Koronarokotukset
Viimeisin 24 tuntia
Vihannissa, Pyhäjoella ja Ruukissa koronarokotuksen saantivuorossa 55 vuotta täyttäneet

Vi­han­nis­sa, Py­hä­joel­la ja Ruu­kis­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen saan­ti­vuo­ros­sa 55 vuotta täyt­tä­neet

22.04.2021 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntien ja kuntayhtymien johtajat antoivat yhteislausunnon – vaatimus rokotteiden jakamisen jatkamisesta väestöpohjaan perustuen

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun kuntien ja kun­ta­yh­ty­mien joh­ta­jat an­toi­vat yh­teis­lau­sun­non – vaa­ti­mus ro­kot­tei­den ja­ka­mi­sen jat­ka­mi­ses­ta väes­tö­poh­jaan pe­rus­tuen

03.04.2021 09:40
Tilaajille
Koronarokotukset peruttu lauantailta: Oulaisissa pidetään ainakin viikon tauko Astra Zenecan rokotteen käytössä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set peruttu lauan­tail­ta: Ou­lai­sis­sa pi­de­tään ainakin viikon tauko Astra Zenecan ro­kot­teen käy­tös­sä

20.03.2021 09:43
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri säilyttäisi rokotusjärjestyksen ennallaan

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri säi­lyt­täi­si ro­ko­tus­jär­jes­tyk­sen en­nal­laan

17.03.2021 08:08
Tilaajille
Joukkorokottamiset alkavat Raahen alueella: 75–79-vuotiaiden rokottaminen alkaa viikolla 13

Jouk­ko­ro­kot­ta­mi­set alkavat Raahen alueel­la: 75–79-vuo­tiai­den ro­kot­ta­mi­nen alkaa vii­kol­la 13

15.02.2021 15:23
Rokottamisaikojen varaaminen ruuhkautti linjat – kaikki saavat lopulta rokotteen

Ro­kot­ta­mis­ai­ko­jen va­raa­mi­nen ruuh­kaut­ti linjat – kaikki saavat lopulta ro­kot­teen

12.02.2021 08:11
Tilaajille
Joukkorokotukset alkavat Raahen alueella ensi viikolla - ensimmäisenä rokotettavien ajanvaraus avautuu huomenna

Jouk­ko­ro­ko­tuk­set alkavat Raahen alueel­la ensi vii­kol­la - en­sim­mäi­se­nä ro­ko­tet­ta­vien ajan­va­raus avautuu huo­men­na

10.02.2021 14:50
THL tarkensi alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokottamisjärjestystä – näin jako kahteen ryhmään tehtiin

THL tar­ken­si alle 70-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­kot­ta­mis­jär­jes­tys­tä – näin jako kahteen ryhmään tehtiin

05.02.2021 13:05
Pyhäjokialueella ja Raahessa 873 saanut koronarokotteen ja 43 tehosterokotteen

Py­hä­jo­ki­alueel­la ja Raa­hes­sa 873 saanut ko­ro­na­ro­kot­teen ja 43 te­hos­te­ro­kot­teen

02.02.2021 15:00
Tilaajille
Oulaisten johtava lääkäri Harri Pennanen: Koronarokotukset ovat rajoittuneet siihen, kun rokoteaine on loppunut kesken

Ou­lais­ten johtava lääkäri Harri Pen­na­nen: Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat ra­joit­tu­neet siihen, kun ro­ko­te­ai­ne on lop­pu­nut kesken

20.01.2021 15:00
Tilaajille
RAS valmistautuu tehosterokotuksiin, rokote-erien saanti vaikuttaa koronarokotuksiin

RAS val­mis­tau­tuu te­hos­te­ro­ko­tuk­siin, ro­ko­te-erien saanti vai­kut­taa ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin

15.01.2021 11:49
Tilaajille
Koronarokotukset käynnissä Pyhäjokialueella ja Raahessa, monella paikkakunnalla rokotesaatavuus hidastaa rokottamista

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set käyn­nis­sä Py­hä­jo­ki­alueel­la ja Raa­hes­sa, monella paik­ka­kun­nal­la ro­ko­te­saa­ta­vuus hi­das­taa ro­kot­ta­mis­ta

14.01.2021 15:29
Tilaajille
Koronarokotukset alkavat Oulussa maanantaina – rokotteen täysi teho saavutetaan neljän viikon päästä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set alkavat Oulussa maa­nan­tai­na – ro­kot­teen täysi teho saa­vu­te­taan neljän viikon päästä

28.12.2020 08:24