Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Oulun hiippakunta
Tornberg, Kallunki ja Helanen ehdolla hiippakuntavaltuustoon

Torn­berg, Kal­lun­ki ja Helanen ehdolla hiip­pa­kun­ta­val­tuus­toon

12.02.2024 12:00
Tilaajille
Kirkkoherroja eläköityy seitsemän lähivuosina – "Sydän syrjällään olen ja hartaasti toivon, että virkoihin tulee hakijoita"

Kirk­ko­her­ro­ja elä­köi­tyy seit­se­män lä­hi­vuo­si­na – "Sydän syr­jäl­lään olen ja har­taas­ti toivon, että vir­koi­hin tulee ha­ki­joi­ta"

07.02.2024 15:00
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo: Siniristilippu liehuu rauhan, yhteenkuuluvaisuuden ja kiitollisuuden symbolina

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo: Si­ni­ris­ti­lip­pu liehuu rauhan, yh­teen­kuu­lu­vai­suu­den ja kii­tol­li­suu­den sym­bo­li­na

06.12.2023 13:00
Piispa myönsi Raahen seutukuntaan rovastin arvonimiä

Piispa myönsi Raahen seu­tu­kun­taan ro­vas­tin ar­vo­ni­miä

16.11.2023 18:00
Tilaajille
Lääninrovasti Kari Tiirola: "Pappeja eläköityy lähivuosina tosi monta Kalajoen rovastikunnassa"

Lää­nin­ro­vas­ti Kari Tii­ro­la: "Pap­pe­ja elä­köi­tyy lä­hi­vuo­si­na tosi monta Ka­la­joen ro­vas­ti­kun­nas­sa"

14.09.2023 06:00
Tilaajille
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat viikonloppuna - Lähetysjuhlilla keskustellaan maailman tulevaisuudesta ja arkisesta luottamuksesta

Oulun hiip­pa­kun­nan lä­he­tys­juh­lat vii­kon­lop­pu­na - Lä­he­tys­juh­lil­la kes­kus­tel­laan maail­man tu­le­vai­suu­des­ta ja ar­ki­ses­ta luot­ta­muk­ses­ta

21.08.2023 17:00
Ylivieskan kirkkoherra Eija Nivala vihki oman poikansa miehen kanssa – Seurasi kohu ja kanteluita, mutta myös viestejä vuosikausia vaienneilta ihmisiltä

Yli­vies­kan kirk­ko­her­ra Eija Nivala vihki oman poi­kan­sa miehen kanssa – Seurasi kohu ja kan­te­lui­ta, mutta myös vies­te­jä vuo­si­kau­sia vaien­neil­ta ih­mi­sil­tä

02.08.2023 21:00
Tilaajille
Piispa vihkii kymmenen uutta pappia Oulun hiippakuntaan - Antti Jeskanen aloittaa seurakuntapastorina Raahessa

Piispa vihkii kym­me­nen uutta pappia Oulun hiip­pa­kun­taan - Antti Jes­ka­nen aloit­taa seu­ra­kun­ta­pas­to­ri­na Raa­hes­sa

05.06.2023 17:00
Tilaajille
Mikä seurakunta kasvattaa eniten Yhteisvastuukeräyksen pottiaan? Piispa julisti leikkimielisen kilpailun

Mikä seu­ra­kun­ta kas­vat­taa eniten Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen pot­tiaan? Piispa julisti leik­ki­mie­li­sen kil­pai­lun

04.02.2023 13:30
Miika Kähkönen siirtyy Lappeenrantaan: Oulaisten kirkkoneuvosto esittää uudeksi seurakuntapastoriksi Roope Syngelmää

Miika Käh­kö­nen siirtyy Lap­peen­ran­taan: Ou­lais­ten kirk­ko­neu­vos­to esittää uudeksi seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Roope Syn­gel­mää

25.03.2022 08:55
Tilaajille
Kolme uutta pappia Oulun hiippakuntaan, piispa Keskitalolle kertynyt jo 28 pappisvihkimystä

Kolme uutta pappia Oulun hiip­pa­kun­taan, piispa Kes­ki­ta­lol­le ker­ty­nyt jo 28 pap­pis­vih­ki­mys­tä

01.11.2020 14:00
Tilaajille