Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Poliisi
Rahoitus on turvattava, asukaslukuun peilattuna Suomessa on vähemmän poliiseja kuin missään muualla Euroopassa
Kolumni

Ra­hoi­tus on tur­vat­ta­va, asu­kas­lu­kuun pei­lat­tu­na Suo­mes­sa on vä­hem­män po­lii­se­ja kuin missään muualla Eu­roo­pas­sa

16.03.2023 15:44
Tilaajille
Huumausainerikollisuutta valvottiin tehostetusti Jokilaaksoissa: Rikoksia kirjattiin Oulaisissa, Ylivieskassa, Nivalassa, Kalajoella, Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä

Huu­maus­ai­ne­ri­kol­li­suut­ta val­vot­tiin te­hos­te­tus­ti Jo­ki­laak­sois­sa: Ri­kok­sia kir­jat­tiin Ou­lai­sis­sa, Yli­vies­kas­sa, Ni­va­las­sa, Ka­la­joel­la, Haa­pa­jär­vel­lä ja Py­hä­jär­vel­lä

16.03.2023 06:00
Tilaajille
Kahta naista epäillään Pohjois-Pohjanmaalla tehdyistä "rakkauspetoksista", seuranhakupalveluiden kautta huijatut menettivät rahaa noin 170 000 euroa

Kahta naista epäil­lään Poh­jois-Poh­jan­maal­la teh­dyis­tä "rak­kaus­pe­tok­sis­ta", seu­ran­ha­ku­pal­ve­lui­den kautta hui­ja­tut me­net­ti­vät rahaa noin 170 000 euroa

08.11.2022 11:00 1
Tilaajille
Poliisi valvoo hirvenmetsästyksen aloittamista viikonloppuna

Poliisi valvoo hir­ven­met­säs­tyk­sen aloit­ta­mis­ta vii­kon­lop­pu­na

28.09.2022 17:00
Tilaajille
Poliisi takavarikoi kaksi kameraa koulun vessasta Vihannissa, salakatselusta esitutkinta

Poliisi ta­ka­va­ri­koi kaksi kameraa koulun ves­sas­ta Vi­han­nis­sa, sa­la­kat­se­lus­ta esi­tut­kin­ta

26.08.2022 14:05
Tilaajille
Oletko varma, että lapsesi on yöllä kotona? Poliisi kertoo kokemuksistaan – ja esittää yhden tärkeän pyynnön vanhemmille

Oletko varma, että lapsesi on yöllä kotona? Poliisi kertoo ko­ke­muk­sis­taan – ja esittää yhden tärkeän pyynnön van­hem­mil­le

04.08.2022 06:01
Tilaajille
Poliisi selvitti Pyhäjoesta kuolleena löytyneen naisen henkilöllisyyden

Poliisi sel­vit­ti Py­hä­joes­ta kuol­lee­na löy­ty­neen naisen hen­ki­löl­li­syy­den

03.08.2022 17:00
Tilaajille
Poliisi valvoo raskasta liikennettä tehostetusti koko ensi viikon

Poliisi valvoo ras­kas­ta lii­ken­net­tä te­hos­te­tus­ti koko ensi viikon

17.07.2022 17:00
Poliisi muistuttaa: "Päihteet eivät kuulu alaikäisille – eivät edes päättäjäisviikonloppuna"

Poliisi muis­tut­taa: "Päih­teet eivät kuulu ala­ikäi­sil­le – eivät edes päät­tä­jäis­vii­kon­lop­pu­na"

03.06.2022 11:00
Kotihälytykset, pahoinpitelyt ja rattijuopumukset työllistivät poliisia vappuviikonloppuna Jokilaaksojen alueella

Ko­ti­hä­ly­tyk­set, pa­hoin­pi­te­lyt ja rat­ti­juo­pu­muk­set työl­lis­ti­vät po­lii­sia vap­pu­vii­kon­lop­pu­na Jo­ki­laak­so­jen alueel­la

02.05.2022 08:09
Tilaajille
Läheltä piti tilanne Oulaisissa: Poliisi etsii valkoisen täysperävaunullisen rekan kuljettajaa, joka meinasi aiheuttaa vakavan onnettomuuden tiistaina kantatie 86:lla

Läheltä piti tilanne Ou­lai­sis­sa: Poliisi etsii val­koi­sen täys­pe­rä­vau­nul­li­sen rekan kul­jet­ta­jaa, joka meinasi ai­heut­taa vakavan on­net­to­muu­den tiis­tai­na kan­ta­tie 86:lla

26.04.2022 15:49
Oulun poliisilaitos selvitti laajan asuntomurtosarjan: Lukuisiin asuinkiinteistöihin ja vapaa-ajanasuntoihin murtauduttiin myös Pohjois-Pohjanmaalla

Oulun po­lii­si­lai­tos sel­vit­ti laajan asun­to­mur­to­sar­jan: Lu­kui­siin asuin­kiin­teis­töi­hin ja va­paa-ajan­asun­toi­hin mur­tau­dut­tiin myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la

22.04.2022 13:57
Tilaajille
Oulun poliisilaitos järjestää aseiden ja räjähteiden armovuosikeräyksen ensi viikon perjantaina

Oulun po­lii­si­lai­tos jär­jes­tää aseiden ja rä­jäh­tei­den ar­mo­vuo­si­ke­räyk­sen ensi viikon per­jan­tai­na

15.03.2022 13:30
Oulun poliisilaitos tutkii keskitetysti laajaa asunto- ja mökkimurtosarjaa – vihjeitä kaivataan

Oulun po­lii­si­lai­tos tutkii kes­ki­te­tys­ti laajaa asunto- ja mök­ki­mur­to­sar­jaa – vih­jei­tä kai­va­taan

24.01.2022 14:00
Poliisi valvoo joulun menoliikennettä: "Suurimmat liikennemäärät Oulun poliisilaitoksen alueella tulevat olemaan keskiviikkona ja torstaina"

Poliisi valvoo joulun me­no­lii­ken­net­tä: "Suu­rim­mat lii­ken­ne­mää­rät Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la tulevat olemaan kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na"

21.12.2021 11:00
Poliisi valvoi raskasta liikennettä: 36 kuljettajalle kirjattiin seuraamus, viiden kuskin matka katkesi kokonaan

Poliisi valvoi ras­kas­ta lii­ken­net­tä: 36 kul­jet­ta­jal­le kir­jat­tiin seu­raa­mus, viiden kuskin matka katkesi ko­ko­naan

18.10.2021 15:00
Tilaajille
Katso video: Ylikomisario Veijo Alavaikko perustelee, miksi poliisi ei halua kannabiksen laillistamista

Katso video: Yli­ko­mi­sa­rio Veijo Ala­vaik­ko pe­rus­te­lee, miksi poliisi ei halua kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mis­ta

17.09.2021 12:43
Tilaajille
Mitä mieltä poliisi on kannabiksen laillistamisesta

Mitä mieltä poliisi on kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­ses­ta

17.09.2021 12:42
Tilaajille
Poliisi selvittää ylivieskalaisen kansanedustajan Juha Pylvään puhetta "sosiaaliturvalla loisivista elintasosurffareista"

Poliisi sel­vit­tää yli­vies­ka­lai­sen kan­san­edus­ta­jan Juha Pylvään puhetta "so­siaa­li­tur­val­la loi­si­vis­ta elin­ta­so­surf­fa­reis­ta"

09.09.2021 13:40
Tilaajille
Etsinnät eivät ole tuottaneet tulosta, Lauri Laulumaa on edelleen kateissa

Et­sin­nät eivät ole tuot­ta­neet tu­los­ta, Lauri Lau­lu­maa on edel­leen ka­teis­sa

07.09.2021 12:12