Tutustu Vau!Hausiin: Täl­lai­sel­ta näyttää Ou­lais­ten uusissa yrit­tä­jien pal­ve­lu­ti­lois­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Tekninen johtaja
Oulaisten tekninen johtaja yksi hakijoista - Rovaniemen teknisten palveluiden toimialajohtajan virkaa hakeneista kolme saa haastattelukutsun

Ou­lais­ten tek­ni­nen johtaja yksi ha­ki­jois­ta - Ro­va­nie­men tek­nis­ten pal­ve­lui­den toi­mia­la­joh­ta­jan virkaa ha­ke­neis­ta kolme saa haas­tat­te­lu­kut­sun

05.10.2023 09:20
Tilaajille
Maksamattomat vesilaskut ongelmana Merijärvellä, kunta tehostaa maksujen perintää

Mak­sa­mat­to­mat ve­si­las­kut on­gel­ma­na Me­ri­jär­vel­lä, kunta te­hos­taa mak­su­jen pe­rin­tää

20.01.2023 11:00
Merijärvellä vuoto vesijohtoverkossa, vuotokohtaa paikannetaan

Me­ri­jär­vel­lä vuoto ve­si­joh­to­ver­kos­sa, vuo­to­koh­taa pai­kan­ne­taan

03.01.2023 14:17
Tekniseksi johtajaksi valittu Käräjäoja ei ota tehtävää vastaan – Siikalatvan kunnanhallitus keskustelee tilanteesta tiistaina

Tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si valittu Kä­rä­jäo­ja ei ota teh­tä­vää vastaan – Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus kes­kus­te­lee ti­lan­tees­ta tiis­tai­na

08.10.2022 21:00
Tilaajille
Siikalatvan teknisen johtajan haku: Jani Käräjäoja ja Mikko Koskela valittiin soveltuvuusarviointiin, Iiris Nivala veti hakupaperit pois

Sii­ka­lat­van tek­ni­sen joh­ta­jan haku: Jani Kä­rä­jäo­ja ja Mikko Koskela va­lit­tiin so­vel­tu­vuu­sar­vioin­tiin, Iiris Nivala veti ha­ku­pa­pe­rit pois

23.09.2022 06:00
Tilaajille
Tekninen johtaja palkataan Siikalatvalle, Pyhäjokialueelta useampi haki virkaa

Tek­ni­nen johtaja pal­ka­taan Sii­ka­lat­val­le, Py­hä­jo­kia­lueel­ta useampi haki virkaa

31.08.2022 17:00
Tilaajille
Nyt loppu kipristely Merijärvellä – tekniset vastuut Paavo Hentilän haltuun

Nyt loppu kip­ris­te­ly Me­ri­jär­vel­lä – tek­ni­set vastuut Paavo Hen­ti­län haltuun

04.08.2022 21:00
Tilaajille
Linnalalle valitaan seuraaja: Merijärven teknisen johtajan virkaan kaksi hakijaa

Lin­na­lal­le va­li­taan seu­raa­ja: Me­ri­jär­ven tek­ni­sen joh­ta­jan virkaan kaksi hakijaa

29.03.2022 09:05
Tilaajille
Ensimmäinen haku ei tuottanut tulosta: Merijärven teknisen johtajan viran hakuaikaa jatketaan

En­sim­mäi­nen haku ei tuot­ta­nut tu­los­ta: Me­ri­jär­ven tek­ni­sen joh­ta­jan viran ha­kuai­kaa jat­ke­taan

21.03.2022 11:00
Tilaajille
OP-Rahakulman osakekauppa ja monta muuta asiaa esityslistalla: Seuraa Merijärven kunnanvaltuutettujen päätöksiä striimauksen kautta

OP-Ra­ha­kul­man osa­ke­kaup­pa ja monta muuta asiaa esi­tys­lis­tal­la: Seuraa Me­ri­jär­ven kun­nan­val­tuu­tet­tu­jen pää­tök­siä strii­mauk­sen kautta

24.02.2022 11:59
Merijärven uuden palvelukodin pääurakoitsijaksi valittiin AHS Control Oy, kunnanhallitus teki myös ison tukun muita päätöksiä

Me­ri­jär­ven uuden pal­ve­lu­ko­din pääu­ra­koit­si­jak­si va­lit­tiin AHS Control Oy, kun­nan­hal­li­tus teki myös ison tukun muita pää­tök­siä

16.02.2022 17:00
Tilaajille
Selontekoneuvottelut takana, Merijärven kunnanhallitus valitsee palvelukeskukselle pääurakoitsijan seuraavassa kokouksessa

Se­lon­te­ko­neu­vot­te­lut takana, Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus va­lit­see pal­ve­lu­kes­kuk­sel­le pääu­ra­koit­si­jan seu­raa­vas­sa ko­kouk­ses­sa

31.01.2022 17:00
Tilaajille

Tek­ni­nen johtaja haussa Haa­pa­ve­del­le – Vaihdos tulossa suun­ni­tel­mal­li­ses­ti

27.03.2019 13:55