Konsertissa: Katso ku­va­gal­le­ria: Nais­kuo­ro Välke ja Se­nio­ri­mies­lau­la­jat viih­dyt­ti­vät yleisöä iki­vih­reil­lä lau­luil­la Mer­ku­rius­sa­lis­sa

Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yrittäjyys
"Anna huolia hevosen, murehtia mustan ruunan, rautasuisen surkutella, suuripäisen päivitellä" – Kati Marjala tietää hevosen piilevät voimat

"Anna huolia he­vo­sen, mu­reh­tia mustan ruunan, rau­ta­sui­sen sur­ku­tel­la, suu­ri­päi­sen päi­vi­tel­lä" – Kati Marjala tietää hevosen pii­le­vät voimat

27.11.2021 21:00
Tilaajille
Oulaistelainen Arto Hintsala päätti, että kioskiyrittäjyys saa jäädä historiaan: Tekevät kädet sujahtavat siivoushanskoihin

Ou­lais­te­lai­nen Arto Hint­sa­la päätti, että kios­ki­yrit­tä­jyys saa jäädä his­to­riaan: Tekevät kädet su­jah­ta­vat sii­vous­hans­koi­hin

02.06.2021 08:00
Tilaajille
Kärsämäen TB etsii jatkajaa: Nykyiset yrittäjät Anne ja Markku Koponen keskittyvät Pyhännän yritykseensä

Kär­sä­mäen TB etsii jat­ka­jaa: Ny­kyi­set yrit­tä­jät Anne ja Markku Koponen kes­kit­ty­vät Py­hän­nän yri­tyk­seen­sä

10.03.2021 08:41
Tilaajille
Vahva tase auttaa arjessa: Yksinyrittäjien tukieuroja on palautettu Oulaisissa, koska tarjontaa oli enemmän kuin kysyntää

Vahva tase auttaa ar­jes­sa: Yk­sin­yrit­tä­jien tu­ki­eu­ro­ja on pa­lau­tet­tu Ou­lai­sis­sa, koska tar­jon­taa oli enemmän kuin ky­syn­tää

02.03.2021 16:27
Tilaajille
Airi Hakala ruokkii yrittäjien ideoita uudessa hankkeessa Haapavedellä, tavoitteena avata yhteisöllinen työtila yrityksille

Airi Hakala ruokkii yrit­tä­jien ideoita uudessa hank­kees­sa Haa­pa­ve­del­lä, ta­voit­tee­na avata yh­tei­söl­li­nen työtila yri­tyk­sil­le

10.12.2020 14:00
Tilaajille
Sami Laine nimettiin Parmacon johtoon

Sami Laine ni­met­tiin Par­ma­con johtoon

17.11.2020 15:00
Tilaajille
Perheet ja kaveriporukat aktiivisina: Jorma Kortesoja sanoo matkailualan kehittävän koko ajan uusia palvelukokonaisuuksia

Perheet ja ka­ve­ri­po­ru­kat ak­tii­vi­si­na: Jorma Kor­te­so­ja sanoo mat­kai­lu­alan ke­hit­tä­vän koko ajan uusia pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia

17.11.2020 11:30
Tilaajille
Vuoden Yrittäjät palkittiin – Lämminhenkinen korona-ajan juhla vietettiin Törmälän tilalla

Vuoden Yrit­tä­jät pal­kit­tiin – Läm­min­hen­ki­nen ko­ro­na-ajan juhla vie­tet­tiin Tör­mä­län tilalla

04.11.2020 14:00
Tilaajille
Nyt kannattaa työttömänkin kokeilla, miltä yrittäjän elämä maistuu

Nyt kan­nat­taa työt­tö­män­kin ko­keil­la, miltä yrit­tä­jän elämä maistuu

05.01.2018 14:35
Hakuaikaa jatkettu: Hyvinvointialalle voi suorittaa nyt yrittäjätutkinnon

Ha­ku­ai­kaa jat­ket­tu: Hy­vin­voin­ti­alal­le voi suo­rit­taa nyt yrit­tä­jä­tut­kin­non

05.09.2017 09:18