50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Liikennevalvonta
Tehovalvonta: Poliisi valvoo tehostetusti turvavöiden käyttöä, myös matkapuhelinten käyttöä liikenteessä valvotaan

Te­ho­val­von­ta: Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti tur­va­vöi­den käyt­töä, myös mat­ka­pu­he­lin­ten käyttöä lii­ken­tees­sä val­vo­taan

16.09.2023 13:30
Tilaajille
Tehovalvonta: Poliisi kirjoitti 56 pyöräilijälle sakot jalkakäytävällä ajamisesta

Te­ho­val­von­ta: Poliisi kir­joit­ti 56 pyö­räi­li­jäl­le sakot jal­ka­käy­tä­väl­lä aja­mi­ses­ta

30.08.2023 16:00
Tilaajille
Poliisilla viime viikolla lähes kaksituhatta liikennevalvontatehtävää koko maassa – Kiinni jäi 130 törkeästi liikennettä vaarantanutta kuskia

Po­lii­sil­la viime vii­kol­la lähes kak­si­tu­hat­ta lii­ken­ne­val­von­ta­teh­tä­vää koko maassa – Kiinni jäi 130 tör­keäs­ti lii­ken­net­tä vaa­ran­ta­nut­ta kuskia

30.07.2023 06:00
Tilaajille
Poliisi valvoo juhannuksen juhlintaa myös harvaan asutuilla alueilla

Poliisi valvoo ju­han­nuk­sen juh­lin­taa myös harvaan asu­tuil­la alueil­la

22.06.2023 11:00
Tilaajille
Poliisi valvoi liikennettä Haapavedellä, kaksi rattijuopumukseen syyllistynyttä otettiin kiinni

Poliisi valvoi lii­ken­net­tä Haa­pa­ve­del­lä, kaksi rat­ti­juo­pu­muk­seen syyl­lis­ty­nyt­tä otet­tiin kiinni

14.05.2023 20:27
Tilaajille
Poliisi valvoo pyöräilijöitä ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajia tehostetusti liikenteessä – suojattomien tienkäyttäjien osuus liikennekuolemista suuri

Poliisi valvoo pyö­räi­li­jöi­tä ja ke­vyi­den säh­köa­jo­neu­vo­jen kul­jet­ta­jia te­hos­te­tus­ti lii­ken­tees­sä – suo­jat­to­mien tien­käyt­tä­jien osuus lii­ken­ne­kuo­le­mis­ta suuri

03.10.2022 06:00
Poliisi syynäsi liikennettä: Katso kuvat miten ensimmäisen koulupäivän jälkeen kirmattiin kotiin Oulaisissa

Poliisi syynäsi lii­ken­net­tä: Katso kuvat miten en­sim­mäi­sen kou­lu­päi­vän jälkeen kir­mat­tiin kotiin Ou­lai­sis­sa

11.08.2022 13:30
Tilaajille
Poliisi valvoo raskasta liikennettä tehostetusti koko ensi viikon

Poliisi valvoo ras­kas­ta lii­ken­net­tä te­hos­te­tus­ti koko ensi viikon

17.07.2022 17:00
Poliisi ratsasi kevyitä ajoneuvoja: Poliisi tarkasti 121 ajoneuvoa, joista 16 sai ajokieltoa ja 37 katsastusmääräyksen

Poliisi ratsasi kevyitä ajo­neu­vo­ja: Poliisi tar­kas­ti 121 ajo­neu­voa, joista 16 sai ajo­kiel­toa ja 37 kat­sas­tus­mää­räyk­sen

17.05.2022 17:00
Tilaajille
Liikennevalvontaa Jokilaaksoissa: "Poliisi on huolissaan siitä, miten vähän pyöräilijät käyttävät suojakypärää"

Lii­ken­ne­val­von­taa Jo­ki­laak­sois­sa: "Po­lii­si on huo­lis­saan siitä, miten vähän pyö­räi­li­jät käyt­tä­vät suo­ja­ky­pä­rää"

13.04.2022 09:00
Poliisi valvoo joulun menoliikennettä: "Suurimmat liikennemäärät Oulun poliisilaitoksen alueella tulevat olemaan keskiviikkona ja torstaina"

Poliisi valvoo joulun me­no­lii­ken­net­tä: "Suu­rim­mat lii­ken­ne­mää­rät Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la tulevat olemaan kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na"

21.12.2021 11:00
Tehovalvontavuorokausi: Alueen poliisit puhalluttivat 552 kuskia ja tekivät viidelle kuskille huumepikatestin

Te­ho­val­von­ta­vuo­ro­kau­si: Alueen po­lii­sit pu­hal­lut­ti­vat 552 kuskia ja tekivät vii­del­le kus­kil­le huu­me­pi­ka­tes­tin

13.12.2021 14:59
Tilaajille
Jätekuljetukset viranomaisten tehotarkkailussa, saldona sakot ja kolme huomautusta

Jä­te­kul­je­tuk­set vi­ra­no­mais­ten te­ho­tark­kai­lus­sa, saldona sakot ja kolme huo­mau­tus­ta

03.12.2021 11:00
Tilaajille
Poliisi valvoi raskasta liikennettä: 36 kuljettajalle kirjattiin seuraamus, viiden kuskin matka katkesi kokonaan

Poliisi valvoi ras­kas­ta lii­ken­net­tä: 36 kul­jet­ta­jal­le kir­jat­tiin seu­raa­mus, viiden kuskin matka katkesi ko­ko­naan

18.10.2021 15:00
Tilaajille
Poliisipartiot tarkastivat 120 mopoa liikennevalvonnassa, tehostettu valvonta jatkuu koko Oulun poliisilaitoksen alueella

Po­lii­si­par­tiot tar­kas­ti­vat 120 mopoa lii­ken­ne­val­von­nas­sa, te­hos­tet­tu val­von­ta jatkuu koko Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la

21.05.2021 11:00
Tilaajille
Poliisi paljasti yli 130 ylinopeustilannetta, valvontaviikon saldosta 26 osui Jokilaaksojen alueelle

Poliisi pal­jas­ti yli 130 yli­no­peus­ti­lan­net­ta, val­von­ta­vii­kon sal­dos­ta 26 osui Jo­ki­laak­so­jen alueel­le

26.04.2021 15:00
Tilaajille
Tehostettu valvonta jatkuu, poliisi joutui puuttumaan jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden virheelliseen matkantekoon

Te­hos­tet­tu val­von­ta jatkuu, poliisi joutui puut­tu­maan ja­lan­kul­ki­joi­den, pyö­räi­li­jöi­den ja au­toi­li­joi­den vir­heel­li­seen mat­kan­te­koon

12.04.2021 18:00
Tilaajille
Poliisipartiot valvovat lomaliikennettä: "Erityisesti valvotaan ajotapaa sekä nopeuksia, nyös moottorikelkkailua valvotaan talviloman aikana"

Po­lii­si­par­tiot val­vo­vat lo­ma­lii­ken­net­tä: "E­ri­tyi­ses­ti val­vo­taan ajo­ta­paa sekä no­peuk­sia, nyös moot­to­ri­kelk­kai­lua val­vo­taan tal­vi­lo­man aikana"

03.03.2021 10:44
Tilaajille
Rattijuopumusvalvonta jatkuu koko maassa – Tähän mennessä 269 rattijuopumuksesta epäiltyä otettu kiinni

Rat­ti­juo­pu­mus­val­von­ta jatkuu koko maassa – Tähän men­nes­sä 269 rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta epäil­tyä otettu kiinni

27.11.2017 13:00