Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pyhäjokialue
7 miljoonaa euroa nuorisotyöhön: Katso miten aluehallintovirasto myönsi avustuksia Pyhäjokialueelle ja Vihantiin

7 mil­joo­naa euroa nuo­ri­so­työ­hön: Katso miten alue­hal­lin­to­vi­ras­to myönsi avus­tuk­sia Py­hä­jo­kia­lueel­le ja Vi­han­tiin

11.01.2023 13:30
MHY:n Kilpivaara. "Puumarkkinoilla toiveikas tunnelma"

MHY:n Kil­pi­vaa­ra. "Puu­mark­ki­noil­la toi­vei­kas tun­nel­ma"

10.09.2022 13:30
Tilaajille
"Ensi vuoden talousarviota laaditaan aika "sumeissa" näkymissä"

"Ensi vuoden ta­lou­sar­vio­ta laa­di­taan aika "su­meis­sa" nä­ky­mis­sä"

27.08.2022 13:30
Tilaajille
Vain Kärsämäki onnistui pienentämään työttömien määrää Pyhäjokialueen kunnista

Vain Kär­sä­mä­ki on­nis­tui pie­nen­tä­mään työt­tö­mien määrää Py­hä­jo­kia­lueen kun­nis­ta

24.08.2022 06:00
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitos ohjeistaa turvalliseen juhannuksen viettoon: Kaveria ei jätetä

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos oh­jeis­taa tur­val­li­seen ju­han­nuk­sen viet­toon: Kaveria ei jätetä

20.06.2022 17:00
Tilaajille
Vestia aloittaa kesäkuussa poistotekstiilien keräämisen kaikilla lajittelupihoilla

Vestia aloit­taa ke­sä­kuus­sa pois­to­teks­tii­lien ke­rää­mi­sen kai­kil­la la­jit­te­lu­pi­hoil­la

31.05.2022 06:00
Tilaajille
Reilu teko -säkkikeräys alkoi: keräyspaikat Kärsämäellä, Pyhäjoella ja Vihannissa

Reilu teko -säk­ki­ke­räys alkoi: ke­räys­pai­kat Kär­sä­mäel­lä, Py­hä­joel­la ja Vi­han­nis­sa

05.05.2022 13:30
Tilaajille
Lankalauantain menovinkki: Katso missä lankalauantaina pääsee pääsiäiskokolle

Lan­ka­lauan­tain me­no­vink­ki: Katso missä lan­ka­lauan­tai­na pääsee pää­siäis­ko­kol­le

12.04.2022 21:00
Tilaajille
Ely-keskus ennustaa keskimääräistä suurempia kevättulvia: Pyhäjoen tulvahuippu ajoittunee huhtikuun loppuun tai toukokuun alkuun

Ely-kes­kus en­nus­taa kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­pia ke­vät­tul­via: Py­hä­joen tul­va­huip­pu ajoit­tu­nee huh­ti­kuun loppuun tai tou­ko­kuun alkuun

06.04.2022 13:30
Tilaajille
Merijärvellä käytettiin ahkerimmin äänioikeutta aluevaaleissa: Kärsämäellä ennakkoäänestykseen on saatu hyviä tuloksia liikkuvasta ennakkoäänestyspisteestä

Me­ri­jär­vel­lä käy­tet­tiin ah­ke­rim­min ää­ni­oi­keut­ta alue­vaa­leis­sa: Kär­sä­mäel­lä en­nak­ko­ää­nes­tyk­seen on saatu hyviä tu­lok­sia liik­ku­vas­ta en­nak­ko­ää­nes­tys­pis­tees­tä

25.01.2022 17:00
Tilaajille
Koronapikatestit käyvät kaupaksi Pyhäjokialueella: "Koronapikatestien kysyntä suorastaan räjähti pari viikkoa sitten"

Ko­ro­na­pi­ka­tes­tit käyvät kau­pak­si Py­hä­jo­kia­lueel­la: "Ko­ro­na­pi­ka­tes­tien kysyntä suo­ras­taan räjähti pari viikkoa sitten"

28.12.2021 17:00 1
Tilaajille
Operaatio Lumihiutale turvaa joululiikennettä 53. kerran: " Mukana on oltu monta kymmentä vuotta, ja perinnettä jatketaan"

Ope­raa­tio Lu­mi­hiu­ta­le turvaa jou­lu­lii­ken­net­tä 53. kerran: " Mukana on oltu monta kym­men­tä vuotta, ja pe­rin­net­tä jat­ke­taan"

20.12.2021 11:00
Tilaajille
Yhteistyöllä halutaan parantaa Pyhäjoen vesistöä, kunnat mukana sopimuksessa yhteistuumin

Yh­teis­työl­lä ha­lu­taan pa­ran­taa Py­hä­joen ve­sis­töä, kunnat mukana so­pi­muk­ses­sa yh­teis­tuu­min

16.09.2021 18:00
Tilaajille
Merijärvellä alueen korkein tyttömyyaste, Oulaisissa toiseksi eniten työttömiä suhteessa työvoimaan

Me­ri­jär­vel­lä alueen korkein tyt­tö­myyas­te, Ou­lai­sis­sa toi­sek­si eniten työt­tö­miä suh­tees­sa työ­voi­maan

24.08.2021 15:00
Tilaajille
Pyhäjokialueen kuntien työttömyystilanne:  Merijärvellä korkein lukema, seuraavaksi tulee Oulainen

Py­hä­jo­kia­lueen kuntien työt­tö­myys­ti­lan­ne: Me­ri­jär­vel­lä korkein lukema, seu­raa­vak­si tulee Ou­lai­nen

30.07.2021 08:42 1
Tilaajille
Yli satavuotinen konventtien perinne katkeaa jo toisena vuonna peräkkäin – Jehovan todistajat järjestävät verkkotapahtuman, joka yhdistää ihmisiä 240 maassa yli 500 kielellä

Yli sa­ta­vuo­ti­nen kon­vent­tien perinne katkeaa jo toisena vuonna pe­räk­käin – Jehovan to­dis­ta­jat jär­jes­tä­vät verk­ko­ta­pah­tu­man, joka yh­dis­tää ihmisiä 240 maassa yli 500 kie­lel­lä

15.07.2021 09:15
Tilaajille
Savun väri kertoo palamisen puhtaudesta – tässä viisi vinkkiä vähäpäästöisen juhannuspuusaunan lämmitykseen

Savun väri kertoo pa­la­mi­sen puh­tau­des­ta – tässä viisi vinkkiä vä­hä­pääs­töi­sen ju­han­nus­puu­sau­nan läm­mi­tyk­seen

25.06.2021 21:00
Tilaajille
Vaalihuoneiden ovet ovat auki – muistatko Oulaisten ja muiden Pyhäjokialueen kuntien ääniharavat neljän vuoden takaa?

Vaa­li­huo­nei­den ovet ovat auki – muis­tat­ko Ou­lais­ten ja muiden Py­hä­jo­kia­lueen kuntien ää­ni­ha­ra­vat neljän vuoden takaa?

13.06.2021 09:41
Tilaajille
Pyhäjokialueella ja Raahessa 873 saanut koronarokotteen ja 43 tehosterokotteen

Py­hä­jo­kia­lueel­la ja Raa­hes­sa 873 saanut ko­ro­na­ro­kot­teen ja 43 te­hos­te­ro­kot­teen

02.02.2021 15:00
Tilaajille
Oulaisten johtava lääkäri Harri Pennanen: Koronarokotukset ovat rajoittuneet siihen, kun rokoteaine on loppunut kesken

Ou­lais­ten johtava lääkäri Harri Pen­na­nen: Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat ra­joit­tu­neet siihen, kun ro­ko­teai­ne on lop­pu­nut kesken

20.01.2021 15:00
Tilaajille