Videon mukana näyttelyyn: Vielä ehdit kar­ja­lais­ten näyt­te­lyyn Vi­han­tiin

Mainos: Syksyn supertarjouksena Pyhäjokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Koronarokote
THL:n uusi arvio: Koronarokotteen tehosteannos iäkkäille ja tietyille riskiryhmille syksyllä

THL:n uusi arvio: Ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­te­an­nos iäk­käil­le ja tie­tyil­le ris­ki­ryh­mil­le syk­syl­lä

20.05.2023 13:30
THL: Koronavirukseen kannattaa suhtautua kuten muihinkin hengitystieinfektioihin – sairaana kyläilyä olisi hyvä välttää joulunakin

THL: Ko­ro­na­vi­ruk­seen kan­nat­taa suh­tau­tua kuten mui­hin­kin hen­gi­tys­tie­in­fek­tioi­hin – sai­raa­na ky­läi­lyä olisi hyvä välttää jou­lu­na­kin

22.12.2022 17:00
Raahessa annettiin erehdyksessä vääränlaista koronarokotetta – Sekaannuksesta ei ole rokotetuille haittaa

Raa­hes­sa an­net­tiin ereh­dyk­ses­sä vää­rän­lais­ta ko­ro­na­ro­ko­tet­ta – Se­kaan­nuk­ses­ta ei ole ro­ko­te­tuil­le haittaa

15.11.2022 15:43 2
4. koronarokotuskierros laajenee 25. toukokuuta, Vihannissa rokotukset alkavat kesäkuun alussa

4. ko­ro­na­ro­ko­tus­kier­ros laa­je­nee 25. tou­ko­kuu­ta, Vi­han­nis­sa ro­ko­tuk­set alkavat ke­sä­kuun alussa

23.05.2022 11:00
Väliaikainen tartuntatautilakimuutos osaksi arkea: "Lakimuutos ei niinkään haasta, mutta lähihoitajista ja sairaanhoitajista on kova pula työpaikoilla"

Vä­li­ai­kai­nen tar­tun­ta­tau­ti­la­ki­muu­tos osaksi arkea: "La­ki­muu­tos ei niin­kään haasta, mutta lä­hi­hoi­ta­jis­ta ja sai­raan­hoi­ta­jis­ta on kova pula työ­pai­koil­la"

07.02.2022 17:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki esittää, että ulkotiloja koskevia rajoituksia tarkastellaan uudelleen – "Olemme saaneet ostettua aikaa"

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki esit­tää, että ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen – "Olemme saaneet os­tet­tua aikaa"

18.01.2022 18:23
Johtava lääkäri, infektiolääkäri Pennanen: "Koronarokotukset lähtivät hyvin käyntiin ja rokotteita otettiin, nyt into laantuu"

Johtava lää­kä­ri, in­fek­tio­lää­kä­ri Pen­na­nen: "Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set läh­ti­vät hyvin käyn­tiin ja ro­kot­tei­ta otet­tiin, nyt into laan­tuu"

24.06.2021 07:54
Tilaajille
Yli 16–vuotiaat pääsevät varaamaan rokotusaikoja Raahen alueella

Yli 16–­vuo­tiaat pää­se­vät va­raa­maan ro­ko­tus­ai­ko­ja Raahen alueel­la

20.06.2021 15:00
Koronarokotukset laajenevat 40-vuotiaisiin – aikoja nyt varattavissa netissä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat 40-vuo­tiai­siin – aikoja nyt va­rat­ta­vis­sa netissä

21.05.2021 19:41
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri säilyttäisi koronarokotusjärjestyksen ennallaan – "Jos jäämme jälkeen rokotekattavuudessa, se tuntuu epäoikeudenmukaiselta"

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri säi­lyt­täi­si ko­ro­na­ro­ko­tus­jär­jes­tyk­sen en­nal­laan – "Jos jäämme jälkeen ro­ko­te­kat­ta­vuu­des­sa, se tuntuu epäoi­keu­den­mu­kai­sel­ta"

20.03.2021 09:13
Tilaajille
Tietohallinto-ongelma sekoitti rokotustilastot

Tie­to­hal­lin­to-on­gel­ma se­koit­ti ro­ko­tus­ti­las­tot

16.03.2021 13:50
RAS siirtyy rokottamaan ikäjärjestyksessä – Astra Zenecan käyttö jatkuu ja laajenee, takaisinsoitto ajanvaraukseen avautuu jälleen maanantaina

RAS siirtyy ro­kot­ta­maan ikä­jär­jes­tyk­ses­sä – Astra Zenecan käyttö jatkuu ja laa­je­nee, ta­kai­sin­soit­to ajan­va­rauk­seen avautuu jälleen maa­nan­tai­na

14.03.2021 09:00
Rokottamisaikojen varaaminen ruuhkautti linjat – kaikki saavat lopulta rokotteen

Ro­kot­ta­mis­ai­ko­jen va­raa­mi­nen ruuh­kaut­ti linjat – kaikki saavat lopulta ro­kot­teen

12.02.2021 08:11
Tilaajille
Kauan odotettua koronarokotetta tuli Raaheen – Rokottajina oli tuttu raahelaispariskunta

Kauan odo­tet­tua ko­ro­na­ro­ko­tet­ta tuli Raaheen – Ro­kot­ta­ji­na oli tuttu raa­he­lais­pa­ris­kun­ta

08.01.2021 08:05
Tilaajille
Korpelainen: "Pyrkimys on, että koronarokotukset voidaan aloittaa joulun ja uudenvuoden välipäivinä"

Kor­pe­lai­nen: "Pyr­ki­mys on, että ko­ro­na­ro­ko­tuk­set voidaan aloit­taa joulun ja uu­den­vuo­den vä­li­päi­vi­nä"

22.12.2020 13:30
Tilaajille
Euroopan lääkevirasto EMA järjestää webinaarin koronarokotteista perjantaina

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­to EMA jär­jes­tää we­bi­naa­rin ko­ro­na­ro­kot­teis­ta per­jan­tai­na

08.12.2020 19:00
Tilaajille