Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Tiede
Kahen Kahavit etsi faktoja: Joulukuusen neulasmäärä on laskettu!

Kahen Kahavit etsi fak­to­ja: Jou­lu­kuu­sen neu­las­mää­rä on las­ket­tu!

29.12.2023 14:00
Tilaajille
Kahen kahavit teki neulasesta asiaa: Joulukuusi tarkastelussa

Kahen kahavit teki neu­la­ses­ta asiaa: Jou­lu­kuu­si tar­kas­te­lus­sa

29.12.2023 13:55
Tilaajille
Katso videot Heurekan tiedeshowsta: Taipuvatko munaleikkuri ja harja soittimiksi? Mitä tapahtuu kun sähköä on ilmassa? Voiko leikkiautolla soittaa levyjä?

Katso videot Heu­re­kan tie­des­hows­ta: Tai­pu­vat­ko mu­na­leik­ku­ri ja harja soit­ti­mik­si? Mitä ta­pah­tuu kun sähköä on il­mas­sa? Voiko leik­kiau­tol­la soittaa levyjä?

07.11.2023 15:03
Tilaajille
Heureka Sähköä ilmassa

Heureka Sähköä ilmassa

07.11.2023 15:00
Tilaajille
Heurekan liikkuva tiedeshow "Virta ja piiri"

Heu­re­kan liik­ku­va tie­des­how "Virta ja piiri"

07.11.2023 14:59
Tilaajille
Heurekan liikkuva tiedeshow "Musiikkia"

Heu­re­kan liik­ku­va tie­des­how "Mu­siik­kia"

07.11.2023 14:58
Tilaajille
Oulun yliopistolle 1,6 miljoona euroa päästöttömän terästeollisuuden vauhdittamiseen

Oulun ylio­pis­tol­le 1,6 mil­joo­na euroa pääs­töt­tö­män te­räs­teol­li­suu­den vauh­dit­ta­mi­seen

28.12.2022 06:00
Tilaajille
LUT-yliopiston asukaskysely Fennovoiman ydinvoimalahankkeen odotuksista –Vastausaikaa 13. marraskuuta saakka

LUT-ylio­pis­ton asu­kas­ky­se­ly Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­keen odo­tuk­sis­ta –Vas­tau­sai­kaa 13. mar­ras­kuu­ta saakka

03.11.2022 17:00
Tilaajille
YLE: "Poikkeuksellisen suuria uhanalaisia raakkuja löytyi Pyhäjoesta vastoin odotuksia"

YLE: "Poik­keuk­sel­li­sen suuria uhan­alai­sia raak­ku­ja löytyi Py­hä­joes­ta vastoin odo­tuk­sia"

20.09.2022 15:46
Tilaajille
Merkittävä lahjoitus mikroyrittäjyyden edistämiseen: Osuuspankit ja Nivalan kaupunki rahoittavat uutta professuuria –Mika Korkia-aho vei Suomenselän OP:n osuuden yhteiseen rahasäkkiin

Mer­kit­tä­vä lah­joi­tus mik­roy­rit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seen: Osuus­pan­kit ja Nivalan kau­pun­ki ra­hoit­ta­vat uutta pro­fes­suu­ria –Mika Kor­kia-aho vei Suo­men­se­län OP:n osuuden yh­tei­seen ra­ha­säk­kiin

19.09.2022 14:00
Tilaajille
Astrofyysikko Petri Käpylä valitsi tähtitieteen, vaikka valinta ei ollut oletettavin vaihtoehto maatilanpojalta

Ast­ro­fyy­sik­ko Petri Käpylä valitsi täh­ti­tie­teen, vaikka valinta ei ollut ole­tet­ta­vin vaih­toeh­to maa­ti­lan­po­jal­ta

22.08.2022 21:00
Tilaajille
Kansalaiskysely selvittää suomalaista metsämarja- ja luonnontuotekulttuuria

Kan­sa­lais­ky­se­ly sel­vit­tää suo­ma­lais­ta met­sä­mar­ja- ja luon­non­tuo­te­kult­tuu­ria

12.06.2022 21:00
Tilaajille
Kierrätysparistoista lannoitetta: Kärsämäkinen yritys palkittiin lupaavana kasvuyrityksenä, uskotaan kansainväliseen menestykseen

Kier­rä­tys­pa­ris­tois­ta lan­noi­tet­ta: Kär­sä­mä­ki­nen yritys pal­kit­tiin lu­paa­va­na kas­vuy­ri­tyk­se­nä, us­ko­taan kan­sain­vä­li­seen me­nes­tyk­seen

02.06.2022 17:00
Tilaajille
Haiseeko biokaasulla toimiva auto? Oulaistelainen Reino Manninen on laskenut, paljonko biokaasulla ajaminen maksaa

Hai­see­ko bio­kaa­sul­la toimiva auto? Ou­lais­te­lai­nen Reino Man­ni­nen on las­ke­nut, pal­jon­ko bio­kaa­sul­la aja­mi­nen maksaa

02.06.2022 12:21
Tilaajille
Oulaistelainen Rene Manninen on laskenut,  paljonko biokaasuautoilu maksaa: "Alle puolet halvempaa ajaa kuin bensalla"

Ou­lais­te­lai­nen Rene Man­ni­nen on las­ke­nut, pal­jon­ko bio­kaa­suau­toi­lu maksaa: "Alle puolet hal­vem­paa ajaa kuin ben­sal­la"

02.06.2022 08:00
Tilaajille
Sisäkorvaistutteella heinäsirkan ääni takaisin – erikoislääkäri Jaakko Laitakari tekee leikkauksia Oulussa

Si­sä­kor­vais­tut­teel­la hei­nä­sir­kan ääni ta­kai­sin – e­ri­kois­lää­kä­ri Jaakko Lai­ta­ka­ri tekee leik­kauk­sia Oulussa

11.02.2022 21:00
Tilaajille

Kult­tuu­ri­ra­has­to jakaa 27 mil­joo­naa euroa apu­ra­ho­ja lo­ka­kuus­sa – ja­ko­sum­maa on nos­tet­tu

03.10.2021 18:00