Kurkistus toimitukseen: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Koronarokotukset

12–15-vuo­tiaat mukaan ko­ro­na­ro­ko­tu­soh­jel­maan, THL:n asian­tun­ti­jat vas­taa­vat kan­sa­lais­ten ky­sy­myk­siin tors­tai-il­lan net­ti­läh­de­tyk­ses­sä

12.08.2021 08:00
Tilaajille

Ou­lais­ten johtava lääkäri Pen­na­nen: "Nuoren ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­nen ei vaadi van­hem­pien lupaa"

09.08.2021 18:00
Tilaajille

Ensi vii­kol­la Raa­hes­sa pääsee ot­ta­maan en­sim­mäi­sen ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta, Vi­han­nis­sa ja Py­hä­joel­la ro­kot­ta­mi­nen jatkuu elo­kuus­sa

27.07.2021 08:11
Tilaajille

RAS laa­jen­taa ro­kot­ta­mi­sen 30 vuotta täyt­tä­viin – hei­nä­kuus­sa ei vas­taan­ot­toa in­fek­tio­po­lik­li­ni­kal­la

05.06.2021 15:00

Py­hä­joel­la ja Vi­han­nis­sa an­ne­taan ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia jo 45 vuotta täyt­tä­vil­le

01.05.2021 18:00
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät suun­ni­tel­lus­ti, me­ri­jär­vi­nen Mar­ja-Tert­tu Piilola otti ro­kot­teen heti kun sen sai

28.04.2021 11:00
Tilaajille

Vi­han­nis­sa, Py­hä­joel­la ja Ruu­kis­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen saan­ti­vuo­ros­sa 55 vuotta täyt­tä­neet

22.04.2021 18:00
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun kuntien ja kun­ta­yh­ty­mien joh­ta­jat an­toi­vat yh­teis­lau­sun­non – vaa­ti­mus ro­kot­tei­den ja­ka­mi­sen jat­ka­mi­ses­ta väes­tö­poh­jaan pe­rus­tuen

03.04.2021 09:40
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set peruttu lauan­tail­ta: Ou­lai­sis­sa pi­de­tään ainakin viikon tauko Astra Zenecan ro­kot­teen käy­tös­sä

20.03.2021 09:43

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri säi­lyt­täi­si ro­ko­tus­jär­jes­tyk­sen en­nal­laan

17.03.2021 08:08
Tilaajille

Jouk­ko­ro­kot­ta­mi­set alkavat Raahen alueel­la: 75–79-vuo­tiai­den ro­kot­ta­mi­nen alkaa vii­kol­la 13

15.02.2021 15:23

Ro­kot­ta­mis­ai­ko­jen va­raa­mi­nen ruuh­kaut­ti linjat – kaikki saavat lopulta ro­kot­teen

12.02.2021 08:11
Tilaajille

Jouk­ko­ro­ko­tuk­set alkavat Raahen alueel­la ensi vii­kol­la - en­sim­mäi­se­nä ro­ko­tet­ta­vien ajan­va­raus avautuu huo­men­na

10.02.2021 14:50

THL tar­ken­si alle 70-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­kot­ta­mis­jär­jes­tys­tä – näin jako kahteen ryhmään tehtiin

05.02.2021 13:05

Py­hä­jo­kia­lueel­la ja Raa­hes­sa 873 saanut ko­ro­na­ro­kot­teen ja 43 te­hos­te­ro­kot­teen

02.02.2021 15:00
Tilaajille

Ou­lais­ten johtava lääkäri Harri Pen­na­nen: Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat ra­joit­tu­neet siihen, kun ro­ko­teai­ne on lop­pu­nut kesken

20.01.2021 15:00
Tilaajille

RAS val­mis­tau­tuu te­hos­te­ro­ko­tuk­siin, ro­ko­te-erien saanti vai­kut­taa ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin

15.01.2021 11:49
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set käyn­nis­sä Py­hä­jo­kia­lueel­la ja Raa­hes­sa, monella paik­ka­kun­nal­la ro­ko­te­saa­ta­vuus hi­das­taa ro­kot­ta­mis­ta

14.01.2021 15:29
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set alkavat Oulussa maa­nan­tai­na – ro­kot­teen täysi teho saa­vu­te­taan neljän viikon päästä

28.12.2020 08:24