Joulukalenteri: Lasten pii­rus­tuk­sia li­sä­tään tänne päi­vit­täin aattoon asti

Katso video: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia Leden Group tuo Ou­lai­siin?

Katso 50 kuvaa: Wanhan Woiman Jou­lu­maa-ta­pah­tu­mas­ta

Etsi ehdokas: Pre­si­dent­ti­vaa­lien vaa­li­ko­ne on avattu

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Mielipidekirjoitus
Entiset palopäälliköt Nyman ja Hintsala kommentoivat: "Pelastuslaitoksen varallaolo-järjestelmä on turva kuntalaisille"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Entiset pa­lo­pääl­li­köt Nyman ja Hint­sa­la kom­men­toi­vat: "Pe­las­tus­lai­tok­sen va­ral­lao­lo-jär­jes­tel­mä on turva kun­ta­lai­sil­le"

10.03.2021 10:15
Tilaajille
Kärpäsenä valtuuston katossa: "Tulos jäi laihaksi ilman fyysisiä valtuutettuja"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kär­pä­se­nä val­tuus­ton ka­tos­sa: "Tulos jäi lai­hak­si ilman fyy­si­siä val­tuu­tet­tu­ja"

26.02.2021 14:43
Tilaajille
Kaksoisraide on mahdollinen, Reijo Huhtala kannustaa kansanedustajia tutustumaan Lahden oikoratasuunnitelmiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kak­sois­rai­de on mah­dol­li­nen, Reijo Huhtala kan­nus­taa kan­san­edus­ta­jia tu­tus­tu­maan Lahden oi­ko­ra­ta­suun­ni­tel­miin

02.12.2020 08:54
Tilaajille
Lukijan kommentti: "Lumikola häviää taistelun konevoimin kerättyjä massoja vastaan"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan kom­ment­ti: "Lu­mi­ko­la häviää tais­te­lun ko­ne­voi­min ke­rät­ty­jä massoja vas­taan"

24.11.2020 15:21
Tilaajille
Tie on tukossa, pääseekö apu perille? Sauli Takalo enteilee jo talven haasteita mielipidekirjoituksessaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tie on tu­kos­sa, pää­see­kö apu pe­ril­le? Sauli Takalo en­tei­lee jo talven haas­tei­ta mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­ses­saan

19.11.2020 11:26
Tilaajille
Reijo Huhtala ihmettelee, kun kansanedustajat eivät puutu "hukkainvestointeihin"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Reijo Huhtala ih­met­te­lee, kun kan­san­edus­ta­jat eivät puutu "huk­kain­ves­toin­tei­hin"

13.11.2020 19:14
Tilaajille
Mikko Kärnä haluaa Suomeen kansallisen maitopäivän: "Maitoahan ei meiltä viedä!"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikko Kärnä haluaa Suomeen kan­sal­li­sen mai­to­päi­vän: "Mai­toa­han ei meiltä viedä!"

05.11.2020 09:55
Tilaajille
Keijo Itäpalon mielipiteessä pureudutaan Hanhikiven hankkeeseen: "Ei ydinvoimaa Pohjanlahden rannalle"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Keijo Itä­pa­lon mie­li­pi­tees­sä pu­reu­du­taan Han­hi­ki­ven hank­kee­seen: "Ei ydin­voi­maa Poh­jan­lah­den ran­nal­le"

04.11.2020 08:36
Tilaajille
Hilkka Nikola kritisoi kirjoituksessaan tapaa, jolla naisministereitä kohdellaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hilkka Nikola kri­ti­soi kir­joi­tuk­ses­saan tapaa, jolla nais­mi­nis­te­rei­tä koh­del­laan

03.11.2020 09:06
Tilaajille
Sauli Takalo kirjoittaa, ettei aina tarvitse uutta konetta, kun oliiviöljylläkin voi vanhan korjata
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sauli Takalo kir­joit­taa, ettei aina tar­vit­se uutta ko­net­ta, kun olii­vi­öl­jyl­lä­kin voi vanhan korjata

02.11.2020 15:44
Tilaajille
Huhtala kummeksuu: Miksi katujen nimet ovat piilossa ja katu ei näyttäisi jatkuvan?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huhtala kum­mek­suu: Miksi katujen nimet ovat pii­los­sa ja katu ei näyt­täi­si jat­ku­van?

30.10.2020 07:47
Marttaliitto hoksauttaa lapsiperheitä suolankäytöstä: Liika suola kuormittaa munuaisia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mart­ta­liit­to hok­saut­taa lap­si­per­hei­tä suo­lan­käy­tös­tä: Liika suola kuor­mit­taa mu­nuai­sia

28.10.2020 09:52