Pyhäjokialue

Py­hä­jo­ki­alueel­la ja Raa­hes­sa 873 saanut ko­ro­na­ro­kot­teen ja 43 te­hos­te­ro­kot­teen

02.02.2021 15:00
Tilaajille

Ou­lais­ten johtava lääkäri Harri Pen­na­nen: Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat ra­joit­tu­neet siihen, kun ro­ko­te­ai­ne on lop­pu­nut kesken

20.01.2021 15:00
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set käyn­nis­sä Py­hä­jo­ki­alueel­la ja Raa­hes­sa, monella paik­ka­kun­nal­la ro­ko­te­saa­ta­vuus hi­das­taa ro­kot­ta­mis­ta

14.01.2021 15:29
Tilaajille

135 kir­jas­to­au­toa suk­ku­loi Suomen teillä, par­haim­mil­laan kir­jas­to­au­to­ja oli 234

17.12.2020 11:20
Tilaajille

Tiet ja raiteet puheina esillä, mi­nis­te­ri Lin­ti­läl­le esi­tel­tiin Py­hä­jo­ki­alueen kul­ku­väy­lien tar­peel­li­suut­ta

11.11.2020 18:00
Tilaajille