Kahden tunnin kierroksella: Katso li­ve­tun­nel­maa: Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai yh­dis­tää kult­tuu­rin ja kau­pal­li­suu­den –Mistä ihmiset ta­pah­tu­mas­sa tyk­kää­vät?

Uutta ja päivittyvää tietoa: Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Tekninen johtaja
Siikalatvan teknisen johtajan haku: Jani Käräjäoja ja Mikko Koskela valittiin soveltuvuusarviointiin, Iiris Nivala veti hakupaperit pois

Sii­ka­lat­van tek­ni­sen joh­ta­jan haku: Jani Kä­rä­jä­oja ja Mikko Koskela va­lit­tiin so­vel­tu­vuu­sar­vioin­tiin, Iiris Nivala veti ha­ku­pa­pe­rit pois

23.09.2022 06:00
Tilaajille
Tekninen johtaja palkataan Siikalatvalle, Pyhäjokialueelta useampi haki virkaa

Tek­ni­nen johtaja pal­ka­taan Sii­ka­lat­val­le, Py­hä­jo­ki­alueel­ta useampi haki virkaa

31.08.2022 17:00
Tilaajille
Nyt loppu kipristely Merijärvellä – tekniset vastuut Paavo Hentilän haltuun

Nyt loppu kip­ris­te­ly Me­ri­jär­vel­lä – tek­ni­set vastuut Paavo Hen­ti­län haltuun

04.08.2022 21:00
Tilaajille
Linnalalle valitaan seuraaja: Merijärven teknisen johtajan virkaan kaksi hakijaa

Lin­na­lal­le va­li­taan seu­raa­ja: Me­ri­jär­ven tek­ni­sen joh­ta­jan virkaan kaksi hakijaa

29.03.2022 09:05
Tilaajille
Ensimmäinen haku ei tuottanut tulosta: Merijärven teknisen johtajan viran hakuaikaa jatketaan

En­sim­mäi­nen haku ei tuot­ta­nut tu­los­ta: Me­ri­jär­ven tek­ni­sen joh­ta­jan viran ha­ku­ai­kaa jat­ke­taan

21.03.2022 11:00
Tilaajille
OP-Rahakulman osakekauppa ja monta muuta asiaa esityslistalla: Seuraa Merijärven kunnanvaltuutettujen päätöksiä striimauksen kautta

OP-Ra­ha­kul­man osa­ke­kaup­pa ja monta muuta asiaa esi­tys­lis­tal­la: Seuraa Me­ri­jär­ven kun­nan­val­tuu­tet­tu­jen pää­tök­siä strii­mauk­sen kautta

24.02.2022 11:59
Merijärven uuden palvelukodin pääurakoitsijaksi valittiin AHS Control Oy, kunnanhallitus teki myös ison tukun muita päätöksiä

Me­ri­jär­ven uuden pal­ve­lu­ko­din pää­ura­koit­si­jak­si va­lit­tiin AHS Control Oy, kun­nan­hal­li­tus teki myös ison tukun muita pää­tök­siä

16.02.2022 17:00
Tilaajille
Selontekoneuvottelut takana, Merijärven kunnanhallitus valitsee palvelukeskukselle pääurakoitsijan seuraavassa kokouksessa

Se­lon­te­ko­neu­vot­te­lut takana, Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus va­lit­see pal­ve­lu­kes­kuk­sel­le pää­ura­koit­si­jan seu­raa­vas­sa ko­kouk­ses­sa

31.01.2022 17:00
Tilaajille

Tek­ni­nen johtaja haussa Haa­pa­ve­del­le – Vaihdos tulossa suun­ni­tel­mal­li­ses­ti

27.03.2019 13:55