Mainos: Syksyn supertarjouksena Pyhäjokiseutu Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Poliisi
Tehovalvonta: Poliisi kirjoitti 56 pyöräilijälle sakot jalkakäytävällä ajamisesta

Te­ho­val­von­ta: Poliisi kir­joit­ti 56 pyö­räi­li­jäl­le sakot jal­ka­käy­tä­väl­lä aja­mi­ses­ta

30.08.2023 16:00
Tilaajille
Pahoinpitelyt ja häiriökäyttäytyminen työllistivät poliisia venetsialaisviikonloppuna: "Juhlinta ei valitettavasti sujunut puhtain paperein Jokilaaksojen alueella"

Pa­hoin­pi­te­lyt ja häi­riö­käyt­täy­ty­mi­nen työl­lis­ti­vät po­lii­sia ve­net­sia­lais­vii­kon­lop­pu­na: "Juh­lin­ta ei va­li­tet­ta­vas­ti sujunut puhtain pa­pe­rein Jo­ki­laak­so­jen alueel­la"

28.08.2023 09:23
Tilaajille
Teini pahoinpideltiin koulun pihalla Oulaisissa

Teini pa­hoin­pi­del­tiin koulun pihalla Ou­lai­sis­sa

15.08.2023 10:48
Tilaajille
Poliisilla viime viikolla lähes kaksituhatta liikennevalvontatehtävää koko maassa – Kiinni jäi 130 törkeästi liikennettä vaarantanutta kuskia

Po­lii­sil­la viime vii­kol­la lähes kak­si­tu­hat­ta lii­ken­ne­val­von­ta­teh­tä­vää koko maassa – Kiinni jäi 130 tör­keäs­ti lii­ken­net­tä vaa­ran­ta­nut­ta kuskia

30.07.2023 06:00
Tilaajille
Liikenteessä menehtyi alkuvuonna vähemmän ihmisiä kuin vuotta aiemmin – Sen sijaan  rattijuoppoja jäi kiinni edellisvuotta enemmän

Lii­ken­tees­sä me­neh­tyi al­ku­vuon­na vä­hem­män ihmisiä kuin vuotta aiemmin – Sen sijaan rat­ti­juop­po­ja jäi kiinni edel­lis­vuot­ta enemmän

29.07.2023 13:30
Tilaajille
Ampumakelvottomat aseet on ilmoitettava poliisille – sähköinen asiointi alkaa syyskuussa

Am­pu­ma­kel­vot­to­mat aseet on il­moi­tet­ta­va po­lii­sil­le – säh­köi­nen asioin­ti alkaa syys­kuus­sa

11.07.2023 11:00
Pelastusliivit estäisivät lähes aina veneestä pudonneen hukkumiselta – poliisi valvoo kesän veneilyä

Pe­las­tus­lii­vit es­täi­si­vät lähes aina ve­nees­tä pu­don­neen huk­ku­mi­sel­ta – poliisi valvoo kesän ve­nei­lyä

18.06.2023 06:00
Joutsenen kaulaan tarttunut uistin aiheutti poliisioperaation

Jout­se­nen kaulaan tart­tu­nut uistin ai­heut­ti po­lii­si­ope­raa­tion

15.06.2023 21:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on varastettu useita katalysaattoreita kevään aikana

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa on va­ras­tet­tu useita ka­ta­ly­saat­to­rei­ta kevään aikana

10.06.2023 21:00
Poliisi valvoo tehostetusti ensi viikolla suojatiesääntöjen noudattamista

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti ensi vii­kol­la suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta

21.05.2023 06:00
Tilaajille
Pyörävarkaudet lisääntyvät kesää kohti: Tammi-huhtikuussa poliisille ilmoitettiin 401 pyörävarkautta

Pyö­rä­var­kau­det li­sään­ty­vät kesää kohti: Tam­mi-huh­ti­kuus­sa po­lii­sil­le il­moi­tet­tiin 401 pyö­rä­var­kaut­ta

19.05.2023 17:00
Omaisuusrikostutkinta: Auto, peräkärry ja rengassarjat päätyivät omistajille, poliisilla on vielä omaisuutta jolle etsitään oikeita omistajia

Omai­suus­ri­kos­tut­kin­ta: Auto, pe­rä­kär­ry ja ren­gas­sar­jat pää­tyi­vät omis­ta­jil­le, po­lii­sil­la on vielä omai­suut­ta jolle et­si­tään oikeita omis­ta­jia

15.05.2023 12:07
Tilaajille
Poliisi valvoi liikennettä Haapavedellä, kaksi rattijuopumukseen syyllistynyttä otettiin kiinni

Poliisi valvoi lii­ken­net­tä Haa­pa­ve­del­lä, kaksi rat­ti­juo­pu­muk­seen syyl­lis­ty­nyt­tä otet­tiin kiinni

14.05.2023 20:27
Tilaajille
Poliisi tutkii laajaa vitamiinivarkauksien sarjaa, teosta epäilty otettiin kiinni

Poliisi tutkii laajaa vi­ta­mii­ni­var­kauk­sien sarjaa, teosta epäilty otet­tiin kiinni

28.04.2023 11:00
Tilaajille
Rahoitus on turvattava, asukaslukuun peilattuna Suomessa on vähemmän poliiseja kuin missään muualla Euroopassa
Kolumni

Ra­hoi­tus on tur­vat­ta­va, asu­kas­lu­kuun pei­lat­tu­na Suo­mes­sa on vä­hem­män po­lii­se­ja kuin missään muualla Eu­roo­pas­sa

16.03.2023 15:44
Tilaajille
Huumausainerikollisuutta valvottiin tehostetusti Jokilaaksoissa: Rikoksia kirjattiin Oulaisissa, Ylivieskassa, Nivalassa, Kalajoella, Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä

Huu­maus­ai­ne­ri­kol­li­suut­ta val­vot­tiin te­hos­te­tus­ti Jo­ki­laak­sois­sa: Ri­kok­sia kir­jat­tiin Ou­lai­sis­sa, Yli­vies­kas­sa, Ni­va­las­sa, Ka­la­joel­la, Haa­pa­jär­vel­lä ja Py­hä­jär­vel­lä

16.03.2023 06:00
Tilaajille
Kahta naista epäillään Pohjois-Pohjanmaalla tehdyistä "rakkauspetoksista", seuranhakupalveluiden kautta huijatut menettivät rahaa noin 170 000 euroa

Kahta naista epäil­lään Poh­jois-Poh­jan­maal­la teh­dyis­tä "rak­kaus­pe­tok­sis­ta", seu­ran­ha­ku­pal­ve­lui­den kautta hui­ja­tut me­net­ti­vät rahaa noin 170 000 euroa

08.11.2022 11:00 1
Tilaajille
Poliisi valvoo hirvenmetsästyksen aloittamista viikonloppuna

Poliisi valvoo hir­ven­met­säs­tyk­sen aloit­ta­mis­ta vii­kon­lop­pu­na

28.09.2022 17:00
Tilaajille
Poliisi takavarikoi kaksi kameraa koulun vessasta Vihannissa, salakatselusta esitutkinta

Poliisi ta­ka­va­ri­koi kaksi kameraa koulun ves­sas­ta Vi­han­nis­sa, sa­la­kat­se­lus­ta esi­tut­kin­ta

26.08.2022 14:05
Tilaajille
Oletko varma, että lapsesi on yöllä kotona? Poliisi kertoo kokemuksistaan – ja esittää yhden tärkeän pyynnön vanhemmille

Oletko varma, että lapsesi on yöllä kotona? Poliisi kertoo ko­ke­muk­sis­taan – ja esittää yhden tärkeän pyynnön van­hem­mil­le

04.08.2022 06:01
Tilaajille