Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Koulut
Oulaisten Jauhinkankaan koululle valittiin määräaikainen koulunjohtaja

Ou­lais­ten Jau­hin­kan­kaan kou­lul­le va­lit­tiin mää­rä­ai­kai­nen kou­lun­joh­ta­ja

25.11.2021 13:30
Tilaajille
Haapaveden Vatjusjärven koulu lakkautettiin alkukesällä, kaupunginhallitus päättää koulurakennusten tulevaisuudesta maanantaina

Haa­pa­ve­den Vat­jus­jär­ven koulu lak­kau­tet­tiin al­ku­ke­säl­lä, kau­pun­gin­hal­li­tus päättää kou­lu­ra­ken­nus­ten tu­le­vai­suu­des­ta maa­nan­tai­na

07.10.2021 18:00
Tilaajille
Palkataanko Kärsämäen kouluille kouluvalmentaja? Kunnanvaltuusto päättää asiasta maanantaina

Pal­ka­taan­ko Kär­sä­mäen kou­luil­le kou­lu­val­men­ta­ja? Kun­nan­val­tuus­to päättää asiasta maa­nan­tai­na

25.09.2021 15:00
Tilaajille
Koulut alkavat, pienet ja isommat koululaiset tulevat mukaan liikenteeseen

Koulut al­ka­vat, pienet ja isommat kou­lu­lai­set tulevat mukaan lii­ken­tee­seen

07.08.2021 15:00
Tilaajille
Poliisi valvoo järjestystä ja turvallisuutta koulujen päättäjäisviikonloppuna: "Vastuu lapsista, nuorista ja heidän tekemisistään on vanhemmilla"

Poliisi valvoo jär­jes­tys­tä ja tur­val­li­suut­ta kou­lu­jen päät­tä­jäis­vii­kon­lop­pu­na: "Vastuu lap­sis­ta, nuo­ris­ta ja heidän te­ke­mi­sis­tään on van­hem­mil­la"

03.06.2021 18:00
Tilaajille
Oulaisiin erityisavustusta iso potti: Yli 200 000 euroa käytetään muun muassa varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäämiseen

Ou­lai­siin eri­tyis­avus­tus­ta iso potti: Yli 200 000 euroa käy­te­tään muun muassa var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tön li­sää­mi­seen

16.04.2021 09:34
Tilaajille
Hyttikallion koulun rehtori Risto Klasila: "Poliisi tutkii valvontakamerakuvista, mitä on tapahtunut"

Hyt­ti­kal­lion koulun rehtori Risto Kla­si­la: "Po­lii­si tutkii val­von­ta­ka­me­ra­ku­vis­ta, mitä on ta­pah­tu­nut"

13.04.2021 14:30
Tilaajille
Katso, mitkä kunnat vastasivat jo myönteisesti: 17 kuntaa mukana Raahesta lähteneessä kampanjassa, jolla vastustetaan koulukiusaamista

Katso, mitkä kunnat vas­ta­si­vat jo myön­tei­ses­ti: 17 kuntaa mukana Raa­hes­ta läh­te­nees­sä kam­pan­jas­sa, jolla vas­tus­te­taan kou­lu­kiu­saa­mis­ta

21.02.2021 18:00
Tilaajille
Vihannissa alkaa uusi opin aika – Uusi koulu on otettu käyttöön

Vi­han­nis­sa alkaa uusi opin aika – Uusi koulu on otettu käyt­töön

10.01.2021 08:59
Tilaajille
Jokaisella lapsella on oikeus olla ja osallistua, Riikka Sirkko väitteli tohtoriksi koulumaailman inkluusiosta

Jo­kai­sel­la lap­sel­la on oikeus olla ja osal­lis­tua, Riikka Sirkko väit­te­li toh­to­rik­si kou­lu­maail­man in­kluu­sios­ta

10.12.2020 11:00
Tilaajille
Koronatartunta ja altistumiset siirtävät Vatjusjärven koulun oppilaat etäopetukseen torstaista lähtien

Ko­ro­na­tar­tun­ta ja al­tis­tu­mi­set siir­tä­vät Vat­jus­jär­ven koulun op­pi­laat etä­ope­tuk­seen tors­tais­ta lähtien

09.12.2020 20:51
Tilaajille
Haapaveden kouluasiat esillä MOT: Kunnat kuntoon, konsultti! -ohjelmassa maanantai-iltana.

Haa­pa­ve­den kou­lu­asiat esillä MOT: Kunnat kun­toon, kon­sult­ti! -oh­jel­mas­sa maa­nan­tai-il­ta­na.

23.11.2020 14:32
Tilaajille
Merijärven ja Kärsämäen päiväkodeissa ja kouluissa opettajat kehittävät kansainvälisyyttä

Me­ri­jär­ven ja Kär­sä­mäen päi­vä­ko­deis­sa ja kou­luis­sa opet­ta­jat ke­hit­tä­vät kan­sain­vä­li­syyt­tä

26.10.2020 07:38
Tilaajille
Vihannin koulu-urakka kilpailutukseen
Lukijalta

Vi­han­nin kou­lu-urak­ka kil­pai­lu­tuk­seen

19.12.2017 16:16
Opetussuunnitelman mukaan koulun tulee olla hyvä paikka jokaiselle – koulurauha julistettiin tänään

Ope­tus­suun­ni­tel­man mukaan koulun tulee olla hyvä paikka jo­kai­sel­le – kou­lu­rau­ha ju­lis­tet­tiin tänään

24.08.2017 10:51
Lintilä: Koulujen loma-aikojen muuttamista on pohdittava

Lin­ti­lä: Kou­lu­jen lo­ma-ai­ko­jen muut­ta­mis­ta on poh­dit­ta­va

18.08.2017 13:05
Lukiolaiset nikkaroivat, maalasivat ja keksivät rap-sanoituksia harrastuspäivän merkeissä – katso video

Lu­kio­lai­set nik­ka­roi­vat, maa­la­si­vat ja kek­si­vät rap-sa­noi­tuk­sia har­ras­tus­päi­vän mer­keis­sä – katso video

16.05.2017 12:02