoen Parhalahden koulu syksyllä esiopetus- ja päiväkotikäyttöön, Pirttikosken koulun tulevaisuus on vielä auki

Saaren koulu val­mis­tuu: Py­hä­joen Par­ha­lah­den koulu syk­syl­lä esi­ope­tus- ja päi­vä­ko­ti­käyt­töön, Pirt­ti­kos­ken koulun tu­le­vai­suus on vielä auki

29.03.2022 06:00
Tilaajille
Katso video: Merijärven Koivupuhdon kasiluokkalaiset pohtivat mediankäyttöä, opettaja Taina Palola kertoo miten mediakasvatus näkyy tunneilla

Katso video: Me­ri­jär­ven Koi­vu­puh­don ka­si­luok­ka­lai­set poh­ti­vat me­dian­käyt­töä, opet­ta­ja Taina Palola kertoo miten me­dia­kas­va­tus näkyy tun­neil­la

03.02.2022 14:41
Tilaajille
Miten käytän mediaa? Miten mediakasvatusta tehdään?

Miten käytän mediaa? Miten me­dia­kas­va­tus­ta teh­dään?

03.02.2022 14:33
Tilaajille
Katso video: Ensimmäiset Mika Tiiringin ideoimat huoliboxit ovat jo käytössä Merijärvellä, ja boxiseuraajia suunnitellaan jo Alavieskaan ja Kalajoelle

Katso video: En­sim­mäi­set Mika Tii­rin­gin ideoi­mat huo­li­bo­xit ovat jo käy­tös­sä Me­ri­jär­vel­lä, ja bo­xi­seu­raa­jia suun­ni­tel­laan jo Ala­vies­kaan ja Ka­la­joel­le

03.02.2022 13:30
Tilaajille
Mikä on huoliboxi?

Mikä on huo­li­bo­xi?

03.02.2022 12:21
Tilaajille
Koulupsykologiasiaa käsitellään tänään lautakunnassa, Oulainen sai aluehallintovirastolta selvityspyynnön

Kou­lu­psy­ko­lo­gi­asiaa kä­si­tel­lään tänään lau­ta­kun­nas­sa, Ou­lai­nen sai alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta sel­vi­tys­pyyn­nön

25.01.2022 16:00
Tilaajille
Vuoden koulutusvaikuttaja 2021 -tunnustus Raahen kaupungille

Vuoden kou­lu­tus­vai­kut­ta­ja 2021 -tun­nus­tus Raahen kau­pun­gil­le

25.01.2022 11:00
Tilaajille
Oulaisten Jauhinkankaan koululle valittiin määräaikainen koulunjohtaja

Ou­lais­ten Jau­hin­kan­kaan kou­lul­le va­lit­tiin mää­rä­ai­kai­nen kou­lun­joh­ta­ja

25.11.2021 13:30
Tilaajille
Haapaveden Vatjusjärven koulu lakkautettiin alkukesällä, kaupunginhallitus päättää koulurakennusten tulevaisuudesta maanantaina

Haa­pa­ve­den Vat­jus­jär­ven koulu lak­kau­tet­tiin al­ku­ke­säl­lä, kau­pun­gin­hal­li­tus päättää kou­lu­ra­ken­nus­ten tu­le­vai­suu­des­ta maa­nan­tai­na

07.10.2021 18:00
Tilaajille
Palkataanko Kärsämäen kouluille kouluvalmentaja? Kunnanvaltuusto päättää asiasta maanantaina

Pal­ka­taan­ko Kär­sä­mäen kou­luil­le kou­lu­val­men­ta­ja? Kun­nan­val­tuus­to päättää asiasta maa­nan­tai­na

25.09.2021 15:00
Tilaajille
Koulut alkavat, pienet ja isommat koululaiset tulevat mukaan liikenteeseen

Koulut al­ka­vat, pienet ja isommat kou­lu­lai­set tulevat mukaan lii­ken­tee­seen

07.08.2021 15:00
Tilaajille
Poliisi valvoo järjestystä ja turvallisuutta koulujen päättäjäisviikonloppuna: "Vastuu lapsista, nuorista ja heidän tekemisistään on vanhemmilla"

Poliisi valvoo jär­jes­tys­tä ja tur­val­li­suut­ta kou­lu­jen päät­tä­jäis­vii­kon­lop­pu­na: "Vastuu lap­sis­ta, nuo­ris­ta ja heidän te­ke­mi­sis­tään on van­hem­mil­la"

03.06.2021 18:00
Tilaajille
Oulaisiin erityisavustusta iso potti: Yli 200 000 euroa käytetään muun muassa varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäämiseen

Ou­lai­siin eri­tyis­avus­tus­ta iso potti: Yli 200 000 euroa käy­te­tään muun muassa var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tön li­sää­mi­seen

16.04.2021 09:34
Tilaajille