Tuulimyllyjä kuuntelemassa: Kahen Ka­ha­vit: Montako toi­mit­ta­jaa mahtuu Me­ri­jär­ven tuu­li­voi­ma­lan rungon sisälle yh­tiö­mie­hen kanssa?

Nyt puhuttaa: Ou­lais­ten var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja sai pu­he­lin­vyö­ryn Pa­pin­ka­dun ryh­mik­seen tu­tus­tu­neil­ta: "Huo­neis­to on ter­veys­tar­kas­ta­jan tar­kas­ta­ma"

Pyhäjokialue
Yhteistyöllä halutaan parantaa Pyhäjoen vesistöä, kunnat mukana sopimuksessa yhteistuumin

Yh­teis­työl­lä ha­lu­taan pa­ran­taa Py­hä­joen ve­sis­töä, kunnat mukana so­pi­muk­ses­sa yh­teis­tuu­min

16.09.2021 18:00
Tilaajille
Merijärvellä alueen korkein tyttömyyaste, Oulaisissa toiseksi eniten työttömiä suhteessa työvoimaan

Me­ri­jär­vel­lä alueen korkein tyt­tö­myyas­te, Ou­lai­sis­sa toi­sek­si eniten työt­tö­miä suh­tees­sa työ­voi­maan

24.08.2021 15:00
Tilaajille
Pyhäjokialueen kuntien työttömyystilanne:  Merijärvellä korkein lukema, seuraavaksi tulee Oulainen

Py­hä­jo­ki­alueen kuntien työt­tö­myys­ti­lan­ne: Me­ri­jär­vel­lä korkein lukema, seu­raa­vak­si tulee Ou­lai­nen

30.07.2021 08:42 1
Tilaajille
Yli satavuotinen konventtien perinne katkeaa jo toisena vuonna peräkkäin – Jehovan todistajat järjestävät verkkotapahtuman, joka yhdistää ihmisiä 240 maassa yli 500 kielellä

Yli sa­ta­vuo­ti­nen kon­vent­tien perinne katkeaa jo toisena vuonna pe­räk­käin – Jehovan to­dis­ta­jat jär­jes­tä­vät verk­ko­ta­pah­tu­man, joka yh­dis­tää ihmisiä 240 maassa yli 500 kie­lel­lä

15.07.2021 09:15
Tilaajille
Savun väri kertoo palamisen puhtaudesta – tässä viisi vinkkiä vähäpäästöisen juhannuspuusaunan lämmitykseen

Savun väri kertoo pa­la­mi­sen puh­tau­des­ta – tässä viisi vinkkiä vä­hä­pääs­töi­sen ju­han­nus­puu­sau­nan läm­mi­tyk­seen

25.06.2021 21:00
Tilaajille
Vaalihuoneiden ovet ovat auki – muistatko Oulaisten ja muiden Pyhäjokialueen kuntien ääniharavat neljän vuoden takaa?

Vaa­li­huo­nei­den ovet ovat auki – muis­tat­ko Ou­lais­ten ja muiden Py­hä­jo­ki­alueen kuntien ää­ni­ha­ra­vat neljän vuoden takaa?

13.06.2021 09:41
Tilaajille
Pyhäjokialueella ja Raahessa 873 saanut koronarokotteen ja 43 tehosterokotteen

Py­hä­jo­ki­alueel­la ja Raa­hes­sa 873 saanut ko­ro­na­ro­kot­teen ja 43 te­hos­te­ro­kot­teen

02.02.2021 15:00
Tilaajille
Oulaisten johtava lääkäri Harri Pennanen: Koronarokotukset ovat rajoittuneet siihen, kun rokoteaine on loppunut kesken

Ou­lais­ten johtava lääkäri Harri Pen­na­nen: Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat ra­joit­tu­neet siihen, kun ro­ko­te­ai­ne on lop­pu­nut kesken

20.01.2021 15:00
Tilaajille
Koronarokotukset käynnissä Pyhäjokialueella ja Raahessa, monella paikkakunnalla rokotesaatavuus hidastaa rokottamista

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set käyn­nis­sä Py­hä­jo­ki­alueel­la ja Raa­hes­sa, monella paik­ka­kun­nal­la ro­ko­te­saa­ta­vuus hi­das­taa ro­kot­ta­mis­ta

14.01.2021 15:29
Tilaajille
135 kirjastoautoa sukkuloi Suomen teillä, parhaimmillaan kirjastoautoja oli 234

135 kir­jas­to­au­toa suk­ku­loi Suomen teillä, par­haim­mil­laan kir­jas­to­au­to­ja oli 234

17.12.2020 11:20
Tilaajille
Tiet ja raiteet puheina esillä, ministeri Lintilälle esiteltiin Pyhäjokialueen kulkuväylien tarpeellisuutta

Tiet ja raiteet puheina esillä, mi­nis­te­ri Lin­ti­läl­le esi­tel­tiin Py­hä­jo­ki­alueen kul­ku­väy­lien tar­peel­li­suut­ta

11.11.2020 18:00
Tilaajille